Sakrij filtere
Filteri 0
Poredaj po:
Filteri 0

Uvjeti korištenja

Ovu stranicu uređuje društvo Decathlon Zagreb d.o.o. za usluge (srednji poduzetnik), osnovano 2014. godine u skladu s hrvatskim pravom, registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080892852 (OIB:89516372197, MB: 04163460), sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Siniše Glavaševića 5 (u daljnjem tekstu: Decathlon). Primarna djelatnost Decathlona je Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama (4751), osobe ovlaštene za zastupanje su Michel Georges Martin Kappler (direktor) i Célian Leocat (financijski direktor),  kontakt broj je +3858008801, email: info@decathlon.com, a IBAN/broj poslovnog računa je HR7223600001102398933

Decathlon donosi sljedeće:

OPĆE UVJETE O DECATHLON TEAM PROGRAMU VJERNOSTI

ČLANAK 1

Riječi i izrazi navedeni u Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

Individualni profil – profil Korisnika u Decathlon Team programu vjernosti, a koji sadrži određene osobne podatke koji se prikupljaju prilikom kreiranja profila na Decathlon Team platformi te registracijom na Webshopu ;

Korisnik – član Programa vjernosti koji kupovinom u Decathlonu skuplja Medalje te ih mijenja za sportsku aktivnost kod Partnera ili za uslugu servisa u svim Decathlon Prodavaonicama;

Kupac – Kupac proizvoda je posjetitelj internetske trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski obrazac narudžbe i pošalje ga društvu Decathlon,

Kupon – potvrda poslana elektroničkim putem na e-mail Korisnika o pravu na sudjelovanje u odabranoj Sportskoj aktivnosti ili Sportskom eventu koja sadrži opis i uvjete održavanja i sudjelovanja na Sportskoj aktivnosti ili Sportskom eventu, te broj transakcije i tajni broj koji je Korisnik dužan pokazati Partneru prilikom sudjelovanja na Sportskoj aktivnosti ili Sportskom eventu.

Prodavaonica – prodajna mjesta Decathlona na području Republike Hrvatske i Republike Slovenije;

Profil kluba – profil sportskog kluba na online platformi Programa vjernosti koji sadrži osnovne podatke o klubu kao i ponudu Sportskih aktivnosti i Sportskih evenata;

Decathlon Team – zatvoreni sustav između Decathlona, Partnera i Korisnika koji registracijom na platformi postaju članovima, prihvaćajući uvjete i načela programa vjernosti;

Prodavatelj – Decathlon Zagreb d.o.o. za usluge (srednji poduzetnik), osnovano 2014. godine u skladu s hrvatskim pravom, registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080892852 (OIB:89516372197, MB: 04163460), sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Siniše Glavaševića 5 (u daljnjem tekstu: Decathlon). Primarna djelatnost Decathlona je Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama (4751), osobe ovlaštene za zastupanje su Michel Georges Martin Kappler (direktor) i Célian Leocat (financijski direktor),  kontakt broj je +3858008801, email: info@decathlon.com, a IBAN/broj poslovnog računa je HR7223600001102398933

Narudžba – obrazac Decathlona koji popunjava Kupac, slijedeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e) i/ili usluge koji se prodaju u internetskoj trgovini, kao što je navedeno u Općim uvjetima.

Sportska aktivnost – sportska aktivnost u dugotrajnijoj ponudi, primjerice, ulaz na bazen;

Sportski event – organizirani jednokratni sportski događaj, primjerice sportska radionica, s naznačenim vremenom i mjestom održavanja i ostalim općim uvjetima, poput broja raspoloživih mjesta, određenim ograničenjima ili potrebnim sportskim rekvizitima za sudjelovanje;

Sportski klub – sportski klubovi koji sudjeluju u Decathlon Team programu vjernosti te nude određene Sportske aktivnosti ili Sportske evente pod vlastitim uvjetima;

Medalja – virtualno sredstvo razmjene usluga i proizvoda između Korisnika, Partnera i Decathlona;

Ugovor – ugovor na daljinu, odnosno ugovor sklopljen između društva Decathlon kao prodavatelja i Kupca u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Kupca na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (kao što su katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem, Internet, elektronička pošta i sl.) , u skladu s ovim Općim uvjetima koje Kupac izričito prihvaća. Ovi Opći uvjeti smatraju se sastavnim dijelom Ugovora.

Voucher – potvrda izdana na zahtjev Partnera putem Profila kluba u zamjenu za prikupljene Medalje koji Partner može iskoristiti za kupovinu u Decathlonu;

Web trgovina – Decathlon online prodajno mjesto.

PREDMET OPĆIH UVJETA

ČLANAK 2

(1) Korisnik otvaranjem Individualnog profila na Decathlon Team platformi ili registracijom na Web trgovini prihvaća Opće uvjete i postaje član Decathlon Team programa vjernosti te stječe pravo ostvarivanja pogodnosti.

