Sakrij filtere
Filteri 0
Poredaj po:
Filteri 0

Opći uvjeti korištenja za sportske partnere

Klikom na polje "Prihvaćam" ispod potvrđujete da ste:

 • zakonski predstavnik tvrtke koja prihvaća ove Opće uvjete (poslovnog) sudjelovanja u Decathlon Team programu vjernosti za Partnere ili da ste propisno ovlaštena osoba, poslovno sposobna i sa svim potrebnim ovlastima za valjano sklapanje i ostvarivanje prava i obveze iz ovog ugovornog odnosa; i

 • pročitali, razumijete i suglasni ste sa sklapanjem ugovornog odnosa s Decathlon Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, s poslovnom adresom u S.Glavaševića 5, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 89516372197, MB: 04163460, kojeg zastupa Michel Georges Martin Kappler (u daljnjem tekstu: "Decathlon"), u vezi s Decathlon Team Programom vjernosti (u daljnjem tekstu: "Decathlon Team Loyalty Program" ili "Program"), sve na način i pod uvjete navedene u Općim uvjetima (poslovnog) sudjelovanja u Decathlon Team programu vjernosti za Partnere (u nastavku)

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA U DECATHLON TIM PROGRAMU VJERNOSTI ZA PARTNERE

(u daljnjem tekstu: "Opći uvjeti za partnere")

DEFINICIJE

Članak 1.

 1. Riječi i izrazi navedeni u Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

 1. Individualni profil – profil Korisnika u Decathlon Team programu vjernosti, a koji sadrži određene osobne podatke koji se prikupljaju prilikom kreiranja profila na Decathlon Team platformi te registracijom na Webshopu ;

 2. Korisnik – član Programa vjernosti koji kupovinom u Decathlonu skuplja Medalje te ih mijenja za sportsku aktivnost kod Partnera ili za uslugu servisa u svim Decathlon Prodavaonicama;

 3. Kupac – Kupac proizvoda je posjetitelj internetske trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski obrazac narudžbe i pošalje ga društvu Decathlon,

 4. Kupon – potvrda poslana elektroničkim putem na e-mail Korisnika o pravu na sudjelovanje u odabranoj Sportskoj aktivnosti ili Sportskom eventu koja sadrži opis i uvjete održavanja i sudjelovanja na Sportskoj aktivnosti ili Sportskom eventu, te broj transakcije i tajni broj koji je Korisnik dužan pokazati Partneru prilikom sudjelovanja na Sportskoj aktivnosti ili Sportskom eventu. 

 5. Prodavaonica – prodajna mjesta Decathlona na području Republike Hrvatske i Republike Slovenije;

 6. Profil kluba – profil sportskog kluba na online platformi Programa vjernosti koji sadrži osnovne podatke o klubu kao i ponudu Sportskih aktivnosti i Sportskih evenata; 

 7. Decathlon Team – zatvoreni sustav između Decathlona, Partnera i Korisnika koji registracijom na platformi postaju članovima, prihvaćajući uvjete i načela programa vjernosti;

 8. Prodavatelj – DECATHLON ZAGREB d.o.o. za usluge, društvo osnovano u skladu s hrvatskim pravom, registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem 080892852, OIB: 89516372197, sa sjedištem u Zagrebu, Siniše Glavaševića 5.

 9. Narudžba – obrazac Decathlona koji popunjava Kupac, slijedeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e) i/ili usluge koji se prodaju u internetskoj trgovini, kao što je navedeno u Općim uvjetima. 

 10. Sportska aktivnost – sportska aktivnost u dugotrajnijoj ponudi, primjerice, ulaz na bazen;

 11. Sportski event – organizirani jednokratni sportski događaj, primjerice sportska radionica, s naznačenim vremenom i mjestom održavanja i ostalim općim uvjetima, poput broja raspoloživih mjesta, određenim ograničenjima ili potrebnim sportskim rekvizitima za sudjelovanje;

 12. Sportski klub – sportski klubovi koji sudjeluju u Decathlon Team programu vjernosti te nude određene Sportske aktivnosti ili Sportske evente pod vlastitim uvjetima;

 13. Medalja – virtualno sredstvo razmjene usluga i proizvoda između Korisnika, Partnera i Decathlona;

 14. Ugovor – ugovor na daljinu, odnosno ugovor sklopljen između društva Decathlon kao prodavatelja i Kupca u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Kupca na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (kao što su katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem, Internet, elektronička pošta i sl.) , u skladu s ovim Općim uvjetima koje Kupac izričito prihvaća. Ovi Opći uvjeti smatraju se sastavnim dijelom Ugovora.

