OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

1 - UVOD

Ovi uvjeti uporabe se sklapaju između svakog korisnika internetske stranice (dalje u tekstu: korisnik) i internetska stranice decathlon.hr, koju upravlja Decathlon Zagreb d.o.o., OIB: 89516372197, dalje u tekstu: stranica ili decathlon.hr.
Internetska stranica Decathlon.hr označuje internetsku stranicu dostupnu putem URL adrese https://www.Decathlon.hr koja omogućava korisnicima da upotrebljavaju funkcije opisane u točki 2. Decathlon.hr ograničava upotrebu korištenja stranice samo za individualne korisnike, koji stranicu upotrebljavaju normalnom učestalošću. Korištenje ili zloupotreba internetske stranice je strogo zabranjeno svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi, koja upotrebljava stranicu za profesionalne potrebe ili kao dio pomoćne profesionalne djelatnosti.
U svrhe ovih uvjeta termin »uporaba« uključuje sve operacije, koje vrši korisnik kod dostupa do stranice, uključujući uobičajena savjetovanja, nezavisno od uređaja kojim se dostupa (uključujući računalo, tablicu i telefon), tipa veze (zasebna internetska veza, povezivanje putem treće strane ili javnog Wi-fi) i mjesta povezivanja (Hrvatska ili inostranstvo).
Korištenje internetske stranice ppredviđa bezuvjetno primanje ovih uvjeta od strane korisnika. Ovi uvjeti mogu biti izmijenjeni. Uvjeti koji se primjenjuju su oni, koji su na snazi za vrijeme uporabe internetske stranice.

2 - FUNKCIONALNOSTI STRANICE

Internetska stranica omogućava korisniku:
- da pretražuje artikle i usluge, koje nudi tvrtka Decathlon;
- da kupuje u skladu s uvjetima, navedenim u Općim uvjetima prodaje na internetskoj stranici;
- objavljivanje mišljenja o proizvodima, koje prodaje Decathlon;
- da sudjeluje u različitim igrama i natjecanjima, koja se objavljuju na stranici;
- da dostupa i objavljuje pitanja i/ili odgovara na pitanja drugih korisnika glede proizvoda i usluga, koje nudi Decathlon;(gledaj uvjete);
- da se prijavljuje na sportske djelatnosti, koje organizira Decathlon Hrvatska (pod uvjetom primanja Uvjeta sudjelovanja).
Spisak funkcionalnosti je objavljen samo informativno. Stranica zadržava pravo dodavanja i brisanja, privremeno ili stalno, funkcionalnost bez suglasnosti korisnika.

3 - UVJETI UPORABE INTERNETSKE STRANICE

3.1 Internetsku stranicu mogu upotrebljavati punoljetne osobe, kao i maloljetne, koje su pod roditeljskim nadzorom. U svakom slučaju decathlon.hr savjetuje svima, koji su odgovorni za maloljetne osobe, da ih nadziru tokom uporabe stranice.

3.2 Dostup do određenih usluga, koje se nude na internetskoj stranici, može biti predmet stvaranja profila (računa), koji zahtjeva od korisnika određene informacije, koje omogućavaju njegovu identifikaciju. U skladu s europskim i hrvatskim zakonodavstvom na području zaštite podataka decathlon.hr ima pravo zahtijevati prikupljanje i pohranjivanje takvih identifikacijskih podataka. Korisnik se obvezuje da će proslijediti točne i potpune podatke o identitetu te mu je zabranjeno da se predstavlja kao treća osoba. U suprotnom slučaju stranica zadržava pravo da ne potvrdi, blokira ili briše korisnički profil.

4 - UPOTREBA INTERNETSKE STRANICE

Korisnicima se zabranjuje:
- vršenje nezakonskih činova;
- prikupljanje osobnih podataka korisnika stranice putem različitih sredstava;
- prikupljanje, zapisivanje ili uporaba sadržaja stranica, koji su predmet prava na intelektualno vlasništvo, u svrhe, osim za pretraživanje stranice, od strane trećih osoba, kao i sadržaja, povezanih s pravom na osobni život, osobne podatke ili pravo na slike;
- pohranjivanje, distribucija ili objavljivanje sadržaja, što je zakonski zabranjeno, zloupotreba, rasističke izjave, koje navode na mržnju, izjave koje su u suprotnosti s moralom, krše osobni život ili osobna prava trećih osoba, uključujući pravo na ugled i osobni život.
- pohranjivanje, distribucija ili objavljivanje bilo kakvih podataka, koji raskrivaju, posredno ili neposredno, politička, filozofska ili religiozna gledišta, članstvo u sindikatu, zdravstveno stanje ili seksualna orijentacija;
- slanje sadržaja u ime treće osobe;
- predstavljanje kao druga osoba i/ili objavljivanje osobnih informacija treće osobe;
- pohranjivanje, prikupljanje ili objavljivanje sadržaja, koji može neposredno ili posredno štetiti interesima Decathlona.
U cjelini, korisnik je suglasan da će se suzdržati od svakog ponašanja, koje je suprotno sportskoj etici ili vrijednostima i interesima Decathlona.

