Sakrij filtere
Filteri 0
Poredaj po:
Filteri 0

Ovu internetsku stranicu uređuje društvo DECATHLON ZAGREB d.o.o. za usluge, društvo osnovano u skladu s hrvatskim pravom, registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem 080892852, OIB: 89516372197, sa sjedištem u Zagrebu, Siniše Glavaševića 5 (u daljnjem tekstu: „Decathlon“).

Decathlon donosi sljedeće
OPĆE UVJETE O DECATHLON TEAM PROGRAMU VJERNOSTI

(u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“)

DEFINICIJE

Članak 1.

 1. Riječi i izrazi navedeni u Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

 1. Individualni profil – profil Korisnika u Decathlon Team programu vjernosti, a koji sadrži određene osobne podatke koji se prikupljaju prilikom kreiranja profila na Decathlon Team platformi te registracijom na Webshopu ;

 2. Korisnik – član Programa vjernosti koji kupovinom u Decathlonu skuplja Medalje te ih mijenja za sportsku aktivnost kod Partnera ili za uslugu servisa u svim Decathlon Prodavaonicama;

 3. Kupac – Kupac proizvoda je posjetitelj internetske trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski obrazac narudžbe i pošalje ga društvu Decathlon,

 4. Kupon – potvrda poslana elektroničkim putem na e-mail Korisnika o pravu na sudjelovanje u odabranoj Sportskoj aktivnosti ili Sportskom eventu koja sadrži opis i uvjete održavanja i sudjelovanja na Sportskoj aktivnosti ili Sportskom eventu, te broj transakcije i tajni broj koji je Korisnik dužan pokazati Partneru prilikom sudjelovanja na Sportskoj aktivnosti ili Sportskom eventu. 

 5. Prodavaonica – prodajna mjesta Decathlona na području Republike Hrvatske i Republike Slovenije;

 6. Profil kluba – profil sportskog kluba na online platformi Programa vjernosti koji sadrži osnovne podatke o klubu kao i ponudu Sportskih aktivnosti i Sportskih evenata; 

 7. Decathlon Team – zatvoreni sustav između Decathlona, Partnera i Korisnika koji registracijom na platformi postaju članovima, prihvaćajući uvjete i načela programa vjernosti;

 8. Prodavatelj – DECATHLON ZAGREB d.o.o. za usluge, društvo osnovano u skladu s hrvatskim pravom, registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem 080892852, OIB: 89516372197, sa sjedištem u Zagrebu, Siniše Glavaševića 5.

 9. Narudžba – obrazac Decathlona koji popunjava Kupac, slijedeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e) i/ili usluge koji se prodaju u internetskoj trgovini, kao što je navedeno u Općim uvjetima. 

 10. Sportska aktivnost – sportska aktivnost u dugotrajnoj ponudi, primjerice, ulaz na bazen;

 11. Sportski event – organizirani jednokratni sportski događaj, primjerice sportska radionica, s naznačenim vremenom i mjestom održavanja i ostalim općim uvjetima, poput broja raspoloživih mjesta, određenim ograničenjima ili potrebnim sportskim rekvizitima za sudjelovanje;

 12. Sportski klub – sportski klubovi koji sudjeluju u Decathlon Team programu vjernosti te nude određene Sportske aktivnosti ili Sportske evente pod vlastitim uvjetima;

 13. Medalja – virtualno sredstvo razmjene usluga i proizvoda između Korisnika, Partnera i Decathlona;

 14. Ugovor – ugovor na daljinu, odnosno ugovor sklopljen između društva Decathlon kao prodavatelja i Kupca u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Kupca na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (kao što su katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem, Internet, elektronička pošta i sl.) , u skladu s ovim Općim uvjetima koje Kupac izričito prihvaća. Ovi Opći uvjeti smatraju se sastavnim dijelom Ugovora.

 15. Darovna kartica - sredstvo plaćanja u zamjenu za prikupljene Medalje koje Korisnik može iskoristiti za kupovinu u Decathlon prodavaonici; 

 16. Web trgovina – Decathlon online prodajno mjesto. PREDMET OPĆIH UVJETA 

Članak 2.

 1. Korisnik otvaranjem Individualnog profila na Decathlon Team platformi ili registracijom na Web trgovini prihvaća Opće uvjete i postaje član Decathlon Team programa vjernosti te stječe pravo ostvarivanja pogodnosti. 

 2. Ovi Opći uvjeti uređuju ugovorni odnos između Korisnik Decathlon Team programa vjernosti i Decathlona. 

 3. Ovi Opći uvjeti također uređuju kupovinu preko Web trgovine. Registracijom u Web trgovini automatski postajete Korisnik Decathlon Team programa vjernosti.

