Uvjeti korištenja 

UVJETI I ODREDBE KORIŠTENJA DECATHLON ZAGREB WEB TRGOVINE

Posljednje izmjene: 16.03.2015.

MOLIMO VAS DA IMATE U VIDU DA SE OVI OPĆI UVJETI PRIMJENJUJU NA KORIŠTENJE DECATHLON ZAGREB WEB TRGOVINE, DOSTUPNE PUTEM WEB STRANICE („WEB TRGOVINA“), I NA VAŠU KUPNJU TAMO DOSTUPNIH PROIZVODA. VAŠE KORIŠTENJE WEB TRGOVINE ZAHTJEVA DA SE SLOŽITE S OVIM UVJETIMA. PRISTUPANJEM WEB TRGOVINI ILI KORIŠTENJEM BILO KOJEG DIJELA NJEZINOG SADRŽAJA ILI USLUGA, PRIHVAĆATE OVE OPĆE UVJETE. AKO SE NE SLAŽETE S NJIMA, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE WEB TRGOVINU I USLUGE KOJE PUTEM NJE PRUŽAMO. 

1. OPĆE ODREDBE KORIŠTENJA WEB TRGOVINE 

1.1. Web trgovinu dostupnu putem web stranice uspostavio je Decathlon Zagreb d.o.o. za usluge, društvo s ograničenom odgovornošću, čije se sjedište nalazi na adresi Siniše Glavaševića 5, 10 000 Zagreb, Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080892852, OIB: 89516372197 („Decathlon Zagreb“, dalje u tekstu također „mi“, „naš“, „nam(a)“ ili „nas“). U slučaju pitanja, možete nam se obratiti putem e-mail adrese zagreb.zapad@decathlon.com ili putem kontakt podataka navedenih na web stranici.

1.2. Decathlon Zagreb pruža online uslugu putem web stranice na domeni decathlon.hr, na svjetskoj internetskoj mreži Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

1.3. U okviru web trgovine, Decathlon Zagreb pruža uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge web trgovine, tj. Vas (krajnjeg korisnika) kao kupca i nas kao prodavatelja, te organizira transport predmeta prodaje. 

1.4. Ove Opće uvjete prihvaćate prilikom registracije na web trgovinu elektronskim putem. Također Vam preporučamo da pročitate Opće uvjete korištenja web stranice Decathlon Zagreb koji se nalaze u nastavku i Pravila o kolačićima („cookies“), budući da se i ovi dokumenti odnose na Vaše korištenje web trgovine. 

1.5. Web trgovina je dostupna samo za kućnu i osobnu uporabu. Korisnik se slaže da neće koristiti web trgovinu u bilo kakve komercijalne ili poslovne svrhe, a Decathlon Zagreb  nema prema Vama nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak zarade, gubitak ili prekid posla ili gubitak poslovne mogućnosti. 

1.6. Usluge koje Vam pružamo putem web trgovine ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našoj web trgovini. Decathlon Zagreb nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja web trgovine i korištenja na njoj dostupnih usluga. 

2. PROMJENE OPĆIH UVJETA

2.1. Ovi Opći uvjeti na snazi su od datuma navedenog pod „Posljednje izmjene“ na vrhu ove stranice. Moguće je da ćemo ih s vremena na vrijeme mijenjati ili ažurirati, primjerice, radi usklađivanja s promjenama zakonodavstva ili kako bismo uvažili nove postupke narudžbe ili plaćanja ili nove proizvode ili usluge koje bismo Vam mogli ponuditi. Nećemo Vam nužno skrenuti pozornost na svaku izmjenu ili ažuriranje ovih Općih uvjeta, tako da Vas molimo da ih pročitate svaki put kada posjetite web trgovinu kako biste se upoznali s mogućim promjenama.

2.2. U slučaju promjena, kada će pod „Posljednje izmjene“ biti naveden novi datum, Vaše kontinuirano korištenje web trgovine značit će da prihvaćate i slažete se s izmijenjenim i ažuriranim Općim uvjetima.

2.3. Decathlon Zagreb zadržava pravo izmjene ili ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojih proizvoda ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja na web trgovini, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja. 

3. REGISTRACIJA KORISNIKA (KORISNIČKI RAČUN)

3.1. Uvjet za korištenje Decathlon Zagreb web trgovine je prethodna uspješna registracija na www.decathlon.hr i web trgovini. Link za registraciju pogledajte ovdje: http://pp-decashophrec.as44099.com/index.php?controller=authentication?back=my-account#nomPage=defaut. Da biste se registrirali i koristili usluge web trgovine, morate imati najmanje 18 godina.

3.2. Kako bi registracija bila uspješna, bit će potrebno verificirati e-mail koji ćete zaprimiti. Decathlon Zagreb zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena prema kriterijima Decathlon Zagreba.

3.3. U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće osobne podatke te ovime dajete suglasnost za obradu tih osobnih podataka, u skladu s člankom 9. dolje. Nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili vrijeđaju prava trećih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila Decathlon Zagreb ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.

3.4. U slučaju promjene osobnih podataka, molimo Vas da ažurirate svoj korisnički račun.

3.5. Decathlon Zagreb zadržava pravo na odbijanje registracije, na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registriran te poduzimanje svih drugih mjera u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opće uvjete ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad web trgovine.

