Sakrij filtere
Filteri 0
Poredaj po:
Filteri 0

Decathlon Rent

Nova iskustva, dostupnija i s manje utjecaja na okoliš.
Nova usluga u Decathlonu!
Unajmi na željeni period i uživaj u svojem sportu.

Članovi našeg programa vjernosti imaju pogodnost
ostvarivanja popusta prilikom plaćanja i preuzimanja
opreme u trgovinama.

Opće pogodnosti najma

Fleksibilno i prilagodljivo

Odaberi što, kad i kako unajmiti.

Dostupnost

Otkrij i uživaj u sportu bez puno ulaganja. Plaćanje pri preuzimanju opreme.

Bavi se sportom

Uživaj u sportu, opremi i najnovijim modelima.

Odaberi trgovinu za preuzimanje najma

Zagreb Zapad

Ul. Velimira Škorpika 34, 10090 Zagreb

Radno vrijeme

Pon - Sub: 09h - 21h, Ned: 09h - 20h

Kontakt

[email protected]
01 5566 900

Zagreb Istok

Ul. Siniše Glavaševića 5, 10000 Zagreb

Radno vrijeme

Pon - Sub: 09h - 21h, Ned: 09h - 20h

Kontakt

[email protected]
01 5512 100

Rijeka

Osječka ul. 67A, 54000 Rijeka

Radno vrijeme

Pon - Sub: 08h - 21h, Ned: 08h - 20h

Kontakt

[email protected]
051 499 900

Zagreb Zapad

Ul. Velimira Škorpika 34, 10090 Zagreb

Radno vrijeme

Pon - Sub: 09h - 21h, Ned: 09h - 20h

Kontakt

[email protected]
01 5566 900

Zagreb Istok

Ul. Siniše Glavaševića 5, 10000 Zagreb

Radno vrijeme

Pon - Sub: 09h - 21h, Ned: 09h - 20h

Kontakt

[email protected]
01 5512 100

Rijeka

Osječka ul. 67A, 54000 Rijeka

Radno vrijeme

Pon - Sub: 08h - 21h, Ned: 08h - 20h

Kontakt

[email protected]
051 499 900

Osijek

Svilajska ul. 36, 31000 Osijek

Radno vrijeme

Pon - Ned: 08h - 21h

Kontakt

[email protected]
031 544 100

Varaždin

Gospodarska ul. 39, 42000 Varaždin

Radno vrijeme

Pon - Sub: 08h - 20h, Ned: 08h - 15h

Kontakt

[email protected]
042 490 350

Pula

Ul. Rimske centurijacije 102, 52100 Pula

Radno vrijeme

Pon - Ned: 08h - 21h

Kontakt

[email protected]
052 554 120

Zadar

Ul. Bleiburških žrtava 17, 23000 Zadar

Radno vrijeme

Pon - Ned: 08h - 21h

Kontakt

[email protected]
023 400 500

Split

Antuna Gustava Matoša 10, 21210 Solin

Radno vrijeme

Pon - Ned: 09h - 21h

Kontakt

[email protected]
021 491 000

Zagreb Zapad

Ul. Velimira Škorpika 34, 10090 Zagreb

Radno vrijeme
Pon - Sub: 09h - 21h, Ned: 09h - 20h

Kontakt
[email protected]
01 5566 900

Odaberi trgovinu >

Zagreb Istok

Ul. Siniše Glavaševića 5, 10000 Zagreb

Radno vrijeme
Pon - Sub: 09h - 21h, Ned: 09h - 20h

Kontakt
[email protected]
01 5512 100

Odaberi trgovinu >

Rijeka

Osječka ul. 67A, 54000 Rijeka

Radno vrijeme
Pon - Sub: 08h - 21h, Ned: 08h - 20h

Kontakt
[email protected]
051 499 900

Odaberi trgovinu >

Zadar

Ul. Bleiburških žrtava 17, 23000 Zadar

Radno vrijeme
Pon - Ned: 08h - 21h

Kontakt
[email protected]
023 400 500

Odaberi trgovinu >

Split

Antuna Gustava Matoša 10, 21210 Solin

Radno vrijeme
Pon - Ned: 09h - 21h

Kontakt
[email protected]
021 491 000

Odaberi trgovinu >

Pula

Ul. Rimske centurijacije 102, 52100 Pula

Radno vrijeme
Pon - Ned: 08h - 21h

Kontakt
[email protected]
052 554 120

Odaberi trgovinu >

Varaždin

Gospodarska ul. 39, 42000 Varaždin