 4. Korisnik Decathlon Team programa vjernosti može biti samo punoljetna osoba. 

 5. Decathlon Team namijenjen je samo za osobnu i potrošačku upotrebu. Pogodnosti dodijeljene u Decathlon Team programu vjernosti ne smiju se koristiti ni za kakve poslovne transakcije ili svrhe.

 6. Korisnici Decathlon Team programa vjernosti jamče da su svi podaci predani Decathlonu u svrhu ostvarivanja članstva u Decathlon Team-u točni. Korisnik preuzima odgovornost za bilo kakve netočne, nepotpune ili zastarjele podatke.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU, UGOVORNO RAZDOBLJE I DOSTUPNOST PROGRAMA

Članak 3.

(1) Ovaj ugovor o sudjelovanju u Programu vjernosti Decathlon Teama sklapa se na određeno vrijeme i stupa na snagu danom prihvaćanja ovih Općih uvjeta u skladu s člankom 2.2.

(2) Sukladno točki 1.ovog članka, ugovor o sudjelovanju u Programu vjernosti sklapa se na određeno vrijeme, odnosno od dana prihvaćanja ovih Općih uvjeta najkasnije do 31. ožujka 2023. godine. 

(3)  31. ožujka 2023. prekidaju se svi ugovorni odnosi za program vjernosti Decathlon tima.

FUNKCIONIRANJE ONLINE PLATFORME DECATHLON TEAM

Članak 4.

 1. Pregled ponude asortimana robe i usluge je javan, no zamjena Medalja za iste omogućena je samo Korisnicima. 

 2. Kreiranjem Individualnog profila i prihvaćanjem Općih uvjeta na online platformi Decathlon Teama ili na Web trgovini, punoljetna fizička osoba postaje član Decathlon Team programa vjernosti, a o čemu se informira potvrdnim e-mailom o uspješno završenoj registraciji i izradi Individualnog profila.

 3. Na web stranici Decathlon.hr, Korisnik može pregledati asortiman robe koju u svojoj ponudi nudi određena Decathlon prodavaonica. Sve Decathlon prodavaonice nemaju isti asortiman robe.

 4. Kupovinom u Decathlon prodavaonici ili u Web trgovini, Korisnik prikuplja Medalje koje se bilježe u sustavu Decathlon Team programu vjernosti. Prilikom kupovine, Korisnik dužan je dokazati svoje članstvo u Decathlon Team programu vjernosti predočenjem bar koda u aplikaciji (skeniranjem bar koda, upisivanjem broja kartice prilikom kupovine ili pretraživanjem na blagajni pomoću e-maila). Prilikom kupovine na Web trgovini Korisnik se mora prijaviti navodeći svoju e-mail adresu i lozinku. Po izvršenoj kupovini na Web trgovini, Medalje se automatski dodjeljuju na Individualni račun Korisnika. 

 5. Ukoliko Korisnik želi zamijeniti svoje medalje za Darovnu karticu u Decathlon prodavaonicama, treba se javiti na e-mail adresu: info@decathlon.hr

 6. Nakon Korisnikove izražene namjere o prijenosu medalja na Darovnu karticu, Agent korisničke podrške će obavijestiti Prodavaonicu u kojoj Korisnik ima namjeru iskoristiti svoju Darovnu karticu te će mu se u toj prodavaonici napraviti Darovna kartica

 7. Korisnik može zamijeniti svoje medalje:

- za bilo koji proizvod u poslovnici Decathlona u iznosu koji mu pripada na Darovnoj kartici, prema konverziji 1 medalja = 0,10 EUR.

(8) Iznos koji Korisnik ostvari na Darovnoj kartici može se iskoristiti u razdoblju od 2 godine od trenutka predaje Darovne kartice Korisniku.

(9)  Decathlon se obvezuje održavati i koordinirati platformu Programa vjernosti te poduzimati sve sigurnosne i organizacijske mjere radi sprječavanja prijevarnog i nepoštenog postupanja. 

(10)Ukoliko Korisnik ne može pristupiti platformi ili nekom njezinom dijelu zbog tehničkih problema, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti Decathlon.

IZRADA INDIVIDUALNOG PROFILA

Članak 5.

 1. Korisnik se obvezuje dati točne osobne podatke u svrhu izrade Individualnog profila i pridruživanja Decathlon Team programu vjernosti. 

 2. Po izradi Individualnog profila, Korisniku se dodjeljuje izabrano korisničko ime i lozinka. Lozinku u svakom trenutku Korisnik može promijeniti. 

 3. Korisnik je dužan ažurirati svaku promjenu svojih osobnih podataka. 

 4. Za eventualnu štetu uslijed nepravovremenog ažuriranja promjene osobnih podataka Decathlon neće odgovarati. 

ZAMJENA MEDALJA 

Članak 6.