(2) Ovi Opći uvjeti uređuju ugovorni odnos između Korisnik Decathlon Team programa vjernosti i Decathlona.

(2) Ovi Opći uvjeti uređuju ugovorni odnos između Korisnik Decathlon Team programa vjernosti i Decathlona.

(3) Ovi Opći uvjeti također uređuju kupovinu preko Web trgovine. Registracijom u Web trgovini automatski postajete Korisnik Decathlon Team programa vjernosti.

(4) Korisnik Decathlon Team programa vjernosti može biti samo punoljetna osoba.

(5) Decathlon Team namijenjen je samo za osobnu i potrošačku upotrebu. Pogodnosti dodijeljene u Decathlon Team programu vjernosti ne smiju se koristiti ni za kakve poslovne transakcije ili svrhe.

(6) Korisnici Decathlon Team programa vjernosti jamče da su svi podaci predani Decathlonu u svrhu ostvarivanja članstva u Decathlon Team-u točni. Korisnik preuzima odgovornost za bilo kakve netočne, nepotpune ili zastarjele podatke.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU, UGOVORNO RAZDOBLJE I DOSTUPNOST PROGRAMA

ČLANAK 3

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom prihvaćanja ovih Općih uvjeta.

FUNKCIONIRANJE ONLINE PLATFORME DECATHLON TEAM

ČLANAK 4

(1) Pregled ponude Sportskih aktivnosti, Sportskih evenata i usluga servisa je javan, no zamjena Medalja za iste omogućena je samo Korisnicima.

(2) Kreiranjem Individualnog profila i prihvaćanjem Općih uvjeta na online platformi Decathlon Team ili na Web trgovini, punoljetna fizička osoba postaje član Decathlon Team programa vjernosti, a o čemu se informira potvrdnim e-mailom o uspješno završenoj registraciji i izradi Individualnog profila.

(3) Na platformi Decathlon Team programa vjernosti, Korisnik može pregledati izbor Sportskih aktivnosti i Sportskih evenata koje nude Sportski klubovi unutar Decathlon Team programa vjernosti.

(4) Na platformi Korisnik može pregledati koje usluge servisa pruža određena Decathlon prodavaonica. Sve Decathlon prodavaonice ne pružaju sve usluge servisa.

(5) Kupovinom u Decathlon prodavaonici ili na Web trgovini, Korisnik prikuplja Medalje koje se bilježe u sustavu Decathlon Team programu vjernosti. Prilikom kupovine, Korisnik dužan je dokazati svoje članstvo u Decathlon Team programu vjernosti predočenjem bar koda u aplikaciji (skeniranjem bar koda, upisivanjem broja kartice prilikom kupovine ili pretraživanjem na blagajni pomoću e-maila). Prilikom kupovine na Web trgovini Korisnik se mora prijaviti navodeći svoju e-mail adresu i lozinku. Po izvršenoj kupovini na Web trgovini, Medalje se automatski dodjeljuju na Individualni račun Korisnika.

(6) Korisnici na platformi Decathlon Team programa vjernosti uslijed dovoljnog broja prikupljenih Medalja svoje Medalje mogu zamijeniti: (i) za sudjelovanje na Sportskoj aktivnosti ili Sportskom eventu u Sportskom klubu; ili (ii) za usluge servisa u Decathlon prodavaonicama.

(7) Po odabiru željene Sportske aktivnosti ili Sportskog eventa, Korisnik prima potvrdni e-mail s Kuponom koji sadrži opis odabrane Sportske aktivnosti, Sportskog eventa ili naznaku servisa, broj transakcije i tajni broj vidljiv isključivo samom Korisniku.

(8) Proces zamjene Medalja za odabranu Sportsku aktivnost, Sportski event ili servis odvija se putem tehnologije blokchain.

(9) Decathlon se obvezuje održavati i koordinirati platformu Programa vjernosti te poduzimati sve sigurnosne i organizacijske mjere radi sprječavanja prijevarnog i nepoštenog postupanja. Ukoliko Korisnik ne može pristupiti platformi ili nekom njezinom dijelu zbog tehničkih problema, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti Decathlon.

IZRADA INDIVIDUALNOG PROFILA

ČLANAK 5

(1) Korisnik se obvezuje dati točne osobne podatke u svrhu izrade Individualnog profila i pridruživanja Decathlon Team programu vjernosti.

(2) Po izradi Individualnog profila, Korisniku se dodjeljuje izabrano korisničko ime i lozinka. Lozinku u svakom trenutku Korisnik može promijeniti.

(3) Korisnik je dužan ažurirati svaku promjenu svojih osobnih podataka.

(4) Za eventualnu štetu uslijed nepravovremenog ažuriranja promjene osobnih podataka Decathlon neće odgovarati.

ZAMJENA MEDALJA

ČLANAK 6

(1) Nakon određenog broja prikupljenih Medalja, Korisnik Medalje može zamijeniti za Kupon, prema kriteriju 1 Medalja = 0,75 kuna (0,09 €) na području Republike Hrvatske, odnosno 0,10 eur na području Republike Slovenije, uključujući PDV.

