Odsad možete reciklirati staru električnu opremu i otpadne baterije kod nas.
Ako kupujete novi električni uređaj, besplatno ćemo reciklirati Vaš stari uređaj.
- ZAŠTO RECIKLIRATI?


Neželjena elektronička oprema je najbrže rastuća vrsta otpada.

Mnogi električni uređaji mogu se popraviti ili reciklirati, čime se čuvaju prirodni resursi i okoliš. Ako ne reciklirate, električna oprema će završiti na odlagalištu otpada, gdje će opasne tvari iscuriti te uzrokovati onečišćenje tla i vode, što je pogubno za životinjski svijet i ljudsko zdravlje.

Većina supermarketa i trgovina koje prodaju baterije također imaju spremnike za korištene baterije, kao i neke ustanove poput škola i knjižnica. Krajnjim će korisnicima će lokalne trgovine biti pristupačnije za ovu svrhu.


- MI MOŽEMO POMOĆI


Sukladno regulativama o gospodarenju otpadnim baterijama, našim korisnicima sa zadovoljstvom nudimo mogućnost recikliranja starih električnih uređaja te svih kompaktnih otpadnih baterija.

Kako bismo reciklirali Vaše stare električne uređaje ili baterije, samo ih donesite u bilo koju našu trgovinu u Hrvatskoj. Mi ćemo se pobrinuti za registriranje i zbrinjavanje otpadne opreme. Prikupljanje otpada obavlja naša partnerska tvrtka koja se bavi zbrinjavanjem otpada

Kako bismo Vas podsjetili da se stara električna oprema može reciklirati, odsad ju označavamo simbolom prekrižene kante za otpad s kotačićima. Molimo Vas da ne bacate nijednu vrstu električne opreme (uključujući onu označenu simbolom prekrižene kante za otpad s kotačićima) u Vaš spremnik za otpad.


- ŠTO JE OEEO?


Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) zahtijeva da države maksimaliziraju odvojeno prikupljanje i ekološku obradu ovih proizvoda. U Hrvatskoj distributeri (uključujući maloprodajne trgovce) kupcu prilikom kupovine nove električne opreme moraju omogućiti besplatno recikliranje starih električnih proizvoda. Oni trgovci koji imaju vlastiti sustav povrata dužni su kupcu barem ponuditi besplatno prikupljanje proizvoda iste vrste prilikom kupovine nove električne opreme.