PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA TE UVJETI I ODREDBE KORIŠTENJA DECATHLONOVA PROGRAMA VJERNOSTI KUPACA

UVODNE ODREDBE 

Program vjernosti kupaca uspostavio je Decathlon Zagreb, društvo s ograničenom odgovornošću, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080892852, čije se sjedište nalazi na adresi Siniše Glavaševića 5, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 89516372197 (U daljnjem tekstu: „Decathlon“). Program vjernosti (u daljnjem tekstu: „Decathlon Team“) nudi se svim kupcima s adresom elektroničke pošte, od pojedinaca do društva kao što su klubovi i sportske udruge (u daljnjem tekstu: „Korisnik“ ili „Kupac“). Uz pokazivanje korisničkog računa na Decathlon mobilnoj aplikaciji, Decathlon Team vrijedi za bilo koju kupnju: • u svim trgovinama Decathlona u Hrvatskoj, kao i u europskim zemljama u kojima je prisutna marka Decathlon te u kojima se primjenjuje program vjernosti: Španjolska, Belgija, Nizozemska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Portugal, Poljska, Mađarska, Češka i Rumunjska, kao i Rusija i Turska. • putem web stranice www.decathlon.hr Decathlon mobilna aplikacija je besplatna.

Definicije

U ovim uvjetima i odredbama primjenjuju se sljedeće definicije: • Decathlon Team označava Decathlonov program vjernosti Kupaca kojem se pristupa registracijom na internetskim stranicama ili preuzimanjem besplatne mobilne aplikacije. • Mobilna aplikacija funkcionira kao korisnički račun kojeg Kupac pokazuje na mjestu kupnje i sudjeluje u programu vjernosti Kupaca. • Propisi o zaštiti osobnih podataka uključuju, ali nisu ograničeni na Opću uredbu 2016/679 o zaštiti podataka, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine” broj 42/2018) te sve druge primjenjive propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka i/ili privatnosti, kao i sve moguće eventualne izmjene navedenih propisa. • Osobni podaci imaju značenje definirano Propisima o zaštiti osobnih podataka. • E-voucher označava kupon izdan putem e-maila bilo kojem članu Decathlon Team programa vjernosti.  

1. UVJETI I ODREDBE KORIŠTENJA 

1.1. Ovi uvjeti i odredbe korištenja navode uvjete prema kojima Decathlon provodi Decathlon Team, program vjernosti Kupaca. Pristankom na sudjelovanje u Decathlon Team-u, Korisnik prihvaća uvjete i odredbe navedene u ovom dokumentu. 

1.2. Ovi uvjeti i odredbe korištenja dostupni su besplatno na zahtjev na informacijskim pultovima u trgovinama Decathlona ili na web stranici www.decathlon.hr. 

1.3. Svi Korisnici Decathlon Team-a moraju imati prebivalište u Republici Hrvatskoj i imati najmanje 18 godina. 

1.4. Korisnici Decathlon Team-a imaju obvezu obavijestiti Decathlon o bilo kakvim promjenama osobnih podataka. Decathlon nije odgovaran za bilo koji gubitak bodova, vauchera ili E-vouchera uzrokovanih propustom pružanja pravovremene obavijesti o promjeni osobnih podataka. Korisnici mogu koristiti jednu od sljedećih metoda kako bi prijavili bilo kakve promjene imena ili adrese: • pružanje relevantnih informacija zaposleniku na informacijskom pultu u trgovini Decathlona; • prijava na Korisnički račun na www.decathlon.hr; ili • slanje elektroničke poruke na adresu decathlonteam@decathlon.com  

1.5. Korisnički račun i/ili bilo koja pogodnost dodijeljena Korisničkim računom, ne mogu se prodavati, kupovati, mijenjati i/ili kopirati ni na koji način te ih može koristiti samo Korisnik. 

1.6. Decathlon korisnički račun, aplikacija, voucher i E-voucher pruženi korisniku su u njegovoj potpunoj nadležnosti i on je u potpunosti odgovaran za njih. Decathlon može u bilo kojem trenutku odbiti, povući, ukinuti ili otkazati bilo koju pogodnost Korisniku Decathlon Team-a ukoliko Decathlon opravdano vjeruje da je došlo do: 1.6.1. bilo kakve zloupotrebe ili namjere zlouporabe programa; 1.6.2. bilo kakvog neovlaštenog korištenja; 1.6.3. bilo kakvog kršenja ili pokušaja kršenja ovih uvjeta i odredbi; 1.6.4. bilo kakvog ponašanja vezanog uz Decathlon Team ili Decathlon koje uključuje krađu, loše postupanje, zlouporabu, prekršaj ili davanje pogrešnih ili obmanjujućih podataka. Pojašnjenja radi, kada Decathlon odbije izdavanje, povuče, ukine ili otkaže bilo koju pogodnost Decathlon Team programa vjernosti na temelju navedenog u stavcima 1.6.1. do 1.6.4., Korisnik neće imati pravo ni na kakvu naknadu bilo kakve vrste.  

1.7. Korisnik Decathlon Team-a može napustiti program u bilo kojem trenutku. Napuštanjem Decathlon Team-a, Korisniku se oduzimaju prava na bilo kakve pogodnosti koje su već prikupljene ili izdane. 1.8. Sudjelovanje u Decathlon Team-u za Korisnika je besplatno. 

2. ZAHTJEV ZA SUDJELOVANJEM U DECATHLON TEAM-U

2.1. Kako bi sudjelovali u Decathlon Team-u, Kupci moraju ispuniti prijavnicu koja je dostupna: 
2.1.1. Unutar mobilne Decathlon aplikacije 
2.1.2. Posjetom na www.decathlon.hr. 

2.2. Decathlon Team namijenjen je samo za osobnu i potrošačku upotrebu. Pogodnosti dodijeljene u Decathlon Team-u ne smiju se koristiti ni za kakve poslovne transakcije ili svrhe. 

2.3. Korisnici Decathlon Team-a jamče da su svi podaci predani Decathlonu u svrhu ostvarivanja članstva u Decathlon Team-u točni. Korisnik preuzima odgovornost za bilo kakve netočne, nepotpune ili zastarjele podatke. 

2.4. Korištenje Programa vjernosti je moguće u sljedećim zemljama: Francuska, Španjolska, Belgija, Nizozemska, Italija, Brazil, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Portugal, Mađaraska, Češka, Slovačka, Rumunjska, Poljska, Rusija i Turska.

        3. Pogodnosti Decathlon Team-a

        3.1. Nositelji Decathlon Team korisničkog računa Programa vjernosti Kupaca moći će iskoristiti sljedeće pogodnosti:

        3.1.1. Sakupljanje bodova koji Korisniku omogućuju da osvaja vouchere

        3.1.2. Ekskluzivne promotivne ponude;

        3.1.3. Posebne prednosti u događajima koje organizira Decathlon;

        3.1.4. Ekskluzivne usluge;

        3.1.5. Osobna obavijest o obustavljanju ili povlačenju proizvoda zbog kvalitete i/ili sigurnosti;

        3.1.6. Povrat proizvoda robnih marki Decathlona u bilo kojem trenutku – nema ograničenja od 30 dana. Za proizvode međunarodnih brandova,                        Korisnici imaju 30 dana za vraćanje proizvoda, no neće morati predočiti račun;

        3.1.7. Nositelji korisničkog računa mogu zahtijevati, u roku od dvije godine od datuma kupnje, preslike izvornih računa za artikle kupljene u Decathlonu          (uz predočenje valjane Decathlon virtualne kartice i dokaza identiteta); i/ili

        3.1.8. Osobna obavijest i poziv za lokalne ili nacionalne sportske događaje.

 

        4. Sakupljanje bodova

        4.1. Korisnik Decathlon Team programa vjernosti može sakupljati bodove prilikom svake kupovine u Decathlon trgovini prema sljedećem principu:

        4.1.1. Za svake potrošene 3 kune, Korisnik osvaja 1 bod*. Kada skupi 500 bodova, Korisnik će primiti vaučer u iznosu 25 kuna koji može potrošiti                    u Decathlon trgovini.

        *ne odnosi se na proizvode kupljene vaučerom ili E-vaučerom i darovnom karticom.

        4.2. Korisnik mora predočiti svoj korisnički račun kako bi sakupio bodove ili iskoristio vaučer.

        4.3. Prema zarađenim bodovima, Korisnik će primiti vaučer koji može iskoristiti u Decathlon trgovini.

        4.4. Bodovi se mogu sakupljati od prve transakcije kada je kreiran Decathlon Team korisnički račun. Kupovine obavljene prije izrade računa ne ulaze                u sistem prikupljanja bodova.

        4.5. Ukoliko Korisnik zaboravi pokazati Decathlon Team mobilnu aplikaciju prilikom kupovine na blagajni, račun može naknadno dodati na                                stranici mydecathlon.com.

        4.6. Sakupljeni bodovi vrijede 12 mjeseci od datuma zadnje kupovine kada je predočen Decathlon Team korisnički račun. Nakon toga perioda, bodovi              se brišu i više ih nije moguće iskoristiti u bilo kojem obliku (gotovina, vaučer, darovna kartica).

        4.7. U slučaju povrata robe, stanje bodova će se ažurirati (oduzeti) sukladno tome.

        4.8. Decathlon Team korisnički račun (mobilna aplikacija) nije sredstvo plaćanja.

        4.9. Korisnik u bilo kojem trenutku može provjeriti stanje bodova u najbližoj Decathlon trgovini ili na http://www.mydecathlon.com/mydecathlon.html?ppays=HR&langue=HR#nomPage=defaut

        4.10. Može potrajati i do 24 sata da se bodovi nakon kupovine ažuriraju na korisničkom računu.

 

        5. Vaučeri Decathlon Team programa vjernosti

        5.1. Vaučeri Programa vjernosti će biti poslani Korisniku putem maila unutar 48h nakon što dosegne dovoljan broj bodova.

        5.2. Vaučer je valjan za kupnju svih proizvoda i korištenje svih usluga u bilo kojoj Decathlon trgovini, s izuzetkom Rusije i Češke, u periodu od 3                      mjeseca nakon datuma izdavanja vaučera.

        5.3. Vaučeri ne mogu biti transferirani, zamjenjivi ili prodani.

        5.4. Trgovina neće uzvratiti ostatak iznosa ukoliko se vaučer ne iskoristi u cijelosti.

       

        6. Sudjelovanjem u Decathlon Team-u, Korisnik može koristiti sljedeće dodatne usluge:

        6.1. Kada Decathlon ili jedan od njegovih dobavljača odluči, zbog kvalitete i/ili sigurnosti, povući proizvod iz prodaje i/ili vratiti proizvod, Decathlon ima mogućnost osobno kontaktirati svakog Kupca u programu. Informacija će se poslati, ovisno o Decathlonu, putem elektroničke pošte, pošte ili telefonskim pozivom. Decathlon ne preuzima odgovornost u slučaju da su podaci o Korisniku zastarjeli.

        6.2. Mogućnost zamjene artikala kupljenih u trgovini ili online bez predočenja računa.

        6.3. Korisnik može zahtijevati kopiju svog izvornog računa s blagajne bez predaje dokaza o kupnju u roku od jedne godine od datuma kupnje proizvoda (usluga koja se nudi za sve kupnje u trgovini i koja se provodi uz Decathlon Team).

        6.4. Kupac će automatski primati elektroničke poruke vezane uz Decathlon Team (posebne ponude, pogodnosti, promjene i sl.).

        6.5. Decathlon će Kupce obavještavati o posebnim ponudama i sportskim događajima koje organizira Vaša lokalna trgovina ili koji su organizirani na nacionalnoj razini. Kupci mogu primati obavijesti od društava koja surađuju unutar Decathlonove mreže (a osobito od drugih društava iz mreže                  OXYLANE (Decathlon SA grupa), osim ako je Kupac izričito izrazio da ne želi primati ovakve obavijesti.

 

        7. Odgovornost

        7.1. Odgovornost Kupca

        7.1.1. Decathlon Team korisnički račun osoban je i neprenosiv. Posljedično, Kupac je odgovoran za svoj Decathlon Team korisnički račun te se obvezuje da će ga koristiti u skladu s ovim uvjetima i odredbama. Isključivo je Kupac odgovoran za bilo kakvo korištenje svog korisničkog imena i lozinke te je jedini jamac njihove povjerljivosti, kao i bilo kakvog korištenja svog računa vezanog uz mobilnu aplikaciju. Kao takav, Kupac se osobito obvezuje da će (neograničavajući popis):

        (b) jamčiti točnost svih podataka predanih DECATHLONU prilikom pridruživanja Decathlon Team-u;

        (c) osigurati da podaci predani DECATHLONU omogućavaju kontaktiranje Korisnika (poštanska adresa, e-mail, kontakt telefonski broj), da su sigurni i da ih koristi samo Korisnik;

        (d) osloboditi DECATHLON od odgovornosti u slučaju da neovlaštena treća osoba koristi pogodnosti koje je primio Korisnik kao dio Decathlon Team programa;

        (e) obavijestiti DECATHLON o bilo kakvom neovlaštenom korištenju Decathlon Team korisničkog računa i o bilo kakvom kršenju povjerljivosti i sigurnosti njegovih sredstava identifikacije;

        7.2. Odgovornost Decathlona

        7.2.1. Decathlon se obvezuje da će poduzeti razumne napore kako bi Kupcu jamčio optimalno korištenje usluga vezanih uz Decathlon Team. Međutim, Decathlon neće snositi odgovornost prema nijednom Korisniku ni za kakve štete, gubitke, troškove i/ili izdatke koji proizađu ili iz ugovora, prekršaja, nemara ili drugog što na bilo koji način proizađu vezano uz Decathlon Team ili korištenje korisničkog računa i/ili bilo koje pogodnosti dodijeljene Korisniku u sklopu Decathlon Team-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na  bilo kakva kašnjenja, pogreške u isporuci i/ili probleme s povezivanjem.

        7.2.2. Nijedan dio ove klauzule neće utjecati ni na kakva zakonska prava koja Korisnik ima, uključujući bilo kakva prava vezana uz robu s nedostacima koji mi dobavljamo.

 

        8. Izmjene ili obustava Decathlonova Programa vjernosti kupaca

        8.1. Decathlon Team vrijedit će tijekom čitavog trajanja programa vjernosti Kupaca. Međutim, Decathlon u svakom trenutku zadržava pravo da                        promijeni ili zaustavi sustav bez da opravdava svoju odluku i bez naknade Kupcu.

        8.2. Decathlon također zadržava pravo da izmijeni ponudu u Decathlon Team-u bez potrebe da opravdava svoju odluku i bez naknade Kupcu.

        8.3. Smatrat će se da su svi Korisnici koji nastave koristiti Decathlon Team nakon takve promjene prihvatili ažurirane uvjete i odredbe.

        8.4. Svi Korisnici primaju na znanje i prihvaćaju da ovi uvjeti i odredbe mijenjaju sve prethodne verzije.

        8.5. Korisnik se poziva da redovito čita posljednju ažuriranu verziju, dostupnu u Vašoj lokalnoj trgovini ili na našoj web stranici (www.decathlon.hr). Za sve eventualne kasnije izmjene nepovoljne za Korisnika, Decathlon neće snositi nikakvu odgovornost.

        8.6. Neaktivnost Decathlon korisničkog računa

        8.6.1. U slučaju neaktivnosti Decathlon Team korisničkog računa u razdoblju od 10 godina od datuma posljednjeg korištenja, korisnički račun će se otkazati i svi podaci pohranjeni na računu obrisat će se.

 

        9. Prikupljanje i zaštita osobnih podataka

        9.1. Kako i kad prikupljamo vaše osobne podatke?

       Vaše osobne podatke prikupljamo kad je to relevantno za potrebe vas kao Korisnika, ili za naše poslovanje (npr. kad kupujete i/ili naručujete proizvode i/ili usluge od nas, kad se registrirate za Decathlon Team program, kad se pretplaćujete na naše e-novosti (newsletter), kad popunjavate ankete za kupce ili kad nam dajete povratne informacije o našim proizvodima i uslugama itd.).

Vaše osobne podatke najčešće dobivamo izravno od vas kad naručite određene proizvode ili usluge, kad ispunite određeni formular ili kad se priključite Decathlon Teamu.

Više informacija o situacijama i okolnostima u kojima prikupljamo vaše osobne podatke, možete pronaći u poglavlju U koje svrhe koristimo vaše osobne podatke? Zapamtite da su ovo samo informacije o mogućim načinima korištenja vaših osobnih podataka s kojima se možete susresti prilikom posjete Decathlon prodavaonici i Decathlon internetskoj stranici, prilikom kupovine kod nas, odnosno prilikom korištenja naših usluga. U svakom slučaju, dobit ćete jasne informacije o svrsi obrade vaših podataka, a u pojedinim će nam slučajevima biti potrebna i vaša jasna privola.

       Vaše osobne podatke nećemo koristiti u marketinške svrhe, osim ako sami ne pristanete na to. Ako želite da vam šaljemo pojedinosti o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo vas da to potvrdite prilikom pristupanja Decathlon Team programu. Za više informacija, pogledajte poglavlja Marketing i Decathlon Team Program u nastavku.

       Svi vaši osobni podaci tretiraju se kao povjerljivi, a Decathlon i/ili naši pouzdani partneri čuvaju ih na ispravan način (za više informacija pogledajte poglavlje: Dijeli li Decathlon vaše podatke s trećim stranama? u nastavku).

 

       9.2. Koje podatke prikupljamo izravno od vas?

       Uobičajene skupine podataka koje prikupljamo od Decathlon kupaca jesu: ime, adresa, datum rođenja, spol, odabir jezika, adresa plaćanja, adresa dostave, financijski podaci, uključujući podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici, ili druge podatke koji se tiču plaćanja, a koji se navode prilikom   ispunjavanja obrasca na Decathlon internetskoj stranici, odnosno plaćanja u robnoj kući Decathlon ili na Decathlon internetskoj stranici ili prilikom komuniciranja s nama putem telefona ili elektroničke pošte; prethodne kupovine Decathlon proizvoda i usluga te ostale podatke koje ste odlučili dobrovoljno podijeliti s nama.

       Kad prikupljamo podatke o vama video nadzorom (npr. putem sigurnosnih kamera), onda to činimo radi poštivanja zakonskih obveza ili očuvanja pravnih interesa kao što su vaša sigurnost, i sigurnost naših zaposlenika u društvu Decathlon, zaštita vaše osobne i imovine Decathlona, kao i zaštita vaše i naše sigurnosti IT i mobilnih sustava.

 

        9.3. Koja prava na privatnost imate?

        U svakom trenutku imate pravo ostvarivati prava na zaštitu osobnih podataka i/ili privatnosti, a u skladu s primjenjivim Propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

  •          Pravo na pristup vašim osobnim podacima

      Možete pitati Decathlon u koje svrhe koristi vaše osobne podatke, kao i za pristup takvim osobnim podacima. Osim toga, imate pravo znati svrhu obrade, skupine vaših osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana s kojima se vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke, kao i naš izvor podataka koje nismo prikupili izravno od vas.

  •          Pravo na ispravak osobnih podataka

      Želimo se uvjeriti kako su vaši osobni podaci ispravni i ažurirani. Možete nas zamoliti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netočnima ili zastarjelima.

  •          Pravo na brisanje vaših osobnih podataka

      Možete nas zamoliti za prekid obrade, ili čak, brisanje osobnih podataka koje posjedujemo. Ako su vaše osobne informacije neophodne za izvršenje određenih ugovornih obveza, Decathlon možda neće biti moći izvršiti takve ugovorne obveze. Isto tako, ako su vaši osobni podaci potrebni kako bi Decathlon poštivao primjenjive zakonskih obveza (npr. računovodstveni ili porezni propisi), vaš zahtjev se ne može riješiti.

  •          Pravo na ograničenje pristupa vašim podacima i/ili trećim stranama u određenim procesima ili u potpunosti

      Ako osporavate točnost vaših podataka, ili nam više nisu potrebni osobni podaci za svrhu obrade, ali ih vi zahtijevate zbog uspostavljanja, provođenja ili obrane pravnih potraživanja, ili ste se protivili obradi po osnovi razloga koje Decathlon smatra legitimnim, imate pravo zatražiti ograničenu obrade vaših osobnih podataka.

  •          Pravo na prigovor na način na koji rukujemo vašim podacima

      U svako doba možete prigovoriti obradi vaših osobnih podataka prema zakonskim osnovama koje Decathlon smatra legitimnim. Uz to, imate pravo i da u bilo kojem trenutku uputite prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, koja uključuje profiliranje u mjeri povezanoj s takvim izravnim marketingom.

  •          Pravo na prijenos podataka

        Ako se obrada zasniva na vašoj privoli ili se vrši automatiziranim sredstvima, imate pravo tražiti od Decathlona prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade osobnih podataka.

        Za ostvarivanje dalje navedenih prava, molimo vas, kontaktirajte nas na zastita.podataka@decathlon.com

        Ako niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo vaše osobne podatke, uvijek imate pravo osobno se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Međutim, Decathlon će uložiti sve potrebne napore da udovolji Vašem zahtjevu te da otkloni vaše nezadovoljstvo i sumnje u zakonitost obrade vaših osobnih podataka.

 

        9.4. Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

        Osobne podatke koje o vama prikupimo čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši su osobni podaci zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

        Određeni se podaci i dalje čuvaju u tiskanom obliku, ali naša je namjera digitalizirati sve osobne podatke koje obrađujemo. Obrađeni se podaci čuvaju u prostorima i informatičkim sustavima Decathlon, ali ponekad podatke čuvamo i na serverima naših pouzdanih suradnika. Svi podaci pohranjuju se samo onoliko koliko je to potrebno za ostvarivanje svrhe obrade danih osobnih podataka ili onoliko koliko je to određeno primjenjivim propisima (primjerice, računovodstvenim ili poreznim propisima).

 

        9.5. Dijeli li Decathlon vaše podatke s trećim stranama?

       Decathlonu je zaštita vaše privatnosti vrlo važna, stoga nikad nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama u svrhu koja nije opisana u ovim Pravilima.

       Podaci prikupljeni putem Decathlon Team-a namijenjeni su prvenstveno društvu Decathlon Zagreb d.o.o., u njegovu svojstvu voditelja obrade u smislu Propisa o zaštiti osobnih podataka. Ovi podaci mogu se dijeliti i s povezanim društvom DECATHLON SA i njegovim podružnicama (mreža OXYLANE). Kako bi saznao više o mreži OXYLANE društava, Kupac može posjetiti web stranicu www.oxylane.com. Kupci također mogu pročitati Politiku zaštite podataka mreže OXYLANE (DECATHLON.SA grupa) na ovoj poveznici .

       Decathlon katkada prenosi osobne podatke svojih Kupaca dobavljačima zaduženima za neke dijelove administracije Decathlon Team-a. Ti su dobavljači društva smještena u Europskoj uniji, uz iznimku podružnice društva Aprimo Teradata Corporation, smještenog u Sjedinjenim Američkim Državama.

       Kupac prima na znanje da Decathlon može podlijegati zakonskoj obvezi pružanja takvih podataka kada isto zahtijevaju nadležna tijela, uključujući poštovanje zahtjeva sudske vlasti. U svim drugim slučajevima, Decathlon neće prenositi osobne podatke svojih Kupaca trećim osobama bez njihove privole. Također napominjemo da svaki puta kada Decathlon angažira izvršitelja obrade u smislu Propisa o zaštiti osobnih podataka, Decathlon to čini u skladu s primjenjivim Propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

       9.6. U koje svrhe koristimo vaše osobne podatke?

       Vaše osobne podatke koristimo na različite načine, uglavnom za izvršavanje ugovorenih obveza prema vama, ali ponekad ih koristimo i za poboljšavanje iskustva kupovine, izravan marketing ili iz sigurnosnih razloga. Molimo vas, kliknite na određeni naslov u nastavku teksta kako biste saznali više o svrsi i pravnoj osnovi za prikupljanje podataka.

 

       9.6.1. Obrada narudžbi i pružanje usluga

       Kad osobno obavite kupovinu u jednoj od prodavaonica Decathlona ili putem Decathlon internetske trgovine, ovisno o situaciji, od vas se može zatražiti da ostavite određene osobne podatke koji su nužni za ispravno obavljanje kupovine. Ovo je posebno moguće ukoliko se, osim kupovine naših proizvoda, odlučite kupiti i neku od naših usluga, kao što su dostava ili sastavljanje. Isto tako, kako bismo mogli obraditi vašu narudžbu i provjeriti točnost vaših osobnih i financijskih podataka koje ste nam dostavili, koristimo sustave plaćanja trećih strana, kako bi se osigurala sigurna uplata i izbjegle lažne uporabe vaših podataka. Ako biste željeli izvršiti plaćanje proizvoda i usluga putem interneta, Decathlon treba dobiti podatke o plaćanju, uključujući broj kreditne ili debitne kartice, datum isteka kartice, CVV kod, kao i adresu za slanje računa.

       Kako bismo osigurali da proizvodi i usluge koje kupite od nas budu dostavljeni na točnu adresu, surađujemo s pouzdanim vanjskim suradnicima i dijelimo s njima neke od vaših osobnih podataka koji su nužni za pružanje odgovarajućih usluga (npr. vaše ime, adresu dostave i sve mogućnosti u vezi s isporukom koje ste naveli, kao što je dio dana u kojem želite dostavu).

 

       9.6.2. Decathlon Team program

       Prilikom registracije u Decathlon Team program, zamolit ćemo vas da nam ostavite osobne podatke nužne za registraciju vašeg profila. Isto tako, uz vaš Decathlon Team profil pridružit ćemo podatke o kupovinama koje ste obavili uz člansku iskaznicu, podatke o računima koji su izdani za vas i to uz vašu osobnu i isključivu privolu Koristimo vaše osobne podatke kako bismo bolje razumjeli vaše potrebe i preferencije u smislu kupovine i kako bismo pripremili ponude te pružili informacije o proizvodima i uslugama za koje biste možda bili zainteresirani. E-novosti (newsletteri) i SMS poruke s informacijama oaktualnim ponudama za vas se šalju kao dio Programa. Ove će vam informacije biti poslane samo ako nam za to date vašu privolu, koju možete pronaći na obrascu za registraciju u Decathlon Team program ili na Decathlon internetskoj stranici.

       Podatke koje nam dostavite u sklopu vašeg Decathlon Team profila čuvat ćemo tijekom trajanja vašeg članstva u spomenutom Programu.

 

       9.6.3. Kolačići

       Kako bismo održavali internetsku stranicu i osigurali funkcionalnost kakvu očekujete, Decathlon koristi tehnologiju koja je poznata pod nazivom „kolačići“. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i kojima kasnije imamo pristup. Oni mogu biti privremeni ili trajni i koriste, na primjer, JavaScript ili Flash tehnologiju. Zahvaljujući kolačićima s naše internetske stranice, možete pretraživati bez poteškoća i vidjeti vama relevantne rezultate. Kolačići nam pokazuju što zanima vas i druge posjetitelje naše internetske stranice, što nam pomaže unaprijediti korištenje stranice za sve.

       Najznačajniji kolačići koje koristimo su:

 

     • Strogo nužni kolačići. Nužni su kako bi se osigurao rad internetske stranice zbog efikasnosti iz tehničke perspektive.

     • Funkcijski kolačići. Pomažu nam unaprijediti vaše iskustvo tako što pamte vaše izbore.

     • Kolačići za praćenje aktivnosti. Oni prikupljaju informacije o načinu na koji koristite našu internetsku stranicu i prate učinak.

     • Dodatni programi za društvene mreže. Ovi se kolačići koriste za povezivanje naših kupaca s našim kanalima na društvenim mrežama. Nakon toga, informacije koje osiguraju kolačići mogu se koristiti na različite načine.

      Kolačićima koji se čuvaju na vašem računalu možemo pristupiti onda kad vi posjetite našu internetsku stranicu ili otvorite elektroničku poštu koju pošaljemo. Ako želite obrisati kolačiće koji su već na vašem računalu, pogledajte upute u svojoj tražilici klikom na „Pomoć“ u izborniku pretraživača.

      Kolačiće obrađujemo isključivo uz vaš pristanak. Kako biste povukli pristanak ili pristali na upotrebu kolačića, odaberite odgovarajuće postavke u vašem  pretraživaču. Međutim, neke od funkcija naše internetske stranice možda neće raditi bez kolačića. Kad zatražimo pristanak, mi ćemo predstaviti svrhu u koju će se ove vrste podataka o vama obrađivati i informirati vas o vašim pravima. Više informacija o kolačićima možete pronaći ovdje.

 

      9.6.4. Marketing

      Decathlon šalje obavijesti o našim proizvodima i uslugama koje bi vas mogle zanimati. Međutim, slanje takvih marketinških materijala dozvoljeno nam je samo ako se vi za to odlučite. Imajte na umu da možete jednostavno odjaviti pretplatu u bilo kojem trenutku, čak i ako ste dali privolu za primanje naših marketinških poruka.

      Imate nas pravo u bilo kojem trenutku spriječiti da vas kontaktiramo u marketinške svrhe ili u davanju vaših podataka drugim članovima Decathlon grupe. Ako više ne želite da vas kontaktiramo u marketinške svrhe, kliknite na gumb za odjavu na kraju naše marketinške poruke (elektronička pošta/e-novosti).

 

      9.6.5. Videonadzor (CCTV) prodavaonica Decathlon

      Decathlon koristi CCTV videonadzor za potrebe osiguranja, i u svrhu otkrivanja i praćenja mogućih nezakonitih radnji. Čuvamo podatke prikupljene putem CCTV-ja u vremenskom periodu koji nam omogućava pružanje pomoći zakonodavnim tijelima i izvršnim tijelima za provođenje zakona. Ovi se podaci čuvaju u sigurnom okruženju i pristup njima ograničen je samo na kvalificirane zaposlenike osiguranja.

      U tu svrhu vršimo kontinuirani videonadzor određenih područja u robnoj kući i oko nje (npr. pojedini prodajni prostori, blagajne, parking, samoposlužno skladište). Uz to, ne koristimo zabilježene slike u bilo koju drugu svrhu i ne vršimo dodatne analize nad njima. Pristup zapisima odobrava se samo malom broju naših pouzdanih zaposlenika i oni se ne dijele ni s kim, osim s nadležnim tijelima kao dokazi za potrebe pravnih postupaka te s pojedinim angažiranim pružateljima zaštitarskih usluga. Ograničili smo vrijeme čuvanja zapisa na maksimalno 4 mjeseca i oni se, nakon tog vremena, automatski brišu, bez mogućnosti umnožavanja.

 

      9.6.6. Sudjelovanje u procesu zapošljavanja u Decathlonu

      Prilikom prihvaćanja vaše prijave tijekom procesa zapošljavanja u Decathlonu, zamolit ćemo vas za neke podatke o vama, kako bismo mogli ocijeniti vašu prijavu. Kao dio procesa selekcije i zapošljavanja, vaši osobni podaci mogu biti dostupni našim pružateljima usluga, na način opisan u poglavlju „Dijeli li Decathlon moje podatke s trećim stranama?“ To su pretežno suradnici za IT sustave putem kojih se vrši postupak selekcije i zapošljavanja, kao dio podrške i održavanja ovih sustava, također izvan Europskog ekonomskog područja. Vaše ćemo podatke, ako nam date privolu, čuvati u vremenskom periodu od 6 mjeseci.

 

      9.6.7. Radionice, natjecanja, lutrije

     Od sudionika u takvim događajima možemo zatražiti neke osobne podatke, kako bismo efikasno odradili same događaje i ispunili obveze koje zakon nalaže, kao što je, primjerice, dodjela nagrada. Kad od vas zatražimo osobne podatke, informirat ćemo vas o svrsi obrade podataka i vašim pravima. Podaci prikupljeni za potrebe ovih događaja najčešće se čuvaju do završetka konkretnog događaja, izuzev u slučajevima kad će ih biti nužno čuvati u skladu s  mjerodavnim pravom (npr. informacije o dodijeljenim nagradama). Kad organiziramo takve događaje, često koristimo pomoć vanjskih suradnika, kao što je opisano u poglavlju „Dijeli li Decathlon moje podatke s trećim stranama?“ U ovom će slučaju to biti, primjerice, agencije specijalizirane za organizaciju takvih događaja ili suorganizatori događaja.

 

     9.6.8. Ostali osobni podaci koje nam dajete

     Možete nam dobrovoljno dati podatke o vašem osobnom izboru po pitanju proizvoda, razlozima za kupovinu određenih proizvoda, podatke o vašoj obitelji i načinu života – s pomoću kojih možemo saznati više o vašim izborima u vezi s kupovinom i dodatno unaprijediti vaše iskustvo kupovine.

 

     Ove nam podatke možete dati i kad popunite Jamstveni list za proizvod koji ste kupili u Decathlonu. Osim toga, ove ćemo podatke dobiti i ako se registrirate ili iskoristite posebne Decathlon ponude, kupone za popust ili druge promocije.

     U svakom od navedenih slučajeva nastojat ćemo vam pružiti pouzdane informacije u vezi s obradom podataka.

 

    10. Opće odredbe

    10.1 Osoba koja nije strana u ovim uvjetima neće imati nikakva prava sadržana u ili vezana uz iste, prema Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018).

    10.2. Decathlon neće snositi odgovornost ni za kakvo neizvršavanje ili kašnjenje u izvršavanju bilo kakvih naših obveza iz ovih uvjeta koje uzrokuju događaji izvan razumne kontrole Decathlona („događaj više sile“). Decathlonove obveze iz ovih uvjeta obustavljene su tijekom razdoblja u kojima se nastavlja događaj više sile, a Decathlon će produžiti vrijeme za izvršavanje ovih obveza za vrijeme trajanja tog razdoblja.

    10.3. Na ove uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo. Nositelj korisničkog računa i Decathlon prihvaćaju isključivu jurisdikciju nadležnih hrvatskih sudova.


Pokaži rezultate za