(1) Do 30. travnja 2023.godine korisnik može svoje medalje zamijeniti za iznos koji mu pripada na Darovnoj kartici..

Način prikupljanja i kriteriji za zamjenu medalja opisani su u članku 4. ovih Općih uvjeta.

(2) Korisnik je dužan zatražiti pretvaranje svojih medalja u Darovnu karticu. Zahtjev za konverziju šalje se na e-mail adresu centra za pomoć korisnicima info@decathlon.hr KUPNJA PROIZVODA U WEB TRGOVINI

Članak 7.

Na kupnju proizvoda u web trgovini primjenjuju se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali primjenjivi propisi Republike Hrvatske. Prihvaćanjem Općih uvjeta prihvaća se i Decathlon način povrata proizvoda.  

Prije početka kupovine u Decathlon internetskoj trgovini, potrebno je pažljivo pročitati ove Opće uvjete. Kupovinu ćete moći ostvariti tek po prihvaćanju Općih uvjeta.


Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

Decathlon pruža interaktivnu uslugu na internetskim stranicama na domeni www.decathlon.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „internetske stranice“ u Općim uvjetima podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.decathlon.hr. Decathlon zadržava pravo izmjene Općih uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Ipak, Decathlon će pristupiti izmjeni Općih uvjeta samo u slučaju prijeke potrebe radi usklađivanja istih s propisima Republike Hrvatske, u slučaju promjene internih operativnih zahtjeva Decathlona te u slučajevima zahtjeva za poboljšanje pružanja usluga odnosno u slučaju zahtjeva za povećanom učinkovitošću online narudžbi. Sve izmjene Općih uvjeta će biti objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih. Registrirani korisnici će o nastupu nastalih promjena biti obaviješteni e-mailom te će biti pozvani da prihvate nove uvjete, kao i posljedicama neprihvaćanja. Bilo kakve izmjene Općih uvjeta bit će na snazi samo za nove narudžbe registrirane nakon objavljivanja tih izmjena na ovoj internetskoj stranici. Kupac je dužan provjeriti Opće uvjete u odgovarajućim poglavljima prije svake narudžbe jer se promjene mogu dogoditi između posjeta internetskoj trgovini. Nakon obavljene registracije na ovim internetskim stranicama, Kupci izjavljuju da su pročitali i razumjeli Opće uvjete, da su s istima upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima. Pravo korištenja internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Registrirani je korisnik osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki), na mjestima gdje one kao takve postoje.

7.1. Korištenje internetske stranice

Kupac i/ili Korisnik izričito se slaže da će ove internetske stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Decathlon, kao niti jedan od njezinih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki, ne jamči da korištenje ovih internetskih stranica neće biti prekinuto ili da neće biti pogrešaka; niti jamči za (i) posljedice koje mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica, ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda danih preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve izravne ili neizravne štete, moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, pogreškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa na računalnoj opremi odnosno imovini Kupca/Korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom Decathlona odnosno ondje zaposlenih radnika, agenata i/ili trećih pružatelja usluga. Kupac/Korisnik, izričito potvrđuje da Decathlon nije odgovoran za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Korisnik.

Niti u kojem slučaju Decathlon, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Kupac/Korisnik, izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Kupac/Korisnik, isključivo je i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne ograničavajući se na cjelokupni softver i hardver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica Decathlon internetske trgovine te sve s tim povezane troškove. Decathlon nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Korisnika, koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.

U svrhu izbjegavanja svake sumnje i dvojbe oko odricanja odgovornosti od strane Decathlona, Kupcu/Korisniku neće biti uskraćena propisima zajamčena prava kao niti prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa s društvom Decathlon.

Zabranjena je zlouporaba web stranice putem svjesnog uvođenja računalnih virusa, trojanaca, računalnih crva, logičkih bombi ili drugog malicioznog ili tehnološki štetnog materijala. Također nije dozvoljen neovlašteni pristup web stranici, poslužitelju na kojem je web stranica pohranjena ili bilo kojem drugom poslužitelju, računalu ili bazi podataka povezanima s web stranicom. Nije dopušten napad na web stranicu putem DoS (eng. denial-of-service), DDoS (eng. distributed denial-of-service) ili sličnog napada.

Osim gdje je to zakonom zabranjeno, Decathlon neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu kojima je uzrok računalni virus, DDoS (eng. distributed denial-of-service) napad ili drugi tehnološki štetan materijal koji može naštetiti Vašoj računalnoj opremi, računalnim programima, podacima ili nekom drugom vlasništvu u slučaju da se to dogodi uslijed korištenja web stranice ili preuzimanja nekog sadržaja s nje ili neke druge s njom povezane web stranice od strane Korisnika i/ili Kupca (što se odnosi kako na web stranice koje sadrže poveznicu na Decathlon web stranicu tako i one do kojih je moguće doći putem Decathlon web stranice).