 15. Darovna kartica – sredstvo plaćanja u prodavaonicama u zamjenu za prikupljene Medalje koji Partner može iskoristiti za kupovinu u Decathlonu; 

 16. Web trgovina – Decathlon online prodajno mjesto. 

PREDMET OPĆIH UVJETA ZA PARTNERE

Članak 2.

(1) Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta za partnere (na način opisan u uvodu ovih Općih uvjeta za partnere), Partner postaje sudionik Decathlon Team Programa vjernosti te se obvezuje omogućiti Korisnicima sudjelovanje u određenim sportskim aktivnostima i sportskim događajima objavljenim na Profilu kluba, u zamjenu za vaučer koji se može iskoristiti za kupnju u Decathlon trgovinama, pod uvjetima navedenim u ovim Općim uvjetima za partnere.

(2) Decathlon se obvezuje održavati i koordinirati Platformu te poduzeti sve sigurnosne i organizacijske mjere za sprječavanje lažnog i nepoštenog ponašanja.

POČETAK VALJANOSTI UGOVORNOG ODNOSA, UGOVORNO RAZDOBLJE I ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Članak 3.

(1) Ugovorni odnos prema ovim Općim uvjetima za Partnere sklapa se na određeno vrijeme i stupa na snagu danom prihvaćanja ovih Općih uvjeta za Partnere na način opisan u uvodu ovih Opći uvjeti za partnere.

(2) Sukladno točki 3.1. svi ugovorni odnosi s partnerima Decathlon Teama prestaju važiti 31.3.2023.godine.

DECATHLON TEAM ONLINE PLATFORMA

Članak 4.

(1) Nakon prihvaćanja ovih Općih uvjeta za Partnere (početak ugovornog odnosa), Decathlon će od Partnera dobiti podatke potrebne za izradu Individualnog profila i Profila kluba kako bi se Partner uključio u Platformu na dan kada je Platforma pokrenuta.

(2) Nakon pokretanja Platforme, Decathlon će obavijestiti Partnera o izvršenoj registraciji uz navođenje korisničkog imena i lozinke.

(3) Partner može promijeniti svoju lozinku u bilo kojem trenutku putem Individualnog profila.

(4) Putem Profila kluba Partner može sastavljati, objavljivati ​​i ažurirati Sportske aktivnosti i Sportske događaje, odrediti uvjete sudjelovanja i pružiti dodatne informacije o Sportskim aktivnostima i/ili Sportskim događajima, kao što su, na primjer, vrijeme i mjesto , broj sudionika, uvjeti otkazivanja i izmjene uvjeta sudjelovanja na sportskim aktivnostima i/ili sportskim događanjima i sl.

(5) Partner može u bilo kojem trenutku objaviti sportsku aktivnost i/ili sportski događaj na Platformi i promijeniti podatke unesene u Profil kluba, poštujući ograničenja navedena u ovom članku 4. Partner ne smije mijenjati informacije i uvjete najavljene sportske aktivnosti i/ili sportskog događaja: (i) 24 sata prije najavljene sportske aktivnosti i/ili sportskog događaja, ili (ii) za te sportske aktivnosti ili Sportski događaji za koje je Kupon već kupljen, potvrđen i poslan Sudionicima, osim u slučaju više sile. Partner je odgovoran za sve promjene mjesta i vremena Sportske aktivnosti i/ili Sportskog događaja ili o svim drugim promjenama koje utječu na prava Sudionika u vezi sa sudjelovanjem u sportskoj aktivnosti ili sportskom događaju, uvijek bez odlaganja obavijestite Decathlon putem e-pošte navedene u članku 12. Otkazivanje Sportske aktivnosti i/ili Sportskog događaja nije moguće za Sportske aktivnosti i/ili Sportska događanja za koje je Kupon već kupljen, potvrđen i poslan Sudionicima, osim u slučaju više sile, od čega je Partner dužan odmah obavijestiti kontakt osobu Decathlona u skladu s podacima navedenim u članku 12., te vratiti obračunate medalje za otkazanu sportsku aktivnost i/ili sportski događaj na račun Korisnika.