(2) Korisnik je dužan predočiti Kupon po dolasku na Sportsku aktivnost ili Sportski event, odnosno po dolasku u Decathlon prodavaonicu radi pružanja usluge servisa.

(3) Sportski klubovi autonomno određuju mjesto, vrijeme, broj sudionika i ostale opće uvjete sudjelovanja na vlastitim Sportskim aktivnostima i/ili Sportskim eventima, kao i potreban broj Medalja za sudjelovanje u Sportskim aktivnostima i/ili Sportskim eventima.

(4) Razdoblje iskoristivosti Kupona za Sportsku aktivnost je naznačen na Kuponu koji je dostavljen na e-mail Korisnika. Nakon proteka naznačenog roka, Korisnik gubi pravo sudjelovanja na Sportskoj aktivnosti.

(5) Kupon za Sportski event prestaje važiti nakon održavanja Sportskog eventa.

SUDJELOVANJE NA SPORTSKOJ AKTIVNOST I/ILI SPORTSKOM EVENTU

ČLANAK 7

(1) Korisnik sudjeluje na Sportskoj aktivnosti i/ili Sportskom eventu isključivo na vlastitu odgovornost, potvrđujući svoje zdravstveno stanje i spremnost za sudjelovanjem.

(2) Prije odabira željene Sportske aktivnosti i/ili Sportskog eventa Korisnik je dužan pažljivo pročitati uvjete sudjelovanja na Sportskoj aktivnosti i/ili Sportskom eventu koji su određeni od strane Sportskog kluba te se pridržavati ondje postavljenih ograničenja.

(3) Decathlon ne odgovara za eventualnu štetu nastalu Korisniku uslijed sudjelovanja na Sportskoj aktivnosti i/ili Sportskom eventu kao ni za štetu koja je nastala zbog Korisnikova nepridržavanja uvjeta i ograničenja određenih od strane Sportskog kluba.

(4) Korisnik je obvezan provjeriti mjesto, vrijeme i ostale uvjete održavanja odabrane Sportske aktivnosti i/ili Sportskog eventa neposredno prije svog sudjelovanja, a najranije 24h prije samog održavanja radi eventualnih promjena.

(5) Decathlon ne odgovara za eventualne promjene uvjeta, mjesta i vremena održavanja Sportske aktivnosti i/ili Sportskog eventa na štetu Korisnika.

(6) Uslijed promjene uvjeta, mjesta i vremena održavanja Sportske aktivnosti i/ili Sportskog eventa zbog više sile ili u razdoblju kraćem od 24h prije zakazane Sportske aktivnosti i/ili Sportskog eventa ili zbog drugog grubog kršenja Općih uvjeta od strane Sportskog kluba na štetu Korisnika, Korisnik može zatražiti povrat potrošenih Medalja koje će se na zahtjev Korisnika ponovno dodijeliti na njegov Individualni profil.

(7) Korisnik ne može tražiti povrat Medalja zbog nedolaska na Sportski event.

USLUGA SERVISA U DECATHLON PRODAVAONICI

ČLANAK 8

(1) Korisnik na online platformi Decathlon Team programa vjernosti Medalje može zamijeniti za određenu uslugu servisa u Decathlon prodavaonici koja u svojoj ponudi nudi željenu uslugu servisa.

(2) Sve Decathlon prodavaonice za istu uslugu servisa u zamjenu potražuju jednak broj Medalja.

(3) Prilikom dolaska u Decathlon prodavaonicu, Korisnik je dužan predočiti Kupon s naznakom usluge servisa.

(4) Decathlon prodavaonice vrše servis s pažnjom dobrog gospodarstvenika i u razumnom roku za otklanjanje kvara, odnosno servisiranje stvari. Prilikom dolaska u Decathlon prodavaonicu, dežurni serviser daje potvrdu Korisniku o primitku stvari na servis s naznakom roka za obavljanje servisa, protekom kojeg Korisnik dolazi u Decathlon prodavaonicu te predočuje danu mu potvrdu za primopredaju stvari.

(5) Serviseri u Decathlon prodavaonicama ne jamče otklanjanje kvara te mogu odbiti pružanje usluge servisa kada ono zahtijeva specifična znanja, tehnike ili alate kojima ne raspolažu. U tom slučaju će se Korisniku vratiti broj obračunatih Medalja za neizvršenu uslugu na njegov Individualni profil.

KUPNJA PROIZVODA U WEB TRGOVINI

ČLANAK 9

Na kupnju proizvoda u web trgovini primjenjuju se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali primjenjivi propisi Republike Hrvatske. Prihvaćanjem Općih uvjeta prihvaća se i Decathlon način povrata proizvoda.