Radno vrijeme
Pon - Sub: 08h - 20h, Ned: 08h - 15h

Kontakt
[email protected]
042 490 350

Odaberi trgovinu >

Osijek

Svilajska ul. 36, 31000 Osijek

Radno vrijeme
Pon - Ned: 08h - 21h

Kontakt
[email protected]
031 544 100

Odaberi trgovinu >

Kako to funkcionira?

Otkrij što želiš unajmiti
Provjeri datume i dostupnost
Preuzmi opremu u našim trgovinama
Uživaj u sportu!

Uvjeti najma sportske opreme

Općenito

Decathlon Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu Decathlon) omogućuje svojim korisnicima najam sportske opreme (u dajljem tekstu “Decathlon najam” Ovaj dokument definira uvjete Decathlon najma. Cilj općih uvjeta Decathlon najma je informirati korisnika o načinima i uvjetima Decathlon najma. Opći uvjeti Decathlon isporuke primjenjuju se isključivo za najam sportske opreme u sljedećim poslovnim jedinicima Decathlona: Decathlon Zagreb Istok, S. Glavaševića 5, 10000 Zagreb. Ovaj dokument sastavni je dio Općih uvjeta prodaje koji su dostupni na www.decathlon.hr te ih i nadopunjuje. Ovi opći uvjeti obvezuju najmodavca i najmoprimca kao ugovorne stranke, sukladno opći odredbama Ugovora o najmu prema Zakonu o obvezni odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11).

Značenje pojmova

U ovim Općim uvjetima, sljedeći izrazi imaju sljedeća značenja: Sportska oprema je svaka oprema koju Decathlon nudi kao opremu koja se može iznajmiti i vlasništvo je Decathlona. Ugovor o najmu sportske opreme je ugovor sklopljen na temelju općih uvjeta najma sportske opreme iu skladu s pravilima Zakona o obveznim odnosima, a utvrđuje pojedinosti o najmu, pravima i dužnostima Decathlona i pravima i obvezama korisnika. Vaučer: obvezni je aneks ugovora o najmu sportske opreme i određuje vrstu i količinu posuđene opreme, danima najma i cijene. Korisnik: je svaka osoba koja s Decathlonom sklopi ugovor o najmu sportske opreme.

Objava općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na web stranici www.decathlon.hr i sastavni su dio odnosa najma između Decathlona i svakog korisnika. Decathlon zadržava pravo izmjene ili dopune općih uvjeta. Osim ako nije drugačije navedeno, izmijenjeni uvjeti i odredbe stupaju na snagu danom objave na web stranici.

Dokumenti koji reguliraju najam sportske opreme u Decathlonu

Iznajmljivanje sportske opreme u Decathlonu regulirano je Općim uvjetima iznajmljivanja sportske opreme, Ugovorom o najmu sportske opreme (u daljnjem tekstu Ugovor), službenim cjenikom Decathlona i voucherom koji je obavezan prilog uz ugovor.

Sklapanje ugovornog odnosa

Ugovorni odnos je zaključen kada Decathlon i korisnik ispune i potpišu Ugovor, zajedno s pripadajućim prilogom (vaučerom). Korisnik stječe ugovor i vaučer u poslovnoj jedinici Decathlona koja nudi najam sportske opreme. Decathlon zadržava pravo odbiti sklapanje ovog ugovora i odbiti zakup sportske opreme ako je korisnik u prošlosti prekršio svoje ugovorne obveze prema Decathlonu, ako je korisnik u sporu s Decathlonom ili ako je potrebna količina sportske opreme prevelika .