(6) U slučaju neopravdanog otkazivanja najavljene sportske aktivnosti i/ili sportskog događaja ili promjene uvjeta sudjelovanja u sportskoj aktivnosti i/ili sportskom događaju u roku kraćem od onog navedenog u stavku 5. ovog članka, Decathlon pridržava pravo na deaktivaciju klupskog profila i raskid ovog ugovornog odnosa s trenutnim učinkom, kako je navedeno u članku 10.2.

(7) Ako Partner ne može pristupiti Platformi zbog tehničkih problema, dužan je o tome odmah obavijestiti Decathlon te obavijestiti Decathlon o svim sportskim događajima i/ili sportskim aktivnostima koje želi objaviti na Platformi na navedenu e-mail adresu u 12. članku ovih Općih uvjeta za partnere.

VAUČER

Članak 5.

(1) Funkcioniranje programa vjernosti Decathlon Team: Prilikom kupnje u Decathlonu (tj. u Decathlon trgovinama i Decathlon online trgovini (www.decathlon.hr) korisnik prikuplja medalje, koje se mogu zamijeniti za Sportsku aktivnost i/ili Sportski partnerski događaj Nakon odabira Sportskih aktivnosti i/ili Sportskih događaja, Korisnik će primiti potvrdnu e-poruku od Decathlona na e-mail adresu navedenu na svom profilu u sustavu Decathlon Team Loyalty Program, koja sadrži Kupon s opisom, uvjetima (uključujući uvjete otkazivanja i naknadne promjene uvjeta sudjelovanja u sportskoj aktivnosti i/ili sportskom događaju), rok valjanosti, mjesto i vrijeme odabrane sportske aktivnosti i/ili sportskog događaja, kao i broj transakcije i skriveni broj koji samo Korisnik može vidjeti.

(2) Način prikupljanja Medalje za Partnere: Partner stječe Medalje u trenutku kada Korisnik "kupi" svoju pojedinačnu Sportsku aktivnost ili Sportski događaj na Platformi, tj. kada se Korisniku izdaje Kupon. Partner dobiva broj medalja navedenih na Platformi za svaku sportsku aktivnost ili Sportski događaj, pri čemu se za sportske događaje i sportske aktivnosti koji ovise o broju korisnika koji sudjeluju i gdje je dostupan ograničen broj mjesta (npr. tečaj joge, tečaj skijanja), broj medalja (određen na Platformi) množi s broj korisnika koji "kupe" relevantnu sportsku aktivnost (npr. ako 5 korisnika "kupi" sat joge u vrijednosti od 10 medalja, partner dobiva 50 medalja). Ovo se ne odnosi na Sportske aktivnosti koje ne ovise o broju Korisnika i mogu se koristiti kao cjelina (npr. najam sportske dvorane), pri čemu Partner dobiva samo jedan broj medalja, kako je navedeno na Platformi. Tako Partner preuzima svoje Medalje koje, sukladno niže navedenim uvjetima, može zamijeniti za Vaučer s kojim može kupovati u Decathlon trgovinama u vrijednosti navedenoj na Vaučeru. Vaučer nije moguće iskoristiti u Decathlon online trgovini (www.decathlon.hr).

(3) Povrat medalja: U slučaju neopravdanog otkazivanja Sportske aktivnosti odnosno Sportskog događaja od strane Partnera, već stečene Medalje preuzimaju se od Partnera i vraćaju na račun Korisnika.

(4) Zamjena medalja za vaučere: Partner može zamijeniti medalje za Darovnu karticu prema kriteriju 1 medalja = O.10 EUR (s PDV-om) na području Republike Hrvatske.

(5) Prilikom zamjene prikupljenih medalja za Darovnu karticu, Partneru željena prodavaonica izdaje Darovnu karticu koju može iskoristiti za kupovinu bilo kojeg proizvoda u navedenoj prodavaonici.

(6) Darovnu karticu Partner će dobiti na info pultu Decathlon trgovine gdje ju Partner želi iskoristiti.

(7) Medalje za koje je izdana Darovna kartica poništavaju se na Profilu kluba.

(8) Nije moguće tražiti povrat novca za medalje koje su predočene u Darovnu karticu.

OBVEZE PARTNERA

Članak 6.