Prije početka kupovine u Decathlon internetskoj trgovini, potrebno je pažljivo pročitati ove Opće uvjete. Kupovinu ćete moći ostvariti tek po prihvaćanju Općih uvjeta.

Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

Decathlon pruža interaktivnu uslugu na internetskim stranicama na domeni www.decathlon.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „internetske stranice“ u Općim uvjetima podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.decathlon.hr. Decathlon zadržava pravo izmjene Općih uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Ipak, Decathlon će pristupiti izmjeni Općih uvjeta samo u slučaju prijeke potrebe radi usklađivanja istih s propisima Republike Hrvatske, u slučaju promjene internih operativnih zahtjeva Decathlona te u slučajevima zahtjeva za poboljšanje pružanja usluga odnosno u slučaju zahtjeva za povećanom učinkovitošću online narudžbi. Sve izmjene Općih uvjeta će biti objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih. Registrirani korisnici će o nastupu nastalih promjena biti obavješteni e-mailom te će biti pozvani da prihvate nove uvjete, kao i posljedicama neprihvaćanja. Bilo kakve izmjene Općih uvjeta bit će na snazi samo za nove narudžbe registrirane nakon objavljivanja tih izmjena na ovoj internetskoj stranici. Kupac je dužan provjeriti Opće uvjete u odgovarajućim poglavljima prije svake narudžbe jer se promjene mogu dogoditi između posjeta internetskoj trgovini. Nakon obavljene registracije na ovim internetskim stranicama, Kupci izjavljuju da su pročitali i razumjeli Opće uvjete, da su s istima upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima. Pravo korištenja internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Registrirani je korisnik osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki), na mjestima gdje one kao takve postoje.

9.1. Informacije o prodaji na daljinu

Na ovim internetskim stranicama nastojimo osigurati točnost informacija, uključujući opise naših proizvoda i usluga, te ažurnost prilikom promjena cijena proizvoda i usluga. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Eventualno nastale poteškoće nastojat ćemo ukloniti u najkraćem mogućem roku. Ako bi nastale poteškoće utjecale na status narudžbe, svakako ćemo o tome obavijestiti bez odgađanja.

9.2. Pravo intelektualnog vlasništva

U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu, sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama www.decathlon.hr u potpunosti je i isključivo vlasništvo Decathlona, odnosno povezanog društva Decathlon S.A. Upotreba sadržaja ove internetske stranice/domene bez izričitog pristanka Decathlona, nije u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu intelektualnog vlasništva. Tvrtka „DECATHLON“ i odgovarajući grafički prikaz također su registrirani žigovi društva Decathlon S.A. i podliježu odredbama propisa koji štite intelektualno vlasništvo.

9.3. Korištenje internetske stranice

Kupac i/ili Korisnik izričito se slaže da će ove internetske stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Decathlon, kao niti jedan od njezinih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki, ne jamči da korištenje ovih internetskih stranica neće biti prekinuto ili da neće biti pogrešaka; niti jamči za (i) posljedice koje mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica, ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda danih preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve izravne ili neizravne štete, moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, pogreškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa na računalnoj opremi odnosno imovini Kupca/Korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom Decathlona odnosno ondje zaposlenih radnika, agenata i/ili trećih pružatelja usluga. Kupac/Korisnik, izričito potvrđuje da Decathlon nije odgovoran za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Korisnik.

Niti u kojem slučaju Decathlon, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Kupac/Korisnik, izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Kupac/Korisnik, isključivo je i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne ograničavajući se na cjelokupni softver i hardver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica Decathlon internetske trgovine te sve s tim povezane troškove. Decathlon nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Korisnika, koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.

U svrhu izbjegavanja svake sumnje i dvojbe oko odricanja odgovornosti od strane Decathlona, Kupcu/Korisniku neće biti uskraćena propisima zajamčena prava kao niti prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa s društvom Decathlon.

Zabranjena je zlouporaba web stranice putem svjesnog uvođenja računalnih virusa, trojanaca, računalnih crva, logičkih bombi ili drugog malicioznog ili tehnološki štetnog materijala. Također nije dozvoljen neovlašteni pristup web stranici, poslužitelju na kojem je web stranica pohranjena ili ijednom drugom poslužitelju, računalu ili bazi podataka povezanima s web stranicom. Nije dopušten napad na web stranicu putem DoS (eng. denial-of-service), DDoS (eng. distributed denial-of-service) ili sličnog napada.

Osim gdje je to zakonom zabranjeno, Decathlon neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu kojima je uzrok računalni virus, DDoS (eng. distributed denial-of-service) napad ili drugi tehnološki štetan materijal koji može naštetiti Vašoj računalnoj opremi, računalnim programima, podacima ili nekom drugom vlasništvu u slučaju da se to dogodi uslijed korištenja web stranice ili preuzimanja nekog sadržaja s nje ili neke druge s njom povezane web stranice od strane Korisnika i/ili Kupca (što se odnosi kako na web stranice koje sadrže poveznicu na Decathlon web stranicu tako i one do kojih je moguće doći putem Decathlon web stranice).