Uvjeti za sklapanje ugovornog odnosa

Za sklapanje ugovora korisnik mora imati najmanje 18 godina i odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje ugovora. Korisnik mora dati Decathlonu važeći osobni identifikacijski dokument, koji Decathlon koristi za identifikaciju korisnika i provjeru podataka na ugovoru. Korisnik se obvezuje dati istinite osobne podatke u trenutku sklapanja Ugovora. Najam sportske opreme se plaća. Cijenu najma sportske opreme potrebno je platiti u cijelosti po primitku sportske opreme. Cjenik sportske opree i ostalih povezanih troškova objavljen je na web stranici www.decathlon.hr. Sportsku opremu smiju koristiti samo odrasle osobe. Maloljetnici mogu koristiti sportsku opremu samo u pratnji punoljetne osobe koja preuzima odgovornost za štetu koju je maloljetnik prouzročio trećoj osobi ili Decathlonu ili koja se dogodi samom maloljetniku.

Načini najma sportske opreme

a. Rezervacija sportske opreme: Korisnik može rezervirati sportsku opremu na određeno vrijeme putem web stranice, www.decathlon.hr, fizički u poslovnici koja nudi najam sportske opreme ili putem telefona 01/5512 100 Za uspješno izvršenje rezervacije korisnik će morati podijeliti neke podatke s Decathlonom, i to: ime i prezime; titula; datum rođenja ili OIB; email adresa; broj telefona i razdoblje najma sportske opreme. Decathlon zadržava pravo ne dopustiti korisniku rezerviranje sportske opreme u slučaju da oprema nije na zalihi u željenom roku ili da korisnik ne ispunjava uvjete navedene u ovim općim uvjetima. Sportsku opremu korisnik može iznajmiti i bez prethodne rezervacije posjetom poslovnici Decathlona u radno vrijeme koja nudi najam sportske opreme i na zalihama ima željenu sportsku opremu

b. Prijem sportske opreme: Sportsku opremu korisnik može preuzeti na dan i u vrijeme prema dogovoru iz rezervacije ili odmah ako je sportska oprema na zalihama u poslovnici Decathlona koja nudi najam sportske opreme. Prije preuzimanja sportske opreme, Decathlon i korisnik će potpisati Ugovor o najmu sportske opreme (uz vaučer) koji će sadržavati sve detalje najma. Prije potpisivanja ugovora Decathlon i korisnik zajedno će pregledati sportsku opremu. Potpisivanje ugovora znači da je korisnik upoznat sa stanjem sportske opreme i potvrđuje da je oprema zaprimljena u uporabnom stanju bez oštećenja. Korisnik je dužan prijaviti Decathlonu svaki mogući nedostatak sportske opreme koji uoči prije napuštanja poslovne jedinice.

c. Povrat sportske opreme Korisnik koji preuzme sportsku opremu u ispravnom i tehnički besprijekornom stanju mora je vratiti u istom takvom stanju na dogovorenom mjestu, na dogovoreni datum i u dogovoreno vrijeme (uzimajući u obzir normalno trošenje stvari koje se očekuje tijekom normalne uporabe stvari), kako je navedeno u Ugovoru. U slučaju kašnjenja, naplaćuje se ugovorna kazna u visini dnevne cijene najma sportske opreme za svaki dan kašnjenja. Korisnik koji vrati iznajmljenu sportsku opremu u neispravnom ili oštećenom stanju, a razlog oštećenja nije na strani korisnika, može zamijeniti opremu drugom sportskom opremom do isteka roka najma.

Korisnik pritom mora odmah obavijestiti Decathlon o razlozima oštećenja opreme. Takva zamjena opreme vrši se prema zadanoj dostupnosti opreme u Decathlonu, bez obzira ima li oprema drugačije karakteristike od zamijenjene. Ukoliko Decathlon nema na raspolaganju zamjensku opremu, nije dužan vratiti novac korisniku ako je razdoblje najma kraće od 2 sata. Po povratu sportske opreme, korisnik i Decathlon pregledavaju sportsku opremu i sastavljaju zapisnik o eventualnoj šteti koja nije nastala uslijed uobičajene uporabe opreme. Ukoliko korisnik ne želi potpisati zapisnik ili se ne slaže s zapisnikom Decathlona, on ima pravo postupiti u skladu s odredbama ovih općih uvjeta, a posebice onima koji se odnose na isplatu naknade.