 • uz ostale obveze Partnera iz ovih Općih uvjeta za Partnere, Partner se osobito obvezuje:

 • osigurati provedbu Sportskih aktivnosti, Sportskih događanja i ostalih usluga prema ovim Općim uvjetima za Partnere na najvišoj profesionalnoj razini uz korištenje suvremenih tehnologija i opreme;

 • pribaviti i održavati valjane licence, dozvole, prava, registracije, potvrde ili suglasnosti, koje su potrebne za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih događaja u skladu s primjenjivim zakonom;

 • osigurati da provedba Sportskih aktivnosti i Sportskih događanja i drugih usluga prema ovim Općim uvjetima za Partnere ne krši autorska prava i prava intelektualnog vlasništva trećih strana;

 • osigurati provedbu sportskih aktivnosti, sportskih događaja i drugih usluga prema ovim Općim uvjetima za partnere u skladu sa svim važećim zakonima i najvišim važećim poslovnim i profesionalnim standardima, uključujući sigurnosne i zdravstvene propise;

 • angažirati odgovarajuće kvalificirane i iskusne stručnjake za provedbu sportskih aktivnosti, sportskih događaja i/ili drugih usluga prema ovim Općim uvjetima za partnere;

 • osigurati da pružene informacije ili objavljeni na Platformi i koji se odnose na njegove sportske aktivnosti, sportske događaje i profil kluba su točni, ažurni, ne obmanjujući i dani na jasan i transparentan način. Decathlon ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s publikacijama i sadržajem Platforme ili web stranice Decathlon koju objavljuje Partner;

 • obavijestiti Decathlon unaprijed o podizvođačima koje angažira za pružanje usluga u vezi s Decathlon Team Programom vjernosti, pri čemu Decathlon zadržava pravo prigovora na takav odabir podizvođača;

 • odmah obavijestiti Decathlon o svim okolnostima (moguće opasnosti i sl.) koje bi mogle značajno utjecati na provedbu Sportskih aktivnosti, Sportskih događanja i drugih usluga u skladu s ovim Općim uvjetima za partnere, te

 • osigurati da njegovi podizvođači ispunjavaju sve gore navedene obveze i druge obveze Partnera prema ovim Općim uvjetima za Partnere.

ODGOVORNOST

Članak 7.

(1) Partner je odgovoran za svaki gubitak i štetu prouzročenu Decathlonu ili bilo kojoj trećoj strani zbog neispunjenja svojih obveza prema ovim Općim uvjetima za partnere, osim ako dokaže da je takvo neispunjenje rezultat okolnosti koji isključuju odgovornost prema važećem zakonu.

(2) Ugovorne strane potvrđuju i suglasne su da se njihov međusobni (ugovorni) odnos smatra "ugovorom u korist treće osobe", čime Partner preuzima punu odgovornost za ispunjenje svojih obveza u vezi sa Sportskim aktivnostima i Sportskim događajima u odnosu na sudionici. Partner se ne može pozvati na oslobađanje od takve odgovornosti jednostavnim vraćanjem ili otkazivanjem medalja ili vaučera ili bilo kojom drugom sličnom radnjom.

NAČELO POVJERENJA

Članak 8.

1) Ugovorne strane će svoj međusobni odnos i sve pojedinosti vezane uz pružanje usluga prema ovim Općim uvjetima za partnere tretirati kao poslovnu tajnu te stoga ne smiju iznositi podatke dobivene kao rezultat poslovnog odnosa prema ovim Općim uvjetima prema trećoj strani, osim u slučaju izričitog drugačijeg sporazuma između njih ili ako otkrivanje zahtijeva mjerodavni zakon (u kojem slučaju moraju obavijestiti jedni druge u skladu s time u mjeri dopuštenoj zakonom odmah nakon otkrivanje). Ugovorne strane jamče da će gore navedene obveze povjerljivosti poštivati ​​i treće strane (npr. revizori, odvjetnici itd.) kojima su povjerljivi podaci valjano otkriveni.,

(2) Obveze iz ovog članka Općih uvjeta za partnere primjenjuju se i u slučaju raskida ugovornog odnosa, bez obzira na razlog raskida.

RASKID UGOVORA

Članak 9.

(1) Ugovorne strane imaju pravo u bilo kojem trenutku odustati od ovih Općih uvjeta za partnere uz prethodnu obavijest drugoj ugovornoj strani najmanje mjesec dana prije isteka roka valjanosti zadnjeg kupljenog Kupona. Raskidni rok počinje teći prvog dana kalendarskog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavijest o raskidu dostavljena drugoj ugovornoj stranci.

(2) Svaka ugovorna strana ima pravo odustati od ovih Općih uvjeta za partnere s trenutačnim učinkom davanjem pisane obavijesti drugoj ugovornoj strani u sljedećim okolnostima: (i) u slučaju pokretanja stečajnog postupka ili postupka u slučaju insolventnosti protiv druga ugovorna stranka u skladu s primjenjivim zakonodavstvom o nesolventnosti, pod uvjetom da prethodno ponudi drugoj ugovornoj stranci razuman rok za uklanjanje takve nesolventnosti; 

(ii) u slučaju da druga ugovorna strana ne ispuni svoje obveze navedene u ovim Općim uvjetima za partnere ili prekrši jamstvo, pod uvjetom da takvo neizvršenje nije ispravljeno (na zadovoljstvo prve ugovorne strane) u razumnom roku nakon primitka pisane obavijesti prve ugovorne strane, koja naravno konstatira takvo neispunjenje i zahtijeva njegovo otklanjanje; (iii) gašenjem Loyalty Team Platforme od strane Decathlona.

(3) Pravo na odustajanje od ovih Općih uvjeta za partnere ne utječe na bilo koje drugo pravo ili pravni lijek bilo koje od ugovornih strana u vezi s dotičnim kršenjem (ako postoji) ili bilo kojim drugim kršenjem ovih Općih uvjeta za Partnere.

(4) Obavijest o odustajanju od ovih Općih uvjeta za Partnere mora biti poslana preporučenom poštom s povratnicom, a može se poslati i elektroničkom poštom na adresu navedenu u članku 12. ovih Općih uvjeta za Partnere. Ispravnom dostavom obavijesti o odustajanju od ovih Općih uvjeta za partnere, ugovorni odnos između ugovornih strana smatra se raskinutim. Obavijest o otkazivanju poslana e-poštom smatrat će se primljenom kada stigne u sustav elektroničke pošte primatelja tijekom uobičajenog radnog vremena (tj. između 8 i 16 sati); otkazi dostavljeni u elektronički pretinac nakon 16 sati smatraju se zaprimljenima sljedeći radni dan.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 10.

(1) Za potrebe izrade Individualnog profila kao preduvjeta za izradu Profila kluba ili za potrebe provedbe Decathlon Team Loyalty programa, Partner se obvezuje dostaviti sljedeće osobne podatke svog zakonskog zastupnika ili kontakt osobe za provedbi ovih Općih uvjeta za partnere: ime, prezime, e-mail adresa, spol, datum rođenja, adresa stanovanja, poštanski broj i država. Navedeni podaci moraju se odnositi na zaposlenje pojedinca (npr. poslovna e-mail adresa, adresa tvrtke). Osobni podaci navedeni u Profilu pojedinca obrađuju se u skladu s Politikom privatnosti Decathlon Team Programa vjernosti objavljenom na web stranici Decathlon (Pravila privatnosti za Decathlon Team Loyalty Program) na temelju legitimnog interesa (tj. ostvarivanje prava i obveza u okviru suradnje), koja jasno prevladava nad interesima ili temeljnim pravima i slobodama pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose (čl. 6. stavak f) prvi stavak Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka).

(2) Decathlon će izbrisati Profil kluba nakon raskida ugovornog odnosa između Ugovornih strana.

KOMUNIKACIJA IZMEĐU UGOVORNIH STRANA

Članak 11.

(1) Adresa Decathlona za primanje obavijesti i kontakt osoba u skladu s ovim Općim uvjetima za partnere je:

Decathlon Zagreb d.o.o. , S.Glavaševića 5, 10000 Zagreb, E-pošta: info@decathlon.hr

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Ugovorne strane nisu ovlaštene svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta za partnere prenositi na treće osobe bez izričitog pisanog dopuštenja druge ugovorne strane.

(2) Ovi Opći uvjeti za partnere primjenjuju se od datuma navedenog ispod napomene "Zadnje izmjene". Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta za partnere moraju biti pravilno priopćene Partneru u pisanom obliku i prihvaćene od strane Partnera.

(3) Na ove Opće uvjete za partnere primjenjuju se propisi Republike Hrvatske, a eventualni sporovi rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.Opći uvjeti prihvaćeni 31.03.2019. Zadnje izmjene: 28.03.2023