U slučaju zlouporabe web stranice, odnosno postupanja suprotno gore navedenom, Decathlon zadržava pravo da prekine pristup i obustavi korištenje web stranice od onoga koji zloupotrebljava Decathlon web stranicu, te da protiv istog pokrene odgovarajuće postupke pred nadležnim tijelima.

9.4. Obrada osobnih podataka u kontekstu online kupovine

Registracijom na www.decathlon.hr dajem suglasnost da Decathlon kao voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i njezini poslovni partneri, odnosno podizvođači, kao izvršitelji obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke: moje osobne podatke navedene u registracijskom obrascu te podatke o mojim narudžbama.

Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Uvjete o zaštiti osobnih podataka moguće je pročitati ovdje.

Decathlon internetska trgovina koristi „kolačiće“ tijekom postupka kupovine kako bi internetska trgovina mogla prepoznati i pamtiti korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupnje. Više o tome što su kolačići, kako se prikupljaju i kako ih regulirati možete pronaći ovdje.

9.5. Sigurnost i zaštita podataka

Decathlon će osigurati Korisniku privatnost i zaštitu osobnih podataka, zaporki i svih ostalih detalja na svojoj internetskoj stranici u skladu s uvjetima o zaštiti osobnih podataka koje je moguće pročitati u Politici privatnosti.

Prilikom registracije na Decathlon internetsku trgovinu Korisnik treba kreirati zaporku koju mora zadržati samo za sebe i ne smije dijeliti s drugim osobama. Korisnik je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Korisničko ime i zaporka kriptiraju se u Decathlon bazi. Veza između stranice i Korisnikova internetskog preglednika osigurana je SSL certifikatom, dok sigurnost plaćanja osigurava platna ustanova u skladu sa svojim protokolima i certifikatima.

Decathlon ne želi preko ovih internetskih stranica primati informacije koje nisu u uskoj vezi s procesom internetske kupovine. Takve informacije i materijali Decathlon neće tretirati kao povjerljive podatke te za njih neće na bilo koji način odgovarati. Slanjem nekih informacija ili materijala društvu Decathlon, Kupac daje Decathlonu neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slaže da Decathlon može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, Decathlon neće objaviti ime Kupca/Korisnika ili na drugi način objaviti da mu je isti poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu Kupca/Korisnika za korištenje njegova imena; ili (b) prethodno obavijesti Kupca/Korisnika da će materijali ili druge informacije poslane na određeni dio ovih stranica biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrijebljeni zajedno s imenom kupca; ili (c) je obvezna to učiniti po zakonu. Bilo kakva vrsta komunikacije Kupca/Korisnika ne smatra se povjerljivom. Ako određene internetske stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će Decathlon tretirati kao povjerljive, ta će činjenica biti navedena na tim stranicama.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama, Kupac/Korisnik daje Decathlonu pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu.

Materijali koji su poslani ili dostupni putem internetskih stranica neće se smatrati tajnim ili povjerljivim, kao niti poslovnom tajnom. Dostavljanjem materijala putem internetskih stranica Decathlon je ovlašten isti neograničeno koristiti u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

9.6. Informacije o proizvodima

Kupovina proizvoda preko internetske trgovine nudi drugačije iskustvo kupovine od onoga u Decathlon prodavaonicama te je potrebno obratiti pažnju na sljedeće pojedinosti:

Boja proizvoda na fotografiji na internetskim stranicama može se razlikovati od one u stvarnosti.

Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, pa postoji mogućnost da Decathlon ne može isporučiti narudžbu djelomično ili u potpunosti.

Nisu svi proizvodi i akcije istodobno dostupni u Decathlon internetskoj trgovini i u prodavaonicama Decathlon. Uglavnom su cijene izražene na internetskim stranicama iste kao i one izražene u prodavaonicama. No ponekad može postojati razlika između cijene u Decathlon internetskoj trgovini te Decathlon prodavaonicama. U takvom slučaju, za Kupce putem internetske trgovine važeća će cijena uvijek biti ona koja je objavljena na internetskim stranicama u trenutku kupovine.

Decathlon će pokušati u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost informacija na internetskim stranicama, posebno u odnosu na cijenu ponuđenih proizvoda i usluga.

Ukoliko se radi o takvoj greški koja bitno utječe na Kupčevu odluku o narudžbi, Kupac zadržava pravo otkaza ili izmjene narudžbe, koji otkaz ili izmjena mora biti dostavljena Decathlonu odmah po pregledu narudžbe i bez odgode.

9.7. Dostupnost proizvoda i usluge prodaje na daljinu

Decathlon zadržava pravo u bilo kojem trenutku iz prodaje povući bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, Decathlon Kupcu neisporučenog, a plaćenog proizvoda, vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, neovisno o razlogu povlačenja proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge. Također, Decathlon zadržava pravo promijeniti, pravovremeno obustaviti ili prekinuti pružanje usluge prodaje na daljinu.