Uvjeti korištenja

Korisnik koristi sportsku opremu na vlastitu odgovornost. Korisnik mora pažljivo i kao dobar domaćin rukovati sportskom opremom. Korištenje sportske opreme pretpostavlja različitu odgovarajuću tjelesnu spremnost korisnika. Sklapanjem ugovora korisnik preuzima svu odgovornost za pravilno tjelesno i psihičko osposobljavanje za pravilno korištenje i rukovanje sportskom opremom, a samim tim preuzima i svu odgovornost za štetu koja bi nastala takvom nesposobnošću. Pri korištenju sportske opreme korisnik se mora pridržavati uputa za uporabu, preporuka Decathlona i važećih propisa. Decathlon nije odgovoran za posljedice (kao što su šteta ili novčane kazne) koje proizlaze iz nepravilne uporabe sportske opreme ili nepridržavanja.

8.1. Obveze i odgovornosti korisnika:

Korisnik se obvezuje:

● preuzeti opremu, koristiti je i održavati s dužnom pažnjom i koristiti je samo za njezinu namjenu;

● platiti ugovorenu cijenu najma u skladu s uvjetima navedenim u voucheru;

● vratiti opremu koja je predmet ovog ugovora u neoštećenom stanju, najkasnije do datuma i vremena povrata navedenog na voucheru. U slučaju kašnjenja u povratu opreme, Decathlon zadržava pravo naplate dodatnih dana najma prema cjeniku važećem u trenutku sklapanja ovog ugovora. Korisnik je odgovaran:

● za čuvanje opreme od datuma primitka opreme i stoga je odgovoran za bilo kakvu štetu prouzročenu trećim stranama ili Decathlonu i za bilo kakvu neispravnu upotrebu iznajmljene opreme;

● za štetu nastalu kao posljedica oštećenja, krađe ili gubitka iznajmljene opreme, bez obzira na razlog ili krivnju te u tom slučaju mora nadoknaditi Decathlonu iznos koji odgovara prodajnoj cijeni iznajmljene opreme.

U slučaju krađe iznajmljene opreme, korisnik se obvezuje prijaviti prekršaj nadležnim tijelima i istovremeno pisanim putem odmah obavijestiti Decathlon;

● za nepovrat iznajmljene sportske opreme te je svjestan da se može smatrati kaznenim djelom prema važećem zakonu.

8.2. Obveze Decathlona

● predati opremu korisniku na dan i u vrijeme navedeno u voucheru kao datum primitka opreme;

● osigurati korisniku sportsku opremu koja je prikladna za normalnu uporabu i u prikladnom stanju;

● omogućiti nesmetanu upotrebu (u kontekstu bilo kakvih zahtjeva trećih strana u vezi s pravima na opremu) tijekom trajanja ovog ugovora i

● izvršiti popravke nužne za normalno i pravilno korištenje sportske opreme

Odgovornost za štetu

U trenutku najma korisnik je odgovoran za bilo koji događaj ili za bilo kakvu štetu nanesenu njemu, trećim osobama ili imovini trećih osoba zbog korištenja Decathlon sportske opreme. U slučaju bilo kakvog oštećenja sportske opreme uslijed nepravilne uporabe, korisnik je dužan platiti Decathlonu iznos odštete u visini prodajne cijene sportske opreme ili štetu u iznosu popravka sportske opreme ako iznos štete i prodajnu cijenu sportske opreme je nerazmjeran. Štetu procjenjuje ovlaštena osoba (voditelj trgovine, voditelj najma sportske opreme ili voditelj servisne radionice) po povratu sportske opreme.

U slučaju da korisnik ukrade ili ne vrati sportsku opremu, dužan je platiti Decathlonu odštetu u visini vrijednosti nove sportske opreme prema važećem cjeniku. Decathlon također zadržava pravo kaznenog progona.

U slučaju da treća osoba korisniku ukrade sportsku opremu ili je oprema oštećena u nesreći koju vodi policija, korisnik mora dostaviti kopiju prijave krađe te uplatiti sigurnosni polog u roku od 5 dana. krađe.cjenik nove opreme, vodeći računa o redovitom trošenju Jamstvo će biti vraćeno korisniku samo ako se ukradena oprema vrati. U suprotnom, iznos se zadržava kao ugovorena naknada.