3.6. Sami ste odgovorni za održavanje povjerljivosti bilo kojeg korisničkog imena ili lozinke kojim se koristite za pristup web trgovini te pristajete odmah nas obavijestiti ako u bilo kojem trenutku vjerujete da je sigurnost Vašeg korisničkog računa ugrožena.

3.7. Ako postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Decathlon Zagreb ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun.

3.8. Registracijom u Decathlon web trgovini, postajete član Decathlon Team programa vjernosti te ćete ući u bazu registriranih članova. Više informacija o Decathlon Team programu vjernosti može se pronadi putem sljedeće poveznice: http://www.mydecathlon.com/mydecathlon.html?ppays=HR&langue=HR.

4. CIJENA, NARUDŽBA I PLAĆANJE (SKLAPANJE UGOVORA)

4.1. Na web trgovini bit će navedena cijena robe. Prikazana cijena predstavlja cijenu s PDV-om ili drugim porezima primjenjivima na datum preuzimanja ili narudžbe.

4.2. Cijena navedena na web trgovini predstavlja poziv korisnicima za kupnju robe po toj cijeni. Kada odaberete neki proizvod, unesete svoje podatke o plaćanju i pošaljete narudžbu, dajete ponudu za kupnju robe i njezino preuzimanje po navedenoj cijeni. Prihvat ponude smatrat će se danim kada Vam pošaljemo e-mail obavijest o potvrdi narudžbe te će se ugovor o kupoprodaji smatrati sklopljenim u tom trenutku.

4.3. Napominjemo da se naručena roba isporučuje po cijenama važećim na web trgovini na dan slanja narudžbe, bez obzira na odabrani datum isporuke.

4.4. Ovi Opći uvjeti čine sastavne dijelove ugovora o kupoprodaji sklopljenog putem web trgovine.

4.5. Decathlon Zagreb stavlja Vam na raspolaganje plaćanje prilikom pouzeća. Decathlon Zagreb može u svako vrijeme dodati ili isključiti neki način plaćanja bez posebne obavijesti.

5. ISPORUKA ROBE

5.1. U trenutku kad finalizirate narudžbu na web trgovini u skladu s člankom 4.2. gore, Decathlon Zagreb zaprima obavijest te putem izabrane dostavne službe na cijelom teritoriju Republike Hrvatske vrši dostavu do Vas kao kupca.

5.2. Decathlon Zagreb nećee mijenjati uvjete prodaje nakon sklapanja ugovora niti odustati od isporuke robe osim u slučaju da određeni proizvod nije dostupan, u kojem ćemo Vas slučaju o tome pravovremeno obavijestiti putem kontakt podataka navedenih prilikom registracije. Decathlon Zagreb može Vam ponuditi da izaberete drugi proizvod umjesto nedostupnog proizvoda iz prvotno sklopljenog ugovora, ali Vi nemate obvezu prihvatiti takvu ponudu. U slučaju Vašeg neprihvaćanja ponude, plaćeni iznos će Vam biti vraćen.

5.3. Ako narudžba uključuje više artikala, od kojih jedan nije dostupan, Decathlon Zagreb će Vas obavijestiti o tome, a ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni u skladu s ugovorom.

5.4. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi. U slučaju da Vam proizvodi budu dostavljeni u neadekvatnom pakiranju zbog čega isti budu oštećeni na bilo koji način, imate ih pravo vratiti te Vam pripadaju sva prava temeljem odgovornosti za materijalne nedostatke.

6. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I VRAĆANJE ROBE

6.1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed, i to bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom na našu e-mail adresu zagreb.zapad@decathlon.com.

6.2. U izjavi o jednostranom raskidu ugovora morate navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora dostupan u dijelu B pravilnika koji detaljno regulira Vaše pravo na jednostrani raskid: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_72_1354.html.

6.3. U najkraćem mogućem roku dostavit ćemo Vam potvrdu o primitku takve Vaše izjave. Ako želite, možete nam se obratiti na zagreb.zapad@decathlon.com ili 01/5566-944 radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja dostavljene robe.

6.4. Povrat robe morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o odluci da raskinete ugovor. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

6.5. Izravne troškove povrata robe (primjerice, u slučaju vraćanja robe putem pošte) morate snositi sami. Ako proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način molimo da nam se obratite radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda.

6.6. Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovor. Pritom napominjemo da povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

6.7. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

7. PRAVA I OBVEZE DECATHLON ZAGREB

7.1. Decathlon Zagreb je dužan predati Vam prodanu stvar u vrijeme i na način kako je to naveo u ponudi, nakon što izvršite narudžbu i platite kupoprodajnu cijenu sukladno članku 4.2. gore. Decathlon Zagreb odgovara za materijalne nedostatke robe koju  prodaje na web trgovini sukladno hrvatskim pozitivnim propisima, posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

7.2. Decathlon Zagreb nudi samo one proizvode koji su u našem isključivom vlasništvu.

7.3. Decathlon Zagreb obvezan je osigurati istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci robe. Sve nedostatke u vezi s robom, ambalažom ili pakiranjem Decathlon Zagreb mora navesti i detaljno opisati.

7.4. Web trgovina može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja ili nadogradnje sustava, zbog tehničkih poteškoda, problema više sile ili drugih uzroka. Decathlon Zagreb (kao i treće strane povezane s njim) nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka te bilo kakva potraživanja ili gubitke koja iz tog proizlaze.

7.5. Upoznati ste i suglasni s činjenicom da Decathlon Zagreb ne odgovara za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.

7.6. Decathlon Zagreb neće biti odgovoran za bilo kakvu nemogućnost izvršenja ili kašnjenje u izvršenju neke od obveza koje ima na temelju ovih Uvjeta ili nekog od ugovora u slučaju da je to rezultat neke radnje ili događaja koji su izvan razumne kontrole Decathlon Zagreba, uključujući kvar javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža. U tom slučaju, Decathlon Zagreb će upotrijebiti sve razumne napore da ispuni svoje obveze u najkraćem mogućem roku po prestanku takve izvanredne radnje ili događaja.

8. PRAVA I OBVEZE VAS KAO KUPCA

8.1. Dužni ste platiti cijenu kupljene stvari te preuzeti kupljenu stvar prilikom isporuke. Za sve reklamacije ovlašteni ste obratiti nam se, kao što je gore navedeno.

8.2. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe od trenutka njezinog preuzimanja, koje nastane kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

9. SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

9.1. Registracijom na web trgovinu dobrovoljno dajete suglasnost za prikupljanje i obradu sljedećih osobnih podataka: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa.

9.2. Razumijete da je moguće i također ste suglasni s time da Vaše navedene osobne podatke dobrovoljno podijelimo s našim poslovnim partnerima (primjerice, izvršiteljima obrade), kao i drugim društvima unutar Decathlon grupe. Budući da to može uključivati iznošenje Vaših osobnih podataka iz Republike Hrvatske, ovime dajete suglasnost za takvo iznošenje.

9.3. Vaše osobne podatke obrađujemo radi kreiranja Vašeg osobnog profila na našoj web stranici, odnosno u našoj web trgovini. Ti su nam podaci prvenstveno potrebni kako bismo Vas mogli povezati s Vašom narudžbom te Vam dostaviti kupljenu robu.

9.4. Moguće je da ćemo, osim svrhe navedene u članku 9.3., obrađivati Vaše osobne podatke kako bismo se upoznali s Vašim kupovnim navikama, kao i u informativne svrhe te svrhe promidžbe robe koju nudimo u web trgovini i dućanima, kao i za ostale promidžbene potrebe. U svrhu takve promidžbe, pristajete da budete uneseni na našu mailing listu da primate e-mail poruke od strane Decathlon Zagreb. Registracijom na web trgovinu dajete nam suglasnost i za prikupljanje i obradu podataka u ove svrhe. Ako ne želite da se Vaši osobni podaci obrađuju na ovaj način, molimo Vas da nas o tome obavijestite te ćemo poštivati Vaš izbor.

9.5. Suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka možete u bilo kojem trenutku povući, u kojem će slučaju u cijelosti prestati njihova obrada. Međutim, molimo Vas da imate na umu da bez Vaših osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam usluge dostupne putem web trgovine. Brisanje Vaših osobnih podataka iz naše baze možete zatražiti putem e-maila na našu adresu zagreb.zapad@decathlon.com.

9.6. Vašim osobnim podacima možete u svakom trenutku pristupiti putem korisničkog profila kreiranog na web trgovini te ih u slučaju pogrešaka ili promjena ispraviti, odnosno ažurirati.

10. KOMUNIKACIJA, PRITUŽBE i NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

10.1. U slučaju da uočite problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično od strane Decathlon Zagreb, možete nas kontaktirati ili uputiti pritužbu putem e-mail adrese zagreb.zapad@decathlon.com. Na svaki takav pisani prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana od njegovog primitka.

10.2. Na ove Opće uvjete i sve ugovore primjenjuje se hrvatsko pravo.

10.3. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, imate pravo podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore odnosno prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

10.4. U slučaju sudskog spora, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

UVJETI I ODREDBE KORIŠTENJA DECATHLON WEB STRANICA

Posljednje izmjene: 16.ožujak 2015.

MOLIMO VAS DA IMATE U VIDU DA SE OVI OPĆI UVJETI PRIMJENJUJU NA VAŠE KORIŠTENJE DECATHLON ZAGREB WEB STRANICE NA WWW.DECATHLON.HR, SVIH PODSTRANICA TE S NJOM POVEZANIH WEB STRANICA („WEB STRANICA“). VAŠE KORIŠTENJE WEB STRANICE ZAHTIJEVA DA SE SLOŽITE S OVIM UVJETIMA. PRISTUPANJEM WEB STRANICI ILI KORIŠTENJEM BILO KOJEG DIJELA NJEZINOG SADRŽAJA ILI USLUGA, PRIHVAĆATE OVE OPĆE UVJETE. AKO SE NE SLAŽETE S NJIMA, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE WEB STRANICU I USLUGE KOJE PUTEM NJE PRUŽAMO. 

1. OPĆE ODREDBE KORIŠTENJA WEB STRANICE

1.1. Web stranicu uspostavio je Decathlon Zagreb d.o.o. za usluge, društvo s ograničenom odgovornošću, čije se sjedište nalazi na adresi Siniše Glavaševića 5, 10 000 Zagreb, Hrvatska, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080892852, OIB: 89516372197 (“Decathlon Zagreb”, dalje u tekstu također „mi“, „naš“, „nam(a)“ ili „nas“). Možete nam se obratiti putem e-mail adresezagreb.zapad@decathlon.com ili putem kontakt podataka navedenih na web stranici.

1.2. Decathlon Zagreb pruža online uslugu putem web stranice na domeni decathlon.hr, na svjetskoj internetskoj mreži Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

1.3. Web stranica je dostupna samo za kućnu i osobnu uporabu. Korisnik se slaže da neće koristiti web stranicu u bilo kakve komercijalne ili poslovne svrhe, a Decathlon Zagreb nema prema Vama nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak zarade, gubitak ili prekid posla ili gubitak poslovne mogućnosti.

1.4. Usluge koje Vam pružamo putem web stranice ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našoj web stranici. Decathlon Zagreb nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja web stranice i korištenja na njoj dostupnih usluga. 

2. PROMJENE OPĆIH UVJETA

2.1. Ovi Opći uvjeti na snazi su od datuma navedenog pod „Posljednje izmjene“ na vrhu ove stranice. Moguće je da ćemo ih s vremena na vrijeme mijenjati ili ažurirati, primjerice, radi usklađivanja s promjenama zakonodavstva. Nećemo Vam nužno skrenuti pozornost na svaku izmjenu ili ažuriranje ovih Općih uvjeta, tako da Vas molimo da ih pročitate svaki put kada posjetite našu web stranicu kako biste se upoznali s mogućim promjenama. 

2.2. U slučaju promjena, kada će pod „Posljednje izmjene“ biti naveden novi datum, Vaše kontinuirano korištenje web stranice značit će da prihvaćate i slažete se s izmijenjenim i ažuriranim Općim uvjetima.

2.3. Decathlon Zagreb zadržava pravo izmjene ili ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojih proizvoda ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja na web stranici, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja. 

3. REGISTRACIJA KORISNIKA (KORISNIČKI RAČUN)

3.1. Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na web stranici morate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije. Da biste se registrirali, morate imati najmanje 18 godina.

3.2. Kako bi registracija bila uspješna, bit će potrebno verificirati e-mail koji ćete zaprimiti. Decathlon Zagreb zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena prema kriterijima Decathlon Zagreba.

3.3. U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće osobne podatke te ovime dajete suglasnost za obradu tih osobnih podataka, u skladu s člankom 9. Općih uvjeta korištenja Decathlon Zagreb web trgovine, koji su dostupni ovdje: http://pp-decashophrec.as44099.com/c/19-uvjeti-koristenja  Nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili vrijeđaju prava trećih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila Decathlon Zagreb ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.

3.4. U slučaju promjene osobnih podataka, molimo Vas da ažurirate svoj korisnički račun.

3.5. Decathlon Zagreb zadržava pravo na odbijanje registracije, na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registriran te poduzimanje svih drugih mjera u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opće uvjete ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad web stranice.

3.6. Sami ste odgovorni za održavanje povjerljivosti bilo kojeg korisničkog imena ili lozinke kojim se koristite za pristup web stranici te pristajete odmah nas obavijestiti ako u bilo kojem trenutku vjerujete da je sigurnost Vašeg korisničkog računa ugrožena.

3.7. Ako postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Decathlon Zagreb ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun.

4. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I VLASNIŠTVO SADRŽAJA

4.1. Web stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja, prava na tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk i slično, osim ako je drugačije naznačeno.

4.2. Nije Vam dozvoljeno mijenjati, objavljivati, prenositi, reproducirati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično, bez izričitog pisanog pristanka Decathlon Zagreb ili nositelja odgovarajućeg prava. Niste ovlašteni skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili mijenjati materijale zaštićene autorskim pravom na bilo koji način osim u svrhu svoje vlastite osobne uporabe.

4.3. Niste ovlašteni na web stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Decathlon Zagreb nema nikakvu obvezu izvješćivati Vas ili Vam pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Vi ste jedino i isključivo odgovorni za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

4.4. Objavom Vašeg sadržaja (profila, komentara i sl.) na web stranici dajete Decathlon Zagrebu pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti vremenski i prostorno neograničeno bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke, koje ćemo obrađivati samo u skladu s odredbama članka 9. Općih uvjeta korištenja Decathlon Zagreb web trgovine.

4.5. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Decathlon Zagreb izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja prava u odnosu na sadržaj web stranice, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranice osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samoj web stranici.

5. RAČUNALNI VIRUSI I ZLOUPORABA WEB STRANICE

5.1. Decathlon Zagreb ne jamči da će web stranica biti sigurna ili slobodna od programskih pogrešaka (eng. bugs) ili računalnih virusa.

5.2. Sami ste odgovorni za konfiguraciju svoje informacijske tehnologije, računalnih programa, antivirusnih programa i platformi za pristup web stranici.

5.3. Nije dopuštena zlouporaba web stranice putem svjesnog uvođenja računalnih virusa, trojanaca, računalnih crva, logičkih bombi ili drugog malicioznog ili tehnološki štetnog materijala. Također nije dozvoljen neovlašteni pristup web stranici, poslužitelju na kojem je web stranica pohranjena ili ijednom drugom poslužitelju, računalu ili bazi podataka povezanima s web stranicom. Nije dopušten napad na web stranicu putem DoS (eng. denial-of-service), DDoS (eng. distributed denial-of-service) ili sličnog napada.

5.4. Osim gdje je to zakonom zabranjeno, Decathlon Zagreb neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu kojima je uzrok računalni virus, DDoS (eng. distributed denial-of-service) napad ili drugi tehnološki štetan materijal koji može naštetiti Vašoj računalnoj opremi, računalnim programima, podacima ili nekom drugom vlasništvu u slučaju da se to dogodi uslijed Vašeg korištenja web stranice ili preuzimanja nekog sadržaja s nje ili neke druge s njom povezane web stranice (što se odnosi kako na web stranice koje sadrže poveznicu na našu web stranicu tako i one do kojih je moguće doći putem naše web stranice).

5.5. U slučaju zlouporabe web stranice, odnosno postupanja suprotno gore navedenom, Decathlon Zagreb zadržava pravo da Vam prekine pristup i obustavi korištenje web stranice te pokrene protiv Vas odgovarajuće postupke pred nadležnim tijelima.

6. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI DECATHLON ZAGREB

6.1. Web stranicu koristite isključivo na Vašu vlastitu odgovornost. Vi ste odgovorni za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjedujete i koji koristite, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje web stranice te sve s tim povezane troškove. Decathlon Zagreb nije odgovoran za bilo kakva oštećenja Vaše opreme koja mogu nastati kao posljedica korištenja web stranice.

6.2. Web stranica može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja ili nadogradnje sustava, zbog tehničkih poteškoća, problema više sile ili drugih uzroka. Decathlon Zagreb (kao i treće strane povezane s njim) nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web stranice, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka te bilo kakva potraživanja ili gubitke koja iz tog proizlaze.

6.3. Upoznati ste i suglasni s činjenicom da Decathlon Zagreb ne odgovara za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.

6.4. Osim u slučaju da to zakonom nije dopušteno, Decathlon Zagreb neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili nanesenu štetu, bilo na temelju ugovora, izvanugovorne odgovornosti (uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajeve nepažnje), povrede zakonskih obveza ili na drugi način, kada oni proizlaze iz ili su u vezi s:

  • Vašim korištenjem ili nemogućnošću korištenja web stranice ili
  • Vašim korištenjem ili oslanjanjem na sadržaj prikazan na web stranici.
 
 

6.5. Osim gdje je to zakonom zabranjeno, Decathlon Zagreb ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj web stranica koje su s našom web stranicom povezane. Poveznice ne bi trebale biti shvaćene kao naše podržavanje ili odobravanje tih stranica. Decathlon Zagreb neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu proizaći iz Vašeg korištenja web stranica trećih osoba.[8]

7. OSTALO

7.1. Na međusobne odnose između Vas i Decathlon Zagreb primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.UVJETI I ODREDBE KORIŠTENJA DECATHLON TEAM PROGRAMA VJERNOSTI

UVODNE ODREDBE 

Program vjernosti kupaca uspostavio je Decathlon Zagreb, društvo s ograničenom odgovornošću, čije se sjedište nalazi na adresi Siniše Glavaševića 5, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 89516372197 (U daljnjem tekstu: „Decathlon“). Program vjernosti (u daljnjem tekstu: „Decathlon Team“) nudi se svim kupcima s adresom elektroničke pošte, od pojedinaca do društva kao što su klubovi i sportske udruge (u daljnjem tekstu: „Korisnik“ ili „Kupac“). Uz pokazivanje korisničkog računa na Decathlon mobilnoj aplikaciji, Decathlon Team vrijedi za bilo koju kupnju: • u svim trgovinama Decathlona u Hrvatskoj, kao i u europskim zemljama u kojima je prisutna marka Decathlon te u kojima se primjenjuje program vjernosti: Španjolska, Belgija, Nizozemska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Portugal, Poljska, Mađarska, Češka i Rumunjska, kao i Rusija i Turska. • putem web stranice www.decathlon.hr Decathlon mobilna aplikacija je besplatna.

Definicije

U ovim uvjetima i odredbama primjenjuju se sljedeće definicije: Decathlon Team označava Decathlonov program vjernosti Kupaca kojem se pristupa registracijom na internetskim stranicama ili downloadom besplatne mobilne aplikacije s virtualnom karticom.

Mobilna aplikacija funkcionira kao virtualna kartica koju Kupac pokazuje na mjestu kupnje i sudjeluje u programu vjernosti Kupaca. 

1. UVJETI I ODREDBE KORIŠTENJA 

1.1. Ovi uvjeti i odredbe korištenja navode uvjete prema kojima Decathlon provodi Decathlon Team, program vjernosti Kupaca. Pristankom na sudjelovanje u Decathlon Team-u, Korisnik prihvaća uvjete i odredbe navedene u ovom dokumentu. 

1.2. Ovi uvjeti i odredbe korištenja dostupni su besplatno na zahtjev na informacijskim pultovima u trgovinama Decathlona ili na web stranici www.decathlon.hr. 

1.3. Svi Korisnici Decathlon Team-a moraju imati prebivalište u Republici Hrvatskoj i imati najmanje 18 godina. 

1.4. Korisnici Decathlon Team-a moraju obavijestiti Decathlon o bilo kakvim promjenama osobnih podataka. Korisnici mogu koristiti jednu od sljedećih metoda kako bi prijavili bilo kakve promjene imena ili adrese:  pružanje relevantnih informacija zaposleniku na informacijskom pultu u trgovini Decathlona;  prijava na Korisnički račun na www.decathlon.hr; ili  slanje elektroničke poruke na adresu decathlonteam@decathlon.com 

1.5. Korisnički račun i/ili bilo koja pogodnost dodijeljena Korisničkim računom, ne mogu se prodavati, kupovati, mijenjati i/ili kopirati ni na koji način te ih može koristiti samo Korisnik. 

1.6. Decathlon može u bilo kojem trenutku odbiti, povući, ukinuti ili otkazati bilo koju pogodnost Korisniku Decathlon Teama ako Decathlon opravdano vjeruje da je došlo do: 

1.7.1. bilo kakve zloupotrebe ili namjere zlouporabe programa; 
1.7.2. bilo kakvog neovlaštenog korištenja; 
1.7.3. bilo kakvog kršenja ili pokušaja kršenja ovih uvjeta i odredbi; 
1.7.4. bilo kakvog ponašanja vezanog uz Decathlon Team ili Decathlon koje uključuje krađu, loše postupanje, zlouporabu, prekršaj ili davanje pogrešnih ili obmanjujućih podataka. Kako bi se izbjegla sumnja, kada Decathlon odbije izdavanje, povuče, ukine ili otkaže bilo koju pogodnost na temelju navedenog u stavcima 1.7.1. do 1.7.4., Korisnik neće imati pravo ni na kakvu naknadu bilo kakve vrste. 

1.8. Korisnik Decathlon Team-a može napustiti program u bilo kojem trenutku. Napuštanjem Decathlon Team-a, Korisniku se oduzimaju prava na bilo kakve pogodnosti koje su već prikupljene ili izdane. 1.9. Sudjelovanje u Decathlon Team-u za Korisnika je besplatno. 

2. ZAHTJEV ZA SUDJELOVANJEM U DECATHLON TEAM-U

2.1. Kako bi sudjelovali u Decathlon Team-u, Kupci moraju ispuniti prijavnicu koja je dostupna: 
2.1.1. Unutar mobilne Decathlon aplikacije 
2.1.2. Posjetom na www.decathlon.hr. 

2.2. Decathlon Team namijenjen je samo za osobnu i potrošačku upotrebu. Pogodnosti dodijeljene u Decathlon Team-u ne smiju se koristiti ni za kakve poslovne transakcije ili svrhe. 

2.3. Korisnici Decathlon Team-a jamče da su svi podaci predani Decathlonu u svrhu ostvarivanja članstva u Decathlon Team-u točni. Korisnik preuzima odgovornost za bilo kakve netočne, nepotpune ili zastarjele podatke. 

3. POGODNOSTI DECATHLON TEAM-A

3.1. Nositelji virtualne kartice Programa vjernosti Kupaca moći će iskoristiti sljedeće pogodnosti: 
3.1.1. ekskluzivne promotivne ponude; 
3.1.2. posebne prednosti u događajima koje organizira Decathlon; 
3.1.3. ekskluzivne usluge; 
3.1.4. osobna obavijest o obustavljanju ili povlačenju proizvoda zbog kvalitete i/ili sigurnosti; 
3.1.5. povrat proizvoda robnih marki Decathloa u bilo kojem trenutku – nema ograničenja od 30 dana. Za proizvode međunarodnih brandova, Korisnici imaju 30 dana za vraćanje proizvoda, no neće morati predočiti račun; 
3.1.6. Nositelji kartice mogu zahtijevati, u roku od dvije godine od datuma kupnje, preslike izvornih računa za artikle kupljene u Decathlonu (uz predočenje valjane Decathlon virtualne kartice i dokaza identiteta); 
3.1.7. osobna obavijest i poziv za lokalne ili nacionalne sportske događaje. 

4. SUDJELOVANJEM U DECATHLON TEAM-U, KORISNIK MOŽE KORISTITI SLJEDEĆE DODATNE USLUGE:

4.1. Kada Decathlon ili jedan od njegovih dobavljača odluči, zbog kvalitete i/ili sigurnosti, povući proizvod iz prodaje i/ili vratiti proizvod, Decathlon ima mogućnost osobno kontaktirati svakog Kupca u programu. Informacija će se poslati, ovisno o Decathlonu, putem elektroničke pošte, pošte ili telefonskim pozivom. Decathlon ne preuzima odgovornost u slučaju da su podaci o Korisniku zastarjeli. 

4.2. Mogućnost zamjene artikala kupljenih u trgovini ili online bez predočenja računa. 

4.3. Korisnik može zahtijevati kopiju svog izvornog računa s blagajne bez predaje dokaza o kupnju u roku od jedne godine od datuma kupnje proizvoda (usluga koja se nudi za sve kupnje u trgovini i koja se provodi uz Decathlon Team) 

4.4. Kupac će automatski primati elektroničke poruke vezane uz Decathlon Team (posebne ponude, pogodnosti, promjene i sl.). Odbijanje primanja ovih elektroničkih poruka izuzet će Vas iz Decathlon Team-a, u skladu s člankom 7.3.6. 

4.5. Decathlon će Kupce obavještavati o posebnim ponudama i sportskim događajima koje organizira Vaša lokalna trgovina ili koji su organizirani na nacionalnoj razini. Kupci mogu primati obavijesti od društava koja surađuju unutar Decathlonove mreže (a osobito od drugih društava iz mreže OXYLANE (Decathlon SA grupa)), osim ako je Kupac izričito izrazio želju da ne prima ovakve obavijesti. 

5. ODGOVORNOST

5.1. Odgovornost Kupca 
5.1.1. Decathlon Team korisnički račun osoban je i neprenosiv. Slijedom toga, Kupac je odgovoran za svoj Decathlon Team korisnički račun te se obvezuje da će ga koristiti u skladu s ovim uvjetima i odredbama. Isključivo je Kupac odgovoran za bilo kakvo korištenje svog korisničkog imena i lozinke te je jedini jamac njihove povjerljivosti, kao i bilo kakvog korištenja svog računa vezanog uz mobilnu aplikaciju. Kao takav, Kupac se osobito obvezuje da će (neograničavajući popis): (b) jamčiti točnost svih podataka predanih DECATHLONU prilikom pridruživanja Decathlon Team-u; (c) osigurati da podaci predani DECATHLONU omogućavaju kontaktiranje Korisnika (poštanska adresa, e-mail), da su sigurni i da ih koristi samo Korisnik; (d) osloboditi DECATHLON od odgovornosti u slučaju da neovlaštena treća osoba koristi pogodnosti koje je primio Korisnik kao dio Decathlon Team programa; (e) obavijestiti DECATHLON o bilo kakvom neovlaštenom korištenju Decathlon Team korisničkog računa i o bilo kakvom kršenju povjerljivosti i sigurnosti njegovih sredstava identifikacije; 

5.2. Odgovornost Decathlona 
5.2.1. Decathlon se obvezuje da će učiniti sve u svojoj moći kako bi Kupcu jamčio optimalno korištenje usluga vezanih uz Decathlon Team. Međutim, Decathlon neće snositi odgovornost prema nijednom Korisniku ni za kakve štete, gubitke, troškove i/ili izdatke koji proizađu ili iz ugovora, prekršaja, nemara ili drugog što na bilo koji način proizađu vezano uz Decathlon Team ili korištenje korisničkog računa i/ili bilo koje pogodnosti dodijeljene Korisniku u sklopu Decathlon Team-a, uključujući (no ne ograničeno na) vezano uz bilo kakva kašnjenja, pogreške u isporuci i/ili probleme s povezivanjem. 
5.2.2. Nijedan dio ove klauzule 5. neće utjecati ni na kakva zakonska prava koja Korisnik ima, uključujući bilo kakva prava vezana uz robu s nedostacima koji mi dobavljamo. 

6. IZMJENE ILI OBUSTAVA DECATHLON TEAM PROGRAMA VJERNOSTI 

6.1. Decathlon Team vrijedit će tijekom čitavog trajanja programa vjernosti Kupaca. Međutim, Decathlon u svakom trenutku zadržava pravo da promijeni ili zaustavi sustav bez da opravdava svoju odluku i bez naknade Kupcu. 

6.2. Decathlon također zadržava pravo da izmijeni ponudu u Decathlon Team-u bez potrebe da opravdava svoju odluku i bez naknade Kupcu. 

6.3. Smatrat će se da su svi Korisnici koji nastave koristiti Decathlon Team nakon takve promjene prihvatili ažurirane uvjete i odredbe. 

6.4. Svi Korisnici primaju na znanje i prihvaćaju da ovi uvjeti i odredbe mijenjaju sve prethodne verzije. 

6.5. Korisnik se poziva da redovito čita posljednju ažuriranu verziju, dostupnu u Vašoj lokalnoj trgovini ili na našoj web stranici (www.decathlon.hr) 

6.6. Neaktivnost Decathlon kartice 
6.6.1. U slučaju neaktivnosti Decathlon Team korisničkog računa u razdoblju od 10 godina od datuma posljednjeg korištenja, kartica će se otkazati i svi podaci pohranjeni na kartici obrisat će se. 

7. PRIKUPLJANJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

7.1. Primatelji podataka 
7.1.1. Podaci prikupljeni putem Decathlon Team-a namijenjeni su za društvo Decathlon Zagreb d.o.o., u njegovu svojstvu voditelja zbirke podataka. Ovi podaci namijenjeni su i društvu DECATHLON SA i njegovim podružnicama (mreža OXYLANE). Kako bi saznao više o mreži OXYLANE društava, Kupac može posjetiti web stranicu www.oxylane.com. Kupci također mogu pročitati Politiku zaštite podataka mreže OXYLANE (DECATHLON.SA grupa) na ovoj poveznici. 
7.1.2. Decathlon može biti u mogućnosti prenositi osobne podatke svojih Kupaca dobavljačima zaduženima za neke dijelove administracije Decathlon Team-a. Ti su dobavljači društva smještena u Europskoj uniji, uz iznimku podružnice društva Aprimo Teradata Corporation, smještenog u Sjedinjenim Američkim Državama. 
7.1.3. Kupac prima na znanje da Decathlon može podlijegati pružanju takvih podataka kada isto zahtijevaju nadležna tijela, uključujući poštovanje zahtjeva sudske vlasti. U svim drugim slučajevima, Decathlon neće prenositi osobne podatke svojih Kupaca trećim osobama bez njihova pristanka. 7.2. Ciljevi obrade 
7.2.1. Osobni podaci prikupljeni u okviru ovog programa vjernosti podvrgavaju se računalnoj obradi, sukladno pravnom okviru koji je na snazi. Takve obrade omogućavaju upravljanje računom Korisnika, pružanje pogodnosti i usluga vezanih uz Decathlon Team, obradu narudžbi itd. 
7.2.2. Prikupljene osobne podatke koristit će poslovne jedinice društva SAS Decathlon i mreže Oxylane u obrazovnim i marketinškim aktivnostima i statistikama kako bi Korisniku osigurali ponude koje su najbolje prilagođene njegovim sportskim sklonostima, kako bi nadzirali kvalitetu proizvoda i usluga u ponudi i, uz prethodno odobrenje Korisnika, kako bi omogućili marketing bilo kojim kanalom (pošta, elektronička pošta itd.). 

7.3. Zaštita podataka 
7.3.1. Kupac prima na znanje da ima pravo pristupa, ispravljanja, otkaza i protivljenja obradi osobnih podataka. Ta se prava mogu ostvariti: (a) zahtijevanjem na recepciji u Vašoj lokalnoj trgovini (po predočenju dokaza o identitetu) (b) putem osobnog računa dostupnog na web stranici www.decathlon.hr (osim prava na otkaz) (c) elektroničkom porukom (priložite presliku dokaza identiteta) na adresu decathlonteam@decathlon.com 
7.3.2. Korisnik također može zahtijevati da ne prima marketinške obavijesti, čak i ako je prethodno dao odobrenje. Kako bi to učinio, Korisnik može koristiti navedene metode kontaktiranja. Za komunikaciju elektroničkom poštom, Korisnici mogu koristiti i sredstva koja imaju na raspolaganju u relevantnoj komunikaciji (poveznica za odjavu u elektroničkoj poruci). Ova sredstva omogućavaju Korisniku da zaustavi ovakvu vrstu komunikacije (iz tehničkih razloga, dopustite do 10 dana kako bi odjava stupila na snagu). 
7.3.3. Na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/2003, 118/2006, 41/2008 i 130/2011), Korisnik prima na znanje i prihvaća da su podaci koje Korisnik preda na prijavnici za Decathlon Team potrebni za otvorenje Decathlon Team korisničkog računa. 
7.3.4. Osobni podaci prikupljeni za svrhe Decathlon Team-a podvrgavaju se računalnoj obradi, koja se provodi u skladu s važećih zakonima. 
7.3.5. Nositelj kartice ima pravo na pristup i ispravljanje osobnih podataka koji ga se tiču, a koje drži Decathlon. Kupac može ostvariti to pravo pristupa i ispraviti svoje osobne podatke na sljedeće načine: (a) prijavom na korisnički račun www.decathlon.hr; ili (b) slanjem dopisa na adresu Savska Opatovina 36, 10 000 Zagreb s naznakom „Decathlon Team“; ili (c) slanjem elektroničke poruke na decathlonteam@decathlon.com 
7.3.6. Pristankom na ove Uvjete i odredbe, Korisnik prihvaća da ga se kontaktira o bilo kojoj nepromotivnoj temi vezanoj uz Decathlon Team. Ova komunikacija provest će se kako bi se osigurale, putem bilo kojeg kanala (elektroničkog ili ne), usluge i informacije o našem programu. Korisnik je obaviješten da će se prvi prijenos podataka dogoditi u ovom trenutku. Ovaj ugovor može se ukinuti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Savska Opatovina 36, 10 000 Zagreb s naznakom „Decathlon Team“. Korisnik je obaviješten da je pružanje podataka u ovoj prijavi obvezno i njihov nedostatak ili netočnost ovlašćuje program da ospori njegovo sudjelovanje. Dijelovi koji nisu označeni s * nisu obvezni i neće uskratiti prijavu. 

8. OPĆE ODREDBE 

8.1. Osoba koja nije strana u ovim uvjetima neće imati nikakva prava sadržana u ili vezana uz iste, prema Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine 35/2005, 41/2008 i 125/2011). 

8.2. Decathlon neće snositi odgovornost ni za kakvo neizvršavanje ili kašnjenje u izvršavanju bilo kakvih naših obveza iz ovih uvjeta koje uzrokuju događaji izvan razumne kontrole Decathlona („događaj više sile“). Decathlonove obveze iz ovih uvjeta obustavljene su tijekom razdoblja u kojima se nastavlja događaj više sile, a Decathlon će produžiti vrijeme za izvršavanje ovih obveza za vrijeme trajanja tog razdoblja. 

8.3. Na ove uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo. Nositelj virtualne kartice i Decathlon prihvaćaju isključivu pravnu nadležnost hrvatskih sudova.


Pokaži rezultate za