9.8. Garancija

Garancija vrijedi u rokovima određenima važećim propisima, od datuma dostave robe, te je u svrhu ostvarivanja prava na garanciju potreban račun i potvrda o garanciji koju ćete dobiti prilikom kupnje. Razdoblje trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 2 mjeseca od dana od kada je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 2 godine od prijelaza rizika na Kupca, odnosno od dana uredno izvršene dostave robe. U slučaju kada je trajanje garancije koje je navedeno uz svaki proizvod duže od onog predviđenog propisima Republike Hrvatske, primjenjivat će se pravo koje je povoljnije za Kupca, odnosno Decathlon trajanje garancije.

Decathlon pruža posebne uvjete garancije za određene proizvode:

bicikle;

fitness bicikle;

eliptične bicikle/trenažere;

trake za trčanje;

trake za hodanje.

Posebni uvjeti garancije gore navedenih proizvoda sastoje se od dodatne garancije u periodu od 5 godina od dana kupnje za konstrukciju sprava, uz dvogodišnju garanciju za motore sprava. Za rješavanje problema s proizvodom, Decathlon će pregledati proizvod i odlučiti o ostvarivanju prava iz garancije. U slučaju da je moguće ostvariti prava iz garancije, Decathlon će po vlastitom nahođenju i u suradnji s Kupcem odlučiti o prikladnoj zamjeni. Prodavatelj će tad popraviti neispravan proizvod ili će ga zamijeniti drugim istim ili sličnim proizvodom. U slučaju popravka, odnosno zamjene drugim istim ili sličnim proizvodom u okviru prava iz garancije, Prodavatelj će snositi troškove popravka te biti odgovoran za rezervne dijelove i rad Decathlon zaposlenika ili trećih koje angažira na otklanjanju problema, ali samo ako se proizvod može popraviti.

Prodavatelj će postati vlasnikom svih neispravnih dijelova uklonjenih tijekom popravka. Garancija se ne primjenjuje na proizvode koji su nepravilno skladišteni ili sastavljeni, koji se nepravilno koriste, zlorabe, pogrešno koriste, mijenjaju ili čiste pogrešnim metodama čišćenja ili pogrešnim proizvodima za čišćenje. Garancija ne pokriva mehanička oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem, primjerice, ali ne ograničavajući se na, rezove ili ogrebotine, oštećenja izazvana udarcima, nezgodama. Garancija ne vrijedi ako su se proizvodi koristili na otvorenom, u vlažnom okruženju (isključujući određene proizvode koji su namijenjeni za vanjsku upotrebu), ili ako se proizvodi nisu koristili u za to predviđene svrhe. Garancija ne pokrivaju posljedična ili slučajna oštećenja.

Kako bi garancija bila valjana, potrebno se pridržavati posebnih uputa za njegu, upotrebu i sastavljanje za svaki proizvod.

9.9. Odgovornost za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat nepravilnog rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Odgovornost za materijalne nedostatke rješavat će se sukladno s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima te drugim primjenjivim propisima.

9.10. Narudžba

a) Registracija

Za registraciju na Decathlon internetskoj trgovini, potrebno je imati najmanje 18 godina. Kupac/ Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupovine. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka unesenih prilikom registracije ili kupovine, preporučujemo što prije ažurirati korisnički račun.

Korisničko sučelje vodi kroz proces registracije. Nakon registracije slijedi poruka e-pošte s podacima o korisničkom računu. Decathlon zadržava pravo poništiti korisničke račune koji su neaktivni dulje vrijeme.

b) Narudžba

Narudžba proizvoda može se izvršiti elektronskim putem.

Pritiskom tipke „Dodaj u košaricu“, odabrani se proizvod dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada Kupac prođe cijeli proces naplate. Tada će Kupac primiti potvrdu o narudžbi putem e-pošte o tome da je narudžba uredno zaprimljena.

Ako naručeni proizvodi nisu dostupni u robnoj kući Kupac će biti kontaktiran od strane Decathlon kontakt centra u roku od 4 radna dana nakon što je Kupac kreirao narudžbu nakon koje je zaprimio e-mail s potvrdom da je narudžba uspješno kreirana. Ugovor se smatra zaključenim nakon što je Kupac izvršio plaćanje za naručene proizvode u cijelosti.

Decathlon će nastojati dostaviti sve proizvode koje je Kupac naručio, ali zadržava pravo odbiti nalog u slučajevima više sile ili u slučajevima kada je izvršenje ugovorne obveze znatno otežano. Ako Decathlon odbije nalog, Kupac će o tome biti obaviješten u roku od 4 radna dana nakon potvrde zaprimanja narudžbe. Ugovor se smatra važećim nakon što je roba plaćena.

c) Cijena

Na web trgovini bit će navedena cijena robe. Prikazana cijena predstavlja cijenu s PDV-om ili drugim porezima primjenjivima na datum preuzimanja ili narudžbe.