Cijena i uvjeti plaćanja

Cijena najma je cijena definirana na voucheru i u skladu je s trenutno važećim cjenikom istaknutim u trgovini ili na web stranici www.decathlon.hr.

Cijena najma se obračunava na temelju trenutno važeće cijene najma i trajanja najma. Cijenu korisnik mora platiti u cijelosti u trenutku primitka opreme.

Za svaki dan kašnjenja u povratu korisnik će morati platiti ugovornu kaznu u iznosu koji odgovara dnevnom trošku najma opreme. Korisnik je također odgovoran za plaćanje naknade za eventualnu štetu na opremi na dan njezina vraćanja, kako je predviđeno člankom 9.

Ukoliko korisnik preuzme opremu prije 12,00 sati na dan dogovorenog preuzimanja i/ili je vrati prije 14,00 sati na dan dogovorenog povrata, dan preuzimanja i/ili dan povrata nije uključen u cijenu najma.

Mogućnost otkupa i trajanje ugovora

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme koje je definirano u voucheru.

Ugovor stupa na snagu danom primitka opreme od strane korisnika i prestaje važiti danom povrata opreme.

Decathlon Korisniku nudi mogućnost kupnje određene opreme koja je predmet sezonskog najma.

Ukoliko korisnik na kraju razdoblja sezonskog najma želi otkupiti jedan ili više iznajmljenih komada opreme, može to učiniti, a cijenu koju plaća Decathlonu na temelju potvrde o otkupu utvrđuje odgovorna osoba, uzimajući u obzir njegovo trošenje.

Strane su izričito suglasne da takvu opremu koju je kupio Korisnik ne smije ni na koji način vratiti Decathlonu, budući da takva kupljena oprema ne podliježe politici povrata koju je usvojio Decathlon.

Raskid ugovora

Korisnik ima pravo odustati od ugovora u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga vraćanjem opreme. Bez obzira na prijevremenu otplatu, korisnik je dužan platiti punu ugovorenu cijenu za cijelo ugovoreno razdoblje najma.

Zaštita osobnih podataka

Dobivene podatke pohranit ćemo i koristiti isključivo u svrhu izvršenja ugovora te ćemo vaše podatke čuvati samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje ovog ugovora, maksimalno 3 mjeseca od trenutka obrade vašeg zahtjeva.

Decathlon će od korisnika obrađivati sljedeće osobne podatke:

Ime i prezime

Titula

Email adresa

OIB ili datum rođenja

Broj telefona

Decathlon neće dijeliti podatke s trećim stranama osim ako to nije dopušteno zakonom (npr. prijavljivanje zločina ili traženje naknade štete).

Pristup osobnim podacima korisnika imat će samo ovlaštene osobe Decathlona.

Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim zakonodavstvom u području zaštite osobnih podataka i neće se pohranjivati duže nego što je potrebno za konačnu provedbu ovog ugovora ili rješavanje bilo kakvih sporova proizašlih iz ugovora. Detaljne informacije o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke nalaze se u Izjavi o privatnosti koja je dostupna na sljedećoj poveznici: https://www.decathlon.hr/content/26-osobni-podaci.

Sudska nadležnost

Za opremu koju kupi korisnik, Decathlon daje jamstvo od 12 (dvanaest) mjeseci Sud nadležan za rješavanje sporova je sud u Zagrebu.

Ovaj ugovor o nadležnosti primjenjuje se samo u nedostatku bilo koje druge isključive nadležnosti prema potrošačkim ugovorima u korist korisnika.

Ako se bilo koja odredba ovog dokumenta pokaže nevažećom ili neprovedivom u cijelosti ili djelomično, smatrat će se ništavnom ili neprovedivom, a preostale odredbe će ostati valjane i provedive.

Posebna pogodnost za članove Decathlon Team-a

Ako si član našeg programa vjernosti i skeniraš svoju karticu prilikom naplate usluge najma u odabranoj trgovini, ostvaruješ 10% popusta na te proizvode koje unajmljuješ.

Trebaš pomoć? Imaš nedoumicu?

Sva pomoć i kontakt informacije o najmu u Decathlonu: