Uvjeti korištenja Decathlon Team programa vjernosti

UVJETI I ODREDBE KORIŠTENJA DECATHLON TEAM PROGRAMA VJERNOSTI

UVODNE ODREDBE 

Program vjernosti kupaca uspostavio je Decathlon Zagreb, društvo s ograničenom odgovornošću, čije se sjedište nalazi na adresi Ilica 1a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 89516372197 (U daljnjem tekstu: „Decathlon“). Program vjernosti (u daljnjem tekstu: „Decathlon Team“) nudi se svim kupcima s adresom elektroničke pošte, od pojedinaca do društva kao što su klubovi i sportske udruge (u daljnjem tekstu: „Korisnik“ ili „Kupac“). Uz pokazivanje korisničkog računa na Decathlon mobilnoj aplikaciji, Decathlon Team vrijedi za bilo koju kupnju: • u svim trgovinama Decathlona u Hrvatskoj, kao i u europskim zemljama u kojima je prisutna marka Decathlon te u kojima se primjenjuje program vjernosti: Španjolska, Belgija, Nizozemska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Portugal, Poljska, Mađarska, Češka i Rumunjska, kao i Rusija i Turska. • putem web stranice www.decathlon.hr Decathlon mobilna aplikacija je besplatna.

Definicije

U ovim uvjetima i odredbama primjenjuju se sljedeće definicije: Decathlon Team označava Decathlonov program vjernosti Kupaca kojem se pristupa registracijom na internetskim stranicama ili downloadom besplatne mobilne aplikacije s virtualnom karticom.

Mobilna aplikacija funkcionira kao virtualna kartica koju Kupac pokazuje na mjestu kupnje i sudjeluje u programu vjernosti Kupaca. 

1. UVJETI I ODREDBE KORIŠTENJA 

1.1. Ovi uvjeti i odredbe korištenja navode uvjete prema kojima Decathlon provodi Decathlon Team, program vjernosti Kupaca. Pristankom na sudjelovanje u Decathlon Team-u, Korisnik prihvaća uvjete i odredbe navedene u ovom dokumentu. 

1.2. Ovi uvjeti i odredbe korištenja dostupni su besplatno na zahtjev na informacijskim pultovima u trgovinama Decathlona ili na web stranici www.decathlon.hr. 

1.3. Svi Korisnici Decathlon Team-a moraju imati prebivalište u Republici Hrvatskoj i imati najmanje 18 godina. 

1.4. Korisnici Decathlon Team-a moraju obavijestiti Decathlon o bilo kakvim promjenama osobnih podataka. Korisnici mogu koristiti jednu od sljedećih metoda kako bi prijavili bilo kakve promjene imena ili adrese:  pružanje relevantnih informacija zaposleniku na informacijskom pultu u trgovini Decathlona;  prijava na Korisnički račun na www.decathlon.hr; ili  slanje elektroničke poruke na adresu decathlonteam@decathlon.com 

1.5. Korisnički račun i/ili bilo koja pogodnost dodijeljena Korisničkim računom, ne mogu se prodavati, kupovati, mijenjati i/ili kopirati ni na koji način te ih može koristiti samo Korisnik. 

1.6. Decathlon može u bilo kojem trenutku odbiti, povući, ukinuti ili otkazati bilo koju pogodnost Korisniku Decathlon Team-a ukoliko Decathlon opravdano vjeruje da je došlo do: 

1.7.1. bilo kakve zloupotrebe ili namjere zlouporabe programa; 
1.7.2. bilo kakvog neovlaštenog korištenja; 
1.7.3. bilo kakvog kršenja ili pokušaja kršenja ovih uvjeta i odredbi; 
1.7.4. bilo kakvog ponašanja vezanog uz Decathlon Team ili Decathlon koje uključuje krađu, loše postupanje, zlouporabu, prekršaj ili davanje pogrešnih ili obmanjujućih podataka. Kako bi se izbjegla sumnja, kada Decathlon odbije izdavanje, povuče, ukine ili otkaže bilo koju pogodnost na temelju navedenog u stavcima 1.7.1. do 1.7.4., Korisnik neće imati pravo ni na kakvu naknadu bilo kakve vrste. 

1.8. Korisnik Decathlon Team-a može napustiti program u bilo kojem trenutku. Napuštanjem Decathlon Team-a, Korisniku se oduzimaju prava na bilo kakve pogodnosti koje su već prikupljene ili izdane. 1.9. Sudjelovanje u Decathlon Team-u za Korisnika je besplatno. 

2. ZAHTJEV ZA SUDJELOVANJEM U DECATHLON TEAM-U

2.1. Kako bi sudjelovali u Decathlon Team-u, Kupci moraju ispuniti prijavnicu koja je dostupna: 
2.1.1. Unutar mobilne Decathlon aplikacije 
2.1.2. Posjetom na www.decathlon.hr. 

2.2. Decathlon Team namijenjen je samo za osobnu i potrošačku upotrebu. Pogodnosti dodijeljene u Decathlon Team-u ne smiju se koristiti ni za kakve poslovne transakcije ili svrhe. 

2.3. Korisnici Decathlon Team-a jamče da su svi podaci predani Decathlonu u svrhu ostvarivanja članstva u Decathlon Team-u točni. Korisnik preuzima odgovornost za bilo kakve netočne, nepotpune ili zastarjele podatke. 

3. POGODNOSTI DECATHLON TEAM-A

3.1. Nositelji virtualne kartice Programa vjernosti Kupaca moći će iskoristiti sljedeće pogodnosti: 
3.1.1. ekskluzivne promotivne ponude; 
3.1.2. posebne prednosti u događajima koje organizira Decathlon; 
3.1.3. ekskluzivne usluge; 
3.1.4. osobna obavijest o obustavljanju ili povlačenju proizvoda zbog kvalitete i/ili sigurnosti; 
3.1.5. povrat proizvoda robnih marki Decathloa u bilo kojem trenutku – nema ograničenja od 30 dana. Za proizvode međunarodnih brandova, Korisnici imaju 30 dana za vraćanje proizvoda, no neće morati predočiti račun; 
3.1.6. Nositelji kartice mogu zahtijevati, u roku od dvije godine od datuma kupnje, preslike izvornih računa za artikle kupljene u Decathlonu (uz predočenje valjane Decathlon virtualne kartice i dokaza identiteta); 
3.1.7. osobna obavijest i poziv za lokalne ili nacionalne sportske događaje. 

4. SUDJELOVANJEM U DECATHLON TEAM-U, KORISNIK MOŽE KORISTITI SLJEDEĆE DODATNE USLUGE:

4.1. Kada Decathlon ili jedan od njegovih dobavljača odluči, zbog kvalitete i/ili sigurnosti, povući proizvod iz prodaje i/ili vratiti proizvod, Decathlon ima mogućnost osobno kontaktirati svakog Kupca u programu. Informacija će se poslati, ovisno o Decathlonu, putem elektroničke pošte, pošte ili telefonskim pozivom. Decathlon ne preuzima odgovornost u slučaju da su podaci o Korisniku zastarjeli. 

4.2. Mogućnost zamjene artikala kupljenih u trgovini ili online bez predočenja računa. 

4.3. Korisnik može zahtijevati kopiju svog izvornog računa s blagajne bez predaje dokaza o kupnju u roku od jedne godine od datuma kupnje proizvoda (usluga koja se nudi za sve kupnje u trgovini i koja se provodi uz Decathlon Team) 

4.4. Kupac će automatski primati elektroničke poruke vezane uz Decathlon Team (posebne ponude, pogodnosti, promjene i sl.). Odbijanje primanja ovih elektroničkih poruka izuzet će Vas iz Decathlon Team-a, u skladu s člankom 7.3.6. 

4.5. Decathlon će Kupce obavještavati o posebnim ponudama i sportskim događajima koje organizira Vaša lokalna trgovina ili koji su organizirani na nacionalnoj razini. Kupci mogu primati obavijesti od društava koja surađuju unutar Decathlonove mreže (a osobito od drugih društava iz mreže OXYLANE (Decathlon SA grupa)), osim ako je Kupac izričito izrazio želju da ne prima ovakve obavijesti. 

5. ODGOVORNOST

5.1. Odgovornost Kupca 
5.1.1. Decathlon Team korisnički račun osoban je i neprenosiv. Slijedom toga, Kupac je odgovoran za svoj Decathlon Team korisnički račun te se obvezuje da će ga koristiti u skladu s ovim uvjetima i odredbama. Isključivo je Kupac odgovoran za bilo kakvo korištenje svog korisničkog imena i lozinke te je jedini jamac njihove povjerljivosti, kao i bilo kakvog korištenja svog računa vezanog uz mobilnu aplikaciju. Kao takav, Kupac se osobito obvezuje da će (neograničavajući popis): (b) jamčiti točnost svih podataka predanih DECATHLONU prilikom pridruživanja Decathlon Team-u; (c) osigurati da podaci predani DECATHLONU omogućavaju kontaktiranje Korisnika (poštanska adresa, e-mail), da su sigurni i da ih koristi samo Korisnik; (d) osloboditi DECATHLON od odgovornosti u slučaju da neovlaštena treća osoba koristi pogodnosti koje je primio Korisnik kao dio Decathlon Team programa; (e) obavijestiti DECATHLON o bilo kakvom neovlaštenom korištenju Decathlon Team korisničkog računa i o bilo kakvom kršenju povjerljivosti i sigurnosti njegovih sredstava identifikacije; 

5.2. Odgovornost Decathlona 
5.2.1. Decathlon se obvezuje da će učiniti sve u svojoj moći kako bi Kupcu jamčio optimalno korištenje usluga vezanih uz Decathlon Team. Međutim, Decathlon neće snositi odgovornost prema nijednom Korisniku ni za kakve štete, gubitke, troškove i/ili izdatke koji proizađu ili iz ugovora, prekršaja, nemara ili drugog što na bilo koji način proizađu vezano uz Decathlon Team ili korištenje korisničkog računa i/ili bilo koje pogodnosti dodijeljene Korisniku u sklopu Decathlon Team-a, uključujući (no ne ograničeno na) vezano uz bilo kakva kašnjenja, pogreške u isporuci i/ili probleme s povezivanjem. 
5.2.2. Nijedan dio ove klauzule 5. neće utjecati ni na kakva zakonska prava koja Korisnik ima, uključujući bilo kakva prava vezana uz robu s nedostacima koji mi dobavljamo. 

6. IZMJENE ILI OBUSTAVA DECATHLON TEAM PROGRAMA VJERNOSTI 

6.1. Decathlon Team vrijedit će tijekom čitavog trajanja programa vjernosti Kupaca. Međutim, Decathlon u svakom trenutku zadržava pravo da promijeni ili zaustavi sustav bez da opravdava svoju odluku i bez naknade Kupcu. 

6.2. Decathlon također zadržava pravo da izmijeni ponudu u Decathlon Team-u bez potrebe da opravdava svoju odluku i bez naknade Kupcu. 

6.3. Smatrat će se da su svi Korisnici koji nastave koristiti Decathlon Team nakon takve promjene prihvatili ažurirane uvjete i odredbe. 

6.4. Svi Korisnici primaju na znanje i prihvaćaju da ovi uvjeti i odredbe mijenjaju sve prethodne verzije. 

6.5. Korisnik se poziva da redovito čita posljednju ažuriranu verziju, dostupnu u Vašoj lokalnoj trgovini ili na našoj web stranici (www.decathlon.hr) 

6.6. Neaktivnost Decathlon kartice 
6.6.1. U slučaju neaktivnosti Decathlon Team korisničkog računa u razdoblju od 10 godina od datuma posljednjeg korištenja, kartica će se otkazati i svi podaci pohranjeni na kartici obrisat će se. 

7. PRIKUPLJANJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

7.1. Primatelji podataka 
7.1.1. Podaci prikupljeni putem Decathlon Team-a namijenjeni su za društvo Decathlon Zagreb d.o.o., u njegovu svojstvu voditelja zbirke podataka. Ovi podaci namijenjeni su i društvu DECATHLON SA i njegovim podružnicama (mreža OXYLANE). Kako bi saznao više o mreži OXYLANE društava, Kupac može posjetiti web stranicu www.oxylane.com. Kupci također mogu pročitati Politiku zaštite podataka mreže OXYLANE (DECATHLON.SA grupa) na ovoj poveznici. 
7.1.2. Decathlon može biti u mogućnosti prenositi osobne podatke svojih Kupaca dobavljačima zaduženima za neke dijelove administracije Decathlon Team-a. Ti su dobavljači društva smještena u Europskoj uniji, uz iznimku podružnice društva Aprimo Teradata Corporation, smještenog u Sjedinjenim Američkim Državama. 
7.1.3. Kupac prima na znanje da Decathlon može podlijegati pružanju takvih podataka kada isto zahtijevaju nadležna tijela, uključujući poštovanje zahtjeva sudske vlasti. U svim drugim slučajevima, Decathlon neće prenositi osobne podatke svojih Kupaca trećim osobama bez njihova pristanka. 7.2. Ciljevi obrade 
7.2.1. Osobni podaci prikupljeni u okviru ovog programa vjernosti podvrgavaju se računalnoj obradi, sukladno pravnom okviru koji je na snazi. Takve obrade omogućavaju upravljanje računom Korisnika, pružanje pogodnosti i usluga vezanih uz Decathlon Team, obradu narudžbi itd. 
7.2.2. Prikupljene osobne podatke koristit će poslovne jedinice društva SAS Decathlon i mreže Oxylane u obrazovnim i marketinškim aktivnostima i statistikama kako bi Korisniku osigurali ponude koje su najbolje prilagođene njegovim sportskim sklonostima, kako bi nadzirali kvalitetu proizvoda i usluga u ponudi i, uz prethodno odobrenje Korisnika, kako bi omogućili marketing bilo kojim kanalom (pošta, elektronička pošta itd.). 

7.3. Zaštita podataka 
7.3.1. Kupac prima na znanje da ima pravo pristupa, ispravljanja, otkaza i protivljenja obradi osobnih podataka. Ta se prava mogu ostvariti: (a) zahtijevanjem na recepciji u Vašoj lokalnoj trgovini (po predočenju dokaza o identitetu) (b) putem osobnog računa dostupnog na web stranici www.decathlon.hr (osim prava na otkaz) (c) elektroničkom porukom (priložite presliku dokaza identiteta) na adresu decathlonteam@decathlon.com 
7.3.2. Korisnik također može zahtijevati da ne prima marketinške obavijesti, čak i ako je prethodno dao odobrenje. Kako bi to učinio, Korisnik može koristiti navedene metode kontaktiranja. Za komunikaciju elektroničkom poštom, Korisnici mogu koristiti i sredstva koja imaju na raspolaganju u relevantnoj komunikaciji (poveznica za odjavu u elektroničkoj poruci). Ova sredstva omogućavaju Korisniku da zaustavi ovakvu vrstu komunikacije (iz tehničkih razloga, dopustite do 10 dana kako bi odjava stupila na snagu). 
7.3.3. Na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/2003, 118/2006, 41/2008 i 130/2011), Korisnik prima na znanje i prihvaća da su podaci koje Korisnik preda na prijavnici za Decathlon Team potrebni za otvorenje Decathlon Team korisničkog računa. 
7.3.4. Osobni podaci prikupljeni za svrhe Decathlon Team-a podvrgavaju se računalnoj obradi, koja se provodi u skladu s važećih zakonima. 
7.3.5. Nositelj kartice ima pravo na pristup i ispravljanje osobnih podataka koji ga se tiču, a koje drži Decathlon. Kupac može ostvariti to pravo pristupa i ispraviti svoje osobne podatke na sljedeće načine: (a) prijavom na korisnički račun www.decathlon.hr; ili (b) slanjem dopisa na adresu Savska Opatovina 36, 10 000 Zagreb s naznakom „Decathlon Team“; ili (c) slanjem elektroničke poruke na decathlonteam@decathlon.com 
7.3.6. Pristankom na ove Uvjete i odredbe, Korisnik prihvaća da ga se kontaktira o bilo kojoj nepromotivnoj temi vezanoj uz Decathlon Team. Ova komunikacija provest će se kako bi se osigurale, putem bilo kojeg kanala (elektroničkog ili ne), usluge i informacije o našem programu. Korisnik je obaviješten da će se prvi prijenos podataka dogoditi u ovom trenutku. Ovaj ugovor može se ukinuti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Savska Opatovina 36, 10 000 Zagreb s naznakom „Decathlon Team“. Korisnik je obaviješten da je pružanje podataka u ovoj prijavi obvezno i njihov nedostatak ili netočnost ovlašćuje program da ospori njegovo sudjelovanje. Dijelovi koji nisu označeni s * nisu obvezni i neće uskratiti prijavu. 

8. OPĆE ODREDBE 

8.1. Osoba koja nije strana u ovim uvjetima neće imati nikakva prava sadržana u ili vezana uz iste, prema Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine 35/2005, 41/2008 i 125/2011). 

8.2. Decathlon neće snositi odgovornost ni za kakvo neizvršavanje ili kašnjenje u izvršavanju bilo kakvih naših obveza iz ovih uvjeta koje uzrokuju događaji izvan razumne kontrole Decathlona („događaj više sile“). Decathlonove obveze iz ovih uvjeta obustavljene su tijekom razdoblja u kojima se nastavlja događaj više sile, a Decathlon će produžiti vrijeme za izvršavanje ovih obveza za vrijeme trajanja tog razdoblja. 

8.3. Na ove uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo. Nositelj virtualne kartice i Decathlon prihvaćaju isključivu pravnu nadležnost hrvatskih sudova.