Cijena navedena na web trgovini predstavlja poziv Korisnicima za kupnju robe po toj cijeni. Kada odaberete neki proizvod, unesete svoje podatke o plaćanju i pošaljete narudžbu, dajete ponudu za kupnju robe i njezino preuzimanje po navedenoj cijeni. Prihvat ponude smatrat će se danim kada Vam pošaljemo e-mail obavijest o potvrdi narudžbe te će se ugovor o kupoprodaji smatrati sklopljenim u tom trenutku.

Napominjemo da se naručena roba isporučuje po cijenama važećim na web trgovini na dan slanja narudžbe, bez obzira na odabrani datum isporuke.

Ovi Uvjeti čine sastavne dijelove ugovora o kupoprodaji sklopljenog putem web trgovine.

Decathlon Vam stavlja Vam raspolaganje plaćanje prilikom pouzeća. Decathlon može u svako vrijeme dodati ili isključiti neki način plaćanja bez posebne obavijesti.

d) Isporuka robe

U trenutku kada Kupac finalizira narudžbu na web trgovini, Decathlon zaprima obavijest te putem izabrane dostavne službe na cijelom teritoriju Republike Hrvatske vrši dostavu do Kupca. Dostava se izvršava u najkraćem roku koji nije dulji od 30 dana. Prekoračenje navedenog roka od 30 dana moguće je u izvanrednim okolnostima više sile, o čemu će Kupac biti obaviješten bez odgađanja.

Decathlon neće mijenjati uvjete prodaje nakon sklapanja ugovora niti odustati od isporuke robe osim u slučaju da određeni proizvod nije dostupan, u kojem će o tome pravovremeno obavijestiti Kupca putem kontakt podataka navedenih prilikom registracije. Decathlon može ponuditi Kupcu da izabere drugi proizvod umjesto nedostupnog proizvoda iz prvotno sklopljenog ugovora, ali Kupac nema obvezu prihvatiti takvu ponudu. U slučaju neprihvaćanja ponude, Decathlon će plaćeni iznos vratiti u cijelosti Kupcu.

Ako narudžba uključuje više proizvoda, od kojih jedan nije dostupan, Decathlon će o tome obavijestiti Kupca, a ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni u skladu s ugovorom.

Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi. U slučaju da proizvodi budu dostavljeni Kupcu u neadekvatnom pakiranju zbog čega isti budu oštećeni na bilo koji način, Kupac zadržava pravo vratiti ih te mu pripadaju i sva prava temeljem odgovornosti za materijalne nedostatke.

e) Pravo na jednostrani raskid ugovora i vraćanje robe

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana od kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed, i to bez navođenja razloga. Da bi Kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, obvezan je o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora obavijestiti Decathlon prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom na našu e-mail adresu info@decathlon.hr.

U izjavi o jednostranom raskidu ugovora Kupac mora obvezno navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora dostupan u dijelu B pravilnika koji detaljno regulira Kupčevo pravo na jednostrani raskid: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_72_1354.html.

Decathlon će u najkraćem mogućem roku dostaviti Kupcu potvrdu o primitku takve Vaše izjave. Ako želite, možete nam se obratiti na info@decathlon.hr ili 0800 88 01 radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja dostavljene robe.

Povrat robe Kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Decathlon na valjani način kako je to prethodno opisano, o odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Decathlonu, odnosno osobi ovlaštenoj za primanje robe.

Izravne troškove povrata robe (primjerice, u slučaju vraćanja robe putem pošte) Kupac snosi samostalno. Ako proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način potrebno je obratiti se Decathlonu radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda.

U slučaju jednostranog raskida, Decathlon će izvršiti povrat uplaćene cijene od strane Kupca, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja odluke o jednostranom raskidu ugovora. Pritom je potrebno napomenuti kako Decathlon može izvršiti povrat novca možemo izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što je dostavljen dokaz da je Kupac robu poslao nazad.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, odnosno kada pristaje na vrijednosnu karticu, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

f) Prava i obveze Decathlona

Decathlon je dužan predati Kupcu prodanu stvar u vrijeme i na način kako je to naveo u ponudi, nakon što Kupac izvrši narudžbu i plati kupoprodajnu cijenu. Decathlon odgovara za materijalne nedostatke robe koju prodaje na web trgovini sukladno hrvatskim pozitivnim propisima, posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Decathlon nudi samo one proizvode koji su u njegovom isključivom vlasništvu.

Decathlon je obvezan osigurati istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci robe. Sve nedostatke u vezi s robom, ambalažom ili pakiranjem Decathlon mora navesti i detaljno opisati.

Web trgovina može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja ili nadogradnje sustava, zbog tehničkih poteškoća, problema više sile ili drugih uzroka. Decathlon (kao i treće strane povezane s njim) nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka te bilo kakva potraživanja ili gubitke koja iz tog proizlaze.

Kupac je upoznat i suglasan s činjenicom da Decathlon ne odgovara za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane Korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje Korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.

Decathlon neće biti odgovoran za bilo kakvu nemogućnost izvršenja ili kašnjenje u izvršenju neke od obveza koje ima na temelju ovih Uvjeta ili nekog od ugovora u slučaju da je to rezultat neke radnje ili događaja koji su izvan razumne kontrole Decathlona, uključujući kvar javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža. U tom slučaju, Decathlon će upotrijebiti sve razumne napore da ispuni svoje obveze u najkraćem mogućem roku po prestanku takve izvanredne radnje ili događaja.

g) Prava i obveze Kupca

Kupac je dužan platiti cijenu kupljene stvari te preuzeti kupljenu stvar prilikom isporuke. Za sve reklamacije Kupac je ovlašten obratiti se Decathlonu, kao što je gore navedeno.

Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe od trenutka njezinog preuzimanja, koje nastane kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

h) Rješavanje sporova vezanih uz internetsku kupovinu

Uredbom 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz internetsku kupovinu moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj je moguće pristupiti ovdje.

To znači da je u slučaju problema tijekom internetske kupovine unutar EU-a (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.), prigovor moguće podnijeti na gornjoj poveznici.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU-a.

ISTUPANJE IZ DECATHLON TEAM-A

ČLANAK 10

Korisnik u svakom trenutku ima pravo istupiti iz Decathlon Team programa vjernosti, deaktivacijom svog Individualnog profila.

Prilikom deaktivacije Korisnik je dužan preostale Medalje zamijeniti za Kupon. Ukoliko ni za jednu Sportsku aktivnost, Sportski event ili uslugu servisa nema dovoljan broj Medalja, Korisnik trajno gubi taj broj Medalja.

U slučaju neaktivnosti Decathlon Team Individualnog profila u razdoblju od deset godina od datuma posljednjeg korištenja, Individualni profil će se otkazati i svi podaci pohranjeni na računu obrisat će se.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

ČLANAK 11

Za potrebe kreiranja Individualnog profila kao preduvjeta kreiranja Profila kluba, odnosno za potrebe provedbe Programa vjernosti, Korisnik se obvezuje dostaviti sljedeće osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, kućna adresa i poštanski broj.

Također, Korisnik se obvezuje pružiti osobne podatke prilikom kupnje proizvoda u Web trgovini radi ostvarivanja ugovornog odnosa u kojem je stranka, odnosno kako bi se poduzele radnje na zahtjev Korisnika prije sklapanja ugovora.

Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se od strane Decathlona kao voditelja obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Izvršitelji obrade mogu uključivati pružatelje informatičke podrške i održavanja sustava te povezana društva Decathlona s ciljem provedbe Programa vjernosti, odnosno izvršavanja kupoprodajnog ugovora kojeg je Korisnik ugovorna strana, te ih Decathlon s drugim neovlaštenim osobama neće dijeliti.

Decathlon osobne podatke prikupljene prilikom pristupanja Decathlon Teamu može koristiti u marketinške svrhe za slanje newslettera, promotivnih akcija te na platformi Programa vjernosti. Ti se podaci također mogu koristiti u statističke svrhe kako bi Decathlon bolje razumio preferencije i potrošačke navike Korisnika. Decathlon se obvezuje obrađivati osobne podatke na navedeni način po davanju privole od strane Korisnika.

Korisnik privolu u svakom trenutku može povući, postavljajući takav zahtjev Decathlonu na zastita.podataka@decathlon.com. Međutim, to neće utjecati na obradu osobnih podataka Korisnika prije povlačenja. Nakon povlačenja privole, osobni podaci Korisnika će biti izbrisani, osim onih koje je Decathlon obvezan čuvati temeljem zakona.

Ispitanici u odnosu na svoje osobne podatke dane u okviru kreiranja Individualnog profila ostvaruju sva prava u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na povlačenje privole te na brisanje svojih podataka. Korisnici svoja prava mogu ostvarivati putem e-maila na: zastita.podataka@decathlon.com.

Decathlon će prikupljene osobne podatke za potrebe provedbe Programa vjernosti čuvati i obrađivati u skladu s ovim Ugovorom sve dok je Korisnik član Decathlon Team programa vjernosti te godinu dana nakon prestanka članstva.

Decathlon je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka, koji je dostupan na e-mail adresi: zastita.podataka@decathlon.com, za sve dodatne informacije vezano za obradu osobnih podataka Korisnika. Nadalje, Korisnik ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka u slučaju nezadovoljstva načinom obrade osobnih podataka.

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 12.

Decathlon zadržava pravo da vrši promjene Općih uvjeta, a Korisnik se poziva da redovito čita posljednju ažuriranu verziju, dostupnu na web-stranici Decathlona.

Na ovaj ugovor primjenjuju se propisi Republike Hrvatske, a eventualni sporovi rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.