U slučaju zlouporabe web stranice, odnosno postupanja suprotno gore navedenom, Decathlon zadržava pravo da prekine pristup i obustavi korištenje web stranice od onoga koji zloupotrebljava Decathlon web stranicu, te da protiv istog pokrene odgovarajuće postupke pred nadležnim tijelima.7.2. Obrada osobnih podataka u kontekstu online kupovine

Registracijom na www.decathlon.hr dajem suglasnost da Decathlon kao voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i njezini poslovni partneri, odnosno podizvođači, kao izvršitelji obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke: moje osobne podatke navedene u registracijskom obrascu te podatke o mojim narudžbama.

Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Uvjete o zaštiti osobnih podataka moguće je pročitati ovdje: Politika privatnosti - Decathlon. Decathlon internetska trgovina koristi „kolačiće“ tijekom postupka kupovine kako bi internetska trgovina mogla prepoznati i pamtiti korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupnje. Više o tome što su kolačići, kako se prikupljaju i kako ih regulirati možete pronaći ovdje: Politika kolačića - Decathlon.

7.3. Sigurnost i zaštita podataka

Decathlon će osigurati Korisniku privatnost i zaštitu osobnih podataka, zaporki i svih ostalih detalja na svojoj internetskoj stranici u skladu s uvjetima o zaštiti osobnih podataka koje je moguće pročitati u Politici privatnosti.

Prilikom registracije na Decathlon internetsku trgovinu Korisnik treba kreirati zaporku koju mora zadržati samo za sebe i ne smije dijeliti s drugim osobama. Korisnik je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Korisničko ime i zaporka kriptiraju se u Decathlon bazi. Veza između stranice i Korisnikova internetskog preglednika osigurana je SSL certifikatom, dok sigurnost plaćanja osigurava platna ustanova u skladu sa svojim protokolima i certifikatima.

Decathlon ne želi preko ovih internetskih stranica primati informacije koje nisu u uskoj vezi s procesom internetske kupovine. Takve informacije i materijali Decathlon neće tretirati kao povjerljive podatke te za njih neće na bilo koji način odgovarati. Slanjem nekih informacija ili materijala društvu Decathlon, Kupac daje Decathlonu neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slaže da Decathlon može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, Decathlon neće objaviti ime Kupca/Korisnika ili na drugi način objaviti da mu je isti poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu Kupca/Korisnika za korištenje njegova imena; ili (b) prethodno obavijesti Kupca/Korisnika da će materijali ili druge informacije poslane na određeni dio ovih stranica biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrijebljeni zajedno s imenom kupca; ili (c) je obvezna to učiniti po zakonu. Bilo kakva vrsta komunikacije Kupca/Korisnika ne smatra se povjerljivom. Ako određene internetske stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će Decathlon tretirati kao povjerljive, ta će činjenica biti navedena na tim stranicama.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama, Kupac/Korisnik daje Decathlonu pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu. 

Materijali koji su poslani ili dostupni putem internetskih stranica neće se smatrati tajnim ili povjerljivim, kao niti poslovnom tajnom. Dostavljanjem materijala putem internetskih stranica Decathlon je ovlašten isti neograničeno koristiti u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

7.4. Rješavanje sporova vezanih uz internetsku kupovinu

Uredbom 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz internetsku kupovinu moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj je moguće pristupiti ovdje.

To znači da je u slučaju problema tijekom internetske kupovine unutar EU-a (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.), prigovor moguće podnijeti na gornjoj poveznici.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU-a.ISTUPANJE IZ DECATHLON TEAM-A

Članak 8.

 1. Korisnik u svakom trenutku ima pravo istupiti iz Decathlon Team programa vjernosti, deaktivacijom svog Individualnog profila. 

 2. Prilikom deaktivacije Korisnik je dužan preostale Medalje zamijeniti za Darovnu karticu. Ukoliko, do 30.travnja 2023.godine ne zamijeni svoje medalje za Darovnu karticu, Korisnik trajno gubi taj broj Medalja. 

 3. U slučaju da Korisnik ne zamijeni svoje Decathlon Team medalje u Darovnu karticu, Individualni profil će se otkazati i svi podaci pohranjeni na računu obrisat će se dana 1.svibnja 2023.godine.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

 1. Decathlon zadržava pravo da vrši promjene Općih uvjeta, a Korisnik se poziva da redovito čita posljednju ažuriranu verziju, dostupnu na web-stranici Decathlona.

 2. Na ovaj ugovor primjenjuju se propisi Republike Hrvatske, a eventualni sporovi rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu. 


Opći uvjeti prihvaćeni 30. studenog 2018.; Zadnje izmjene: 28.03.2023