5 - PRAVO NA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

5.1 Sadržaj, objavljen na internetskoj stranici
Sadržaj na stranici je predmet prava vlasništva te je zaštićen kao intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava, dizajn, robne marke, ime domene, patente, know-how, programsku opremu ili bazu podataka.
DECATHLON NETWORK i njegovi partneri, kao što je Decathlon Hrvatska ostaju vlasnici svih takvih sadržaja i njima povezanih prava. Za ove sadržaje Decathlon Network-a nudi korisnicima ograničenu, neekskluzivnu licencu (dozvolu) koja se može poništiti, bez prava na podlicence za slobodan dostup, navigaciju i korištenje, povezano s internetskom stranicom. Ta licenca ne daje korisnicima nikakva druga prava, posebice ne pravo na korištenje tih sadržaja za trgovačku djelatnost.

5.2 Sadržaj, objavljen od strane korisnika
Ukupan sadržaj (uključujući tekst, komentare, datoteke, slike, snimke, video spotove, itd.) je eventualno predmet prava na vlasništvo, intelektualnog vlasništva, prava na slike ili druga osobna prava, te ostaju u vlasništvu korisnika. Korisnici izjavljuju i jamče, da imaju sva prava i dozvole, koji su potrebni za takvo objavljivanje na stranici, posebno suglasno važećem zakonodavstvu i pravilima o poštivanju osobnog života, vlasništvu, prava na intelektualno vlasništvo ili bilo koja druga prava. Korisnici su suglasni da su odgovorni za takve objave kao vlasnici sadržaja u zakonskom smislu te daju Decathlonu za navedeni sadržaj i na čitavo trajanje objave neisključivu dozvolu (licencu) za besplatno korištenje u svjetskim mjerama, uključujući prava na distribuciju, predstavljanje, pokazivanje, ispunjavanje, prosljeđivanje, pohranjivanje i davanje podlicence, uključujući svojem društvu kćeri, tehničkim partnerima i drugim korisnicima ove stranice.
Korisnici dozvoljavaju da se njihova imena povezuju sa sadržajem te su suglasni, da to povezivanje nije obvezno. Samim objavljivanjem korisnici dozvoljavaju da je sadržaj automatski dostupan u internetu, posebice na drugim internetskim stranicama i/ili blogovima Decathlona, uključujući stranice Decathlona na društvenim mrežama. Korisnici mogu od Decathlona zahtijevati da zaustavi objavljivanje.

6 - ODGOVORNOST

6.1 Odgovornost Decathlon.hr
Sadržaj na internetskoj stranici je predmet prava vlasništva te je zaštićen kao intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava, dizajn, robne marke, imena domena, patente, know-how, programsku opremu ili baze podataka. DECATHLON NETWORK i njegovi partneri, kao što je Decathlon Hrvatska, ostaju vlasnici svih takvih sadržaja i s njima povezanih prava.
Za ove sadržaje DECATHLON NETWORK nudi korisnicima ograničenu, neekskluzivnu licencu (dozvolu), koja se može opozvati, bez prava na podlicence za slobodan dostup, navigaciju i korištenje, povezano s internetskom stranicom. Ova licenca ne daje korisnicima nikakva druga prava, posebice nikakvo pravo na korištenje sadržaja za trgovačku djelatnost.
6.1.1 Pozivanje na i korištenje stranice je odgovornost korisnika.
Internetska stranica može sadržati poveznice na internetske stranice trećih osoba. Pritiskom na takve poveznice korisnik priznaje, da decathlon.hr ne može jamčiti za sadržaj poveznice i posljedično je suglasan da stranicu upotrebljava na vlastitu odgovornost. Posljedično decathlon.hr ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu, koja proistječe iz dostupanja i/ili upotrebe stranice te informacija, koje ona sadrži. Korisnik je dodatno informiran da decathlon.hr može biti privremeno obvezan prekinuti dostup do stranice zbog tehničkih razloga, posebice zbog održavanja stranice. Korisnik prima te prekide te se otkazuje od bilo kakvih prigovora u vezi s tim.
Upotreba stranice od strane korisnika predviđa poznavanje i primanje svojstava i ograničenja tehnologije interneta, posebice vrijeme odaziva savjetovanja ili zahtjeve na poslužitelju, hosting, tehničko usavršavanje, rizik prekida i, naravno, svaki rizik, koji nastaje za vrijeme prosljeđivanja podataka.
Posljedično decathlon.hr i opće DECATHLON NETWORK ne mogu ni u kojim okolnostima snositi odgovornost za:
- svake informacije, koje su viđene na stranici, a koje nije objavio decathlon.hr;
- sve neispravnosti mreže, koje sprječavaju pravilno djelovanje stranice;
- gubitak podataka;
- neispravnost programske opreme;
- posljedice bilo kakvog računalnog virusa, greški, anomalija ili prekida;
- bilo kakvo oštećenje, uzrokovano na računalu korisnika.
6.1.2 Djelovanje decathlon.hr je ograničeno povezivanjem korisnika i hostingom i objavljivanjem njihovog sadržaja. Kao vlasnik internetske stranice decathlon.hr ne može snositi odgovornost za aktivnosti ili sadržaj, koji je pohranjen na stranici. Odgovornost decathlon.hr je ograničena do te mjere, kako to predviđa zakon. Zato stranica može izbrisati nezakoniti ili očevidno nezakoniti sadržaj bez prethodne obavijesti.
Decathlon.hr nije obvezan apriori vršiti kontrolu kakvoće, sigurnosti, istinitosti ili zakonitosti sadržaja, kojeg objavljuju korisnici.
6.2. Odgovornost korisnika
6.2.1 Upotrebom internetske stranice korisnik je suglasan da oslobađa Decathlon Network odgovornosti te mu jamči za bilo kakve štete, troškove, posredne ili neposredne, koji proistječu od:
- bilo kojeg zahtjeva treće osobe glede bilo kakvog sadržaja, objavljenog u njegovo/njezino ime, posebice za kršenje prava na sadržaj, objavljenog na stranici od strane korisnika, ili kaznenog djela u tisku s elementima, poslanim ili objavljenim na stranici;
- bilo kakve aktivnosti, povezane sa sudjelovanjem na stranici, koje su suprotne ovim uvjetima, uključujući u svrhu prijevare;
- kršenja ovih uvjeta upotrebe internetske stranice.
6.2.2 Decathlon.hr se trudi da svoje korisnike informira za objavljivanje sadržaja, kao na primjer objavljivanje snimaka ili drugih snimaka korisnika.
Decathlon.hr obraća pažnju na snimke, slike ili spotove koje objavljuju korisnici i da li su oni u skladu sa sportskom etikom i vrijednostima DECATHLON NETWORK. Svaki neodgovarajući sadržaj će biti sistematički izbrisan s internetske stranice.
Objavljivanjem poruka ili komentara na usluge, korisnik priznaje da oni postaju javni te time daje društvima grupe Decathlon i tehničkim ovlaštenim partnerima pravo da ih upotrebljavaju, pohranjuju, objavljuju, prevode, stvaraju izvedena djela, distribuiraju i pokazuju u potpunosti ili djelomično, kao dio moguće zaštite prava na intelektualno vlasništvo, a od njih bi mogli upotrijebiti ime i/ili ime s porukom i komentarom u sve svrhe, posebice u trgovačke i reklamne svrhe, u svim medijima, uključujući internet, elektronsku poštu (na papiru ili internetu), objavljivanja, označavanja, reklame, lokalne medije i medije diljem svijeta za razdoblje od 10 godina.

7 - BRISANJE SADRŽAJA KORISNIKA

7.1. Decathlon.hr može prekratiti svaku registraciju i/ili izbrisati profil i/ili sadržaj i/ili informacije, objavljene na stranici te zabraniti upotrebu i/ili dostup do internetske stranice odmah, kako utvrdi nepoštivanje ovih uvjeta upotrebe od strane korisnika ili zbog tehničkih razloga. Takve izmjene mogu se vršiti bez prethodne obavijesti ili bez prethodnog upozorenja u svako vrijeme prema odluci decathlon.hr.
Svaki korisnik može informirati centar za pomoć korisnicima putem internetske stranice tako da priloži sve podrobnosti, koje su potrebne za obradu njegovog zahtjeva da predviđeni objavljeni sadržaj krši ove uvjete upotrebe.

8 - CJELOVITOST

Ako jedna ili više odredbi ovih općih uvjeta upotrebe postane zbog zakona, propisa ili sudske konačne odluke ili upravne odredbe nevažeća, ostale odredbe ostaju na snazi u cijelom obimu. Decathlon.hr će se potruditi po svojim najboljim snagama da ju što prije zamijeni s važećom odredbom i opsegom, koji bi bio najbliži smislu tog uvjeta. Činjenica da jedna od strana nije zahtijevala primjenu nekoj od odredbi ovih uvjeta, stalno ili privremeno, ni na koji način se ne može smatrati za odstupanje od navedene odredbe.

9 – PRIMJENIMO PRAVO I SPOROVI

Ove opće uvjete uređuju hrvatsko zakonodavstvo i